රථවාහන කළමනාකරණය ගැන ශ්‍රී ලංකා පොලීසියට ඉන්දියාවෙන් පුහුණුවක්


ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ඉන්දියාවේ මාර්ග රථවාහන අධ්‍යාපන ආයතනයේ (IRTE) මාර්ග ආරක්ෂාව සහ මාර්ග කළමනාකරණය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක පුහුණු වැඩසටහනක් සඳහා සහභාගී වේ.

මෙම වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මස 3 වන දින ආරම්භ විය. මෙය හෙට ( 14 වැනදා) දිනෙන් අවසන් වේ.

1991 වසරේදී ස්ථාපනය කරන ලද IRTE ආයතනය එක්සත් ජාතීන්ගේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහයෝගීතාවයේ සහ ගෝලීය මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ කොමිසමේ ක්‍රියාකාරී සාමාජික ආයතනයක් වේ. ඉන්දියාව සහ අනෙකුත් රටවල ක්‍රියාත්මක කළ හැකි රථවාහන කළමනාකරණ පද්ධති නිර්මාණය සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණ සිදු කෙරෙන මධ්‍යස්‌ථානයක් ලෙස එය පිළිගැනේ.

මෙම පුහුණු වැඩසටහනට සම්පූර්ණයෙන්ම අරමුදල් සපයන්නේ ඉන්දියානු රජය විසිනි. ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක, පොලිස් පරීක්ෂක, උප පොලිස් පරීක්ෂක සහ පොලිස් සැරයන් යන නිලයන් දරන පොලිස් නිලධාරින් 15 දෙනෙක් මෙම වැඩ සටහනට සහභාගි වේ. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පුද්ගල සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීමේ පියවරක් ලෙස ඉන්දියානු රජය මෙම වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වන්නන්ට ගමනාගමන සහ නවාතැන් පහසුකම් සපයයි.

සාපරාධී දර්ශන කළමනාකරණය සහ CCTV විශ්ලේෂණය, අපරාධ පරීක්ෂණ නඩු විභාගය, අධිකරණ විද්‍යාව හා සයිබර් අධිකරණ විද්‍යාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් රැසක්ද මුල්‍ය අපරාධ පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයක්ද මේ වසරේදී ඉන්දියානු රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් බලකාය සඳහා සංවිධානය කර ඇත.

Views
727
2018-09-13 13:37:07