නව දුම්රිය මැදිරි 160 ක්

අලුත් දුම්රිය මැදිරි 160 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුමක් සඳහා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය අද (07) දින අත්සන් තබනු ලැබීය.

ඉන්දියානු සහන ණය ව්‍යාපෘතියක් යටතේ දුම්රිය මැදිරි 160 ක් ලබා ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

මෙම මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ගිවිසුමට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයේ ලේකම් පී.එස් විතානගේ මහතා සහ අදාළ දුම්රිය මැදිරි ඉදිකිරීම් ආතනයේ අධ්‍යක්ෂකවයා අද මෙම ගිවිසුම සඳහා අත්සන් තබා තිබේ.

සමස්ත දුම්රිය මැදිරි 160 මිලදී ගැනීම සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 82.6 ක් වැය වන අතර ඉන්දියානු සහන ණය ව්‍යාපෘතියක් යටතේ මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට නියමිතය.

නව දුම්රිය මැදිරි 160 නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත වන අතර ඉදිරි වසර එකහමාරක කාලය තුළ මගී ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගත හැකි බවට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විශ්වාසය පල කරයි.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටි
Views
341
2018-09-07 15:20:33
ජනප්‍රිය පුවත්