සිගරට් සහ මධ්‍යසාර භාවිතය ආශ්‍රිත රෝග නිසා වසරකට 38000 ක් මරුට


සිගරට් සහ මධ්‍යසාර භාවිතය ආශ්‍රිත රෝග නිසා වසරකට 380000 ක් පමණ මිය යන බව වෛද්‍ය අනුලා විජේසුන්දර මහත්මිය අද (25) උදේ කොළඹ 07 ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගම් ශ්‍රවනාගාරයේදී ප්‍රකාශ කළාය .

සිගරට් භාවිතය ආශ්‍රිත රෝග නිසා වසරකට 20000 ක් පමණ ද මධ්‍යසාර භාවිතය ආශ්‍රිත රෝග නිසා වසරකට 180000 ක් පමණ ද මිය යන බව ඇය කීවාය.ඒ නිසා මෙවර අයවැයෙන් සිගරට් සහ මධ්‍යසාර සදහා රජය අය කරන බදු තවත් ඉහළ නංවන
ලෙසද වෛද්‍ය අනුලා විජේසුන්දර මහත්මිය තවදුරටත් කීවාය.
මෙසේ සිගරට් සහ මධ්‍යසාර සදහා අය කරන බදු වැඩි කිරීමෙන් ඒවා භාවිත අඩු වී රජයේ බදු ආදායම වැඩි වන බවද ඇය කීවාය.
Views
416
2018-10-25 12:23:07