නව ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධණ අද වැඩ අරඹයි

නව අන්තර්කාලීන රජයේ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් බන්දුල ගුණවර්ධණ මහතා ඊයේ (08) දිව්රුම් දුන්නේය.

මේ අතර ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා පත් කර ඇති අතර ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් එස්.පී. කොඩිකාර මහතා පත් කර ඇත.

තවද නව රජයේ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පත් කර තිබේ.
බන්දුල ගුනවර්ධන ඇමතිවරයා සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් දෙදෙනා අද නව ඇමති ධුරවල වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතය.
Views
356
2018-11-08 15:02:32
ආර්ථික පුවත්