කේටරින් සමාගමේ නිලධාරින් සමුහ නීති අංශයේ නිර්දේශ පිළිපදින්නේ නෑ - ශ්‍රී ලංකන්කේටරින් සමාගමේ ජේෂ්ඨ කළමනාකරුවකු වන මහේෂ් නානායක්කාර


ශ්‍රී ලංකා කේටරින් සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාගේ අනුමැතියට යොමු කළ නොහැකි රු .මිලියන 130 ක් වටිනා ව්‍යාපෘති 2014 වසරේදී එහි හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා විසින් අනුමත කර ඇතැයි ඊයේ (04) ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමේදී හෙළිදරව් විය.

ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගමේ රු .මිලියන 15 ත් රු. මිලියන 30ත් අතර වටිනා කොන්ත්‍රාත් අනුමත කළ හැක්කේ ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයට බව සහ එසේම රු. මිලියන 30ට වැඩි කොන්ත්‍රාත් අනුමත කළ යුත්තේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සහ ශ්‍රී ලංකන්කේටරින් සමාගමේ ජේෂ්ඨ කළමනාකරුවකු වන මහේෂ් නානායක්කාර මහතා විසින් කොමිසමට ඊයේ කියා සිටි අතර එහෙත් ශ්‍රී ලංකා කේටරින් සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා එම වටිනාකම් වලින් යුත් කොන්ත්‍රාත් අනුමත කර ඇතැයිද කොමිසමට කියා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගමේ පහළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනය පියව ගැනීම සදහා විනය ක්‍රියාමාර්ග මාර්ගෝපදේශයක් තිබුණත් ඉහළ කළමනාකරණ නිලධාරීන්ට එවැන්නක් නැති බවද ඔහු කොමිසමට කීවේය.

ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගමේ ඉහළ කළමනාකරණ නිලධාරීන් සමාගමේ සමුහ නීති අංශයෙන් දෙන නිර්දේශ නොපිළිපදින බව ද එසේම ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගම සිය කොන්ත්‍රාත් ලියකියවිලි එහි අභ්‍යන්තර නීති අංශයට ලබා නොදෙන බවද
මහේෂ් නානායක්කාර මහතා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් කීවේය.

2015 වසරේදී ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගමේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වූ සරත් ප්‍රනාන්දු මහතා සමාගමේ ඉහළ ශ්‍රේණියේ තනතුරු සදහා නිලධාරීන් පස් දෙනෙක් පත් කළ බවත් එම තනතුරු ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගමේ ආයතනික ධුරාවලියේ නොමැති බවත් නානායක්කාර මහතා තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමට කියා සිටියේය.
Views
343
2018-10-04 11:12:40
ජනප්‍රිය පුවත්