නව අගමැකි මහින්ද රාජපක්‍ෂට චීනයෙන් සුබ පැතුම්


නව අගමැකි ලෙස දිවුරුම් දුන් මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට චීන මහජන සමූහාන්ඩුවේ සුබ පැතුම් එක් කර තිබේ.

කොළඹ සිටින චීන තානාපති සී යුආන් මහතා විසින් චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පින් මහතාගේ සුබ පැතුම් සමග මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා මුණ ගැසිනි.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ නිල නිවසේදී මෙසේ සුබ පැතුම් එක් කරනු ලැබීය.
Views
356
2018-10-27 12:32:15