ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ සුළු හා මආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනික නවෝත්පාදක සමුළුව ඔක්. 9- 10 . - කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනික නවෝත්පාදක සමුළුව ඔක්. 9- 10 . - කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්

ජාතික ව්‍යවසායික සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් UNESCO සහයෝගයෙන් දකුණු ආසියාවේ පළමුවරට පැවැත්වෙන ආසියා ශාන්තිකර කලාපය ප්‍රධානතම ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපනික නවෝත්පාදන වැඩ සටහන් සමුළුව ත්‍රිකුණාමලයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත්, එකී වැඩසටහන අපේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් වන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ අද අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අදහස් දක්වමිනි.

යුනෙස්කෝ ආයතනයේ ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ අධ්‍යාපනික නවෝත්පාදක වැඩ සටහන යටතේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට නවෝත්පාදන අධ්‍යාපනික දැනුම ලබා දෙන මෙම සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන්නේ 7 වැනි වරටය. මෙම සමුළුුව ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරියේ සංවිධානත්වයෙන් 2018 ඔක්තෝබර් 9 – 10 දිනවල ත්‍රිකුණාමලේ පැවැත්වෙන අතර ඔක්තෝබර් 11 දා කොළඹදී සමාප්ත උළෙල පැවැත්වේ.

Views
157
2018-10-04 11:29:41
ජනප්‍රිය පුවත්