රුපියල 167 ත් පසු කරයි

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක අගය ඊයේ (18) රුපියල් 167 ද ඉක්මවා ගියේය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත අගයන්ට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය 167.41 රු. දක්වා ඉහළ ගියේය.
මේ අනුව අඛණ්ඩව සිව්වන දිනයටත් රුපියල වාර්තාගත ලෙස පිරිහීමට ලක් විය.

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඉකුත් 17 දින රු . 166.64 ක් විය. මේ නිසා ලංකාවේ සියලුම ආනයනික භණ්ඩ වල මිල ගණන් ඉහළ දිගින් දිගටම ඉහළ යමින් තිබේ.
Views
565
2018-09-19 05:56:29
ආර්ථික පුවත්