මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි
මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ ඊයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දුන්නේය.

මහින්ද අමරවීර, දුමින්ද දිසානායක, එස්.බී.දිසානායක ඇතුළු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැති ඇමතිවරු රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව ඇත.
Views
342
2018-10-26 15:34:56