එඩ්වඩ් ගුණසේකරගෙන් සමාජ සත්කාර වැඩසටහන්නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකරයන්ගේ සංකල්පක් පරිදි කාන්තාවන් ආර්ථිකව හා අධ්‍යාපනිකව සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් පසුගිය දා මිනුවන්ගොඩ ආසනයෙන් ආරම්භ කරන ලදී

යහ ගුණ දැක්ම කාන්තා සවිය පදනම මගින් මේවා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

බිලියන හතක් වූ ලෝක ජනගහනයෙන් හරි අඩකට වැඩි කොටසක් කාන්තාවන්ගෙන් සම්පූර්ණ වී ඇත.එම කොටසිනුත් අඩකටත් වැඩි කොටසක් ලෝක ශ්‍රම බලකායට දායක වී ඇත.
ජපානය,චීනය තායිලන්තය,වියට්නාමය හා කාම්බෝජය ගත් කල්හී ඔවුන් කඩිනම් සංවර්ධය කරා පියමැන්නේ කාන්තාවන් නිවෙස්වල සිට නිරත වූ කෘෂිකාර්මික, ඇගලුම්,කාර්මික වැනි සුළු ව්‍යාපාරයන්ගේ උපකාරයෙනි.
අප රටේ කාන්තාව වුර්තීමය නිපුනතාවයේ දස්කම් පෙන්වයි.
නගරයෙන් බැහැර ගම්මාන ඇතුලත ජීවත්වන කාන්තාව රටේ ආර්ථිය නංවාලීමට දායක කරගැනීමට අපට විශාල පරිශ්‍රමයක් දැරීමට අවශ්‍ය නැත.

සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් මෙසේය.

1. Micro business for women - කුඩා ව්‍යාපාර ගම්මාන
2.ඉංග්‍රීසි කථන පුහුණු ඩිප්ලෝමාව හා පාඨමාලාව - භාෂා තරණය
3.රූපලාවණ්‍ය පාඨමාලාව - NVQ සහතිකය සමග
4.COLOMBO Bidal Show
5.පෞරුෂය වර්ධන වැඩසටහන්

රාජ්‍යයක් සවිමත් කරවීමට කාන්තාවන් සවිබල ගැන්විය යුතු බවත්
යහ ගුණ දැක්ම කාන්තා සවිය පදනම ආරම්භ කළේ ඒ සදහා බවත් නි .ඇමති එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා කියයි.
Views
491
2018-10-11 13:20:12
ජනප්‍රිය පුවත්