ඩොලරයරු.173ට ලං වෙයි


දිගින් දිගටම ශක්තිමත් වෙමින් පවතින ඇමරිකානු ඩොලරයක් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු රුපියල් මිල ඊයේ (11) දිනයේ දී තවදුරටත් ඉහළ යමින් රු.173 ට ආසන්න අගයක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

මේ අනුව ඊයේ ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 173 ආසන්නයට පැමිණ තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 169.0186 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විකුණුම් මිල රු. 172.90ක් විය.
Views
570
2018-10-11 14:42:49
ආර්ථික පුවත්