අගමැති මහින්ද බදු අභියාචනා කොමිසමට යළි සක්‍රීය කරයි


කලක්‌ අක්‍රීයව පැවැති බදු අභියාචනා කොමිෂන් සභාවට නව සාමාජිකයන් පත්කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය, මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් එම කොමිෂන් සභාව යළි සක්‍රීය කර ඇත.

විනිශ්චයකාර හෙක්‌ටර් යාපා මහතා බදු අභියාචනා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ලෙස ද, විනිශ්චයකාර සුනිල් රාජපක්‍ෂ සහ හිටපු විගණකාධිපතිවරයකු වන එස්‌. ස්‌වර්ණජෝති යන මහත්වරුන් එහි සාමාජිකයන් ලෙස ද පත්කර ඇතැයි මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය කියයි.

2001 අංක 23 දරණ බදු අභියාචනා කොමිෂන් සභා පනත යටතේ පිහිටුවා ඇති මෙම බදු අභියාචනා කොමිෂන් සභාව මගින් දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්‌ ජනරාල්වරයා හෝ රේගු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා සමඟ බදු ගෙවන්නකුට ඇතිවන්නා වූ යම් ආරවුලක්‌ වේ නම් ඉක්‌මනින් විස¹ ගැනීමට පහසුකම් සැලසේ.

බදු ගෙවන්නකුට තමන්ගේ වාර්තාව අනුව ගෙවිය යුතු යම් බද්දක්‌, ගාස්‌තුවක්‌ හෝ අයකිරීමක්‌ පැනවීම හා අදාළ යම් කාරණාවක්‌ සම්බන්ධයෙන් යම් දුක්‌ගැනවිල්ලක්‌ තිබේ නම් ඒවා මෙම කොමිෂන් සභාවට යොමුකළ හැකිය. එම අභියාචනා විභාග කිරීමෙන් අනතුරුව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව හෝ රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දෙන ලද තීන්දු හා නියමයන් අඩු කිරීමට, සංශෝධනය කිරීමට හෝ සනාථ කිරීමට මෙම කොමිෂන් සභාවට බලය හිමිවේ.

මෙම කොමිෂන් සභාවට බදු ගෙවන්නන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනා 224 ක්‌ නොවිසඳී තිබෙන බැවින් මෙම කොමිෂන් සභාව සක්‍රීය කිරීම සමඟ මෙම අභියාචනා සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

Views
341
2018-11-08 20:29:57
ආර්ථික පුවත්