ගෝටා තුති පුදයි


ඊයේ දින (10) විශේෂ මහාධිකරණය විසින් මා කැඳවන ලද අවස්ථාවේ ඔබ විසින් දක්වන ලද අතිවිශේෂ සහයෝගයෙන් මා අතිශයින් සතුටට පත් විය. ආණ්ඩුව විසින් සැලසුම් සහගතව මට නින්දා කිරීම සඳහා දරණ ලද ප්‍රයත්නය හමුවේ මා වෙනුවෙන් පෙනීසිටි මේ රටේ ජනමාධ්‍යවේදීන්, නීතිඥයින්, දේශපාලනඥයින්, වෙනත් වෘත්තිකයින් සහ විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට මාගේ හදපිරි ගෞරවය සහ අසීමිත ස්තුතිය පුද කරමි.

මේ සටහන තබා ඇත්තේ ගොටාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මුහුණු පොතේය.
Views
148
2018-09-10 16:20:01