රුපියල 166 දක්වා මස්තබාල්දු වෙයි
ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක අගය ඊයේ (18) රුපියල් 166 ද ඉක්මවා ගියේය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත අගයන්ට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය 166.41 රු. දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඉකුත් 17 දින රු . 165.14 ක් විය. මේ නිසා ලංකාවේ සියලුම ආනයනික භණ්ඩ වල මිල ගණන් ඉහළ දිගින් දිගටම ඉහළ යමින් තිබේ.
Views
76
2018-09-18 11:34:37
ව්‍යාපාර පුවත්