ජපුර සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා දක්ෂතා දියුණුවට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය අත දෙයි


ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුසිසුවියන්ගේ ක්‍රීඩා දක්ෂතා දියුණු කර ගැනීම සදහා විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සංගම්වලට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහය ලබා දීම පසුගියදා (10) එම සරසවියේ උපකුලපති කාර්යාලයේදී සිදු විය.ජායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සුරියප්පෙරුම මහතා විසින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ මුල්‍ය අනුග්‍රහය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාට ලබා දුන් අයුරුයි.සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි අනුර ජයරත්න ,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදී විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක රංජිත් ඉද්දමල්ගොඩ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂිකා නිශාන්ති විදානගමගේ යන මහත්ම මහත්මීන්ද පසෙකින් සිටිති.
Views
401
2018-09-13 07:52:56
ආර්ථික පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්