බන්දුලගේ 'ශ්‍රි ලංකා ආර්ථිකයෙහි තෙවසරක ප්‍රගතිය සහ අගතිය" කෘතිය අද එළිදැක්වේ
ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් රචිත ''ශ්‍රි ලංකා ආර්ථිකයෙහි තෙවසරක ප්‍රගතිය සහ අගතිය" කෘතිය එළිදැක්වීම අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධාන්තවයෙන් කොළඹ 7 විජේරාම මාවතේ පිහිටි හෙක්ටර් කොබ්බැකඩුව ගෙවිකටයුතු පර්යේෂණ ආයතනයේදී අද ( 9දා )සවස 4 ට සිදු කෙරේ.
Views
214
2018-11-08 20:16:08
කාලීන පුවත්