ඇමරිකානු ඩොලරය රු.165 ත් පසු කරයි
ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක අගය ඊයේ (14) රුපියල් 165 ද ඉක්මවා ගියේය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත අගයන්ට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු.165.14 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඉකුත් 14 දින රු .164.37 ක් විය. මේ නිසා ලංකාවේ සියලුම ආනයනික භාණ්ඩ වල මිල ගණන් ඉහළ දිගින් දිගටම ඉහළ යමින් තිබේ.
Views
552
2018-09-17 15:48:46
ආර්ථික පුවත්