පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරී
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ ගැසට් නිවේදනයට මීට ටික වෙලාවකට පෙර අත්සන් තබා ඇති බව ජනාධිපතිවරයාට සමීප ආරංචි මාර්ග හෙළි කරයි
Views
390
2018-11-09 11:44:10