ඇමරිකානු ඩොලරය අද රු.171ත් පසු කරයි

ඇමරිකානු ඩොලරය අද රු.171ත් පසු කරයි .

ඇමරිකානු ඩොලරයක අගය ඊයේ (04 ) ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට රු,171 ද ඉක්මවා ගියේය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊයේ නිකුත් කළ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන්ට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම්අගය ඊයේ දිනයේදී රු. 171.42 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය පෙරේදා (03) රු. 170.94 ක් විය.
Views
108
2018-10-04 07:23:18
ආර්ථික පුවත්