නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ සභාපති වූ දා සිට ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම දිගින් දිගටම පාඩු ලැබුවා-ශ්‍රීලංකන් මූල්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රධානී යසන්ත දිසානායක
එමිරේට්‌ස්‌ සමාගමේ පාලනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා රජයේ කළමනාකරණය යටතේ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම දිගින් දිගටම අලාභ ලබා ඇති බවත් එම සමාගම සඳහා මහා භාණ්‌ඩාගාරයට ප්‍රාග්ධනය පවා සපයා දීමට සිදුවී ඇති බවත් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ මූල්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රධානි යසන්ත දිසානායක මහතා ඊයේ (03 දා) ශ්‍රීලංකන් මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් කීවේය.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමත් එමිරේට්‌ස්‌ ගුවන් සමාගමත් අතර පැවති ගිවිසුම 1998 සිට වසර දහයකට පසු 2008 මාර්තු 31 දින අවසන් වූ බවද දිසානායක මහතා කීවේය.

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ නීල් උනම්බුව මහතාගේ මෙහෙයවීම යටතේ සාක්‍ෂි දෙමින් යසන්ත කුඩා බණ්‌ඩාර දිසානායක මහතා මේ බව කීවේය. කොමිසම ඊයේ (03 දා) උදේ 10.00 ට පමණ එහි සභාපති හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු අනිල් ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්‌විය.

එමිරේට්‌ස්‌ පාලනයෙන් පසු රජයේ කළමනාකරණය යටතේ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා පත්වූ බවද ඉන් පසු සමාගම දිගින් දිගටම අලාභ ලබන තත්ත්වයට පත්වූ බවද සාක්‍ෂිකරු කීවේය.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තා කොමිසමට ඉදිරිපත් කරමින් එම වාර්ෂික වාර්තා ඇසුරෙන් සමාගමේ ලාභ අලාභ තත්ත්වයන් කොමිසමට ඉදිරිපත් කළ යසන්ත දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කාලයේදී එකී අලාභ තත්ත්වයන් බොහෝ වර්ෂවලදී වර්ධනය වීමක්‌ ද සිදුවූ බවයි.

කොමිසම හමුවේ අසන ලද ප්‍රශ්න සහ ඒවාට සාක්‍ෂිකරු ලබාදුන් පිළිතුරු මෙසේය.

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ නීල් උනම්බුව මහතා - ඔබගේ වර්තමාන තනතුර කුමක්‌ද?

සාක්‍ෂිකරු - ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ මූල්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රධානි ලෙස කටයුතු කරනවා.

අ.සො.ජ. - ඔබ කොමිසමේ පොලිස්‌ ඒකකයට ප්‍රකාශ ලබා දුන්නාද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

අ.සො.ජ. - කොමිසමට ඔබ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්‌ ලබා දුන්නාද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

මෙහිදී අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් නීල් උනම්බුව මහතා විසින් සාක්‍ෂිකරු විසින් කොමිසමට ඉදිරිපත් කළ දිවුරුම් ප්‍රකාශය සහ ඔහු පොලිස්‌ විමර්ශන අංශයට 2018.05.15,2018.05.16, 2018.05.18, 2018.05.21, 2018.05.31, 2018.06.06, 2018.06.08, 2018.07.19, 2018.07.26, 2018.08.01 දින සහ 2018.08.09 යන දිනවලදී ලබාදෙන ලද ප්‍රකාශ කොමිසමට ඉදිරිපත් කර ඒවායේ කොමිසමේ ලේඛන ලෙස සලකුණු කරන ලදී.

අ.සො.ජ. - ඔබ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමට බැඳුනේ කවදාද?

සාක්‍ෂිකරු - 2004 දෙසැම්බර් මාසයේදී සමූහ භාණ්‌ඩාගාරික ලෙස ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ සහ ශ්‍රීලංකන් කේටරින් සමාගමේ අරමුදල් කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම ඒ යටතේ පැවරෙනවා.

අ.සො.ජ. - ඉන් පසු ඔබට උසස්‌වීමක්‌ ලැබුණේ කවදාද?

සාක්‍ෂිකරු - 2009 ඔක්‌තෝබර් මාසයේදී මූල්‍ය ප්‍රධානි වශයෙන්. එම තනතුර සඳහා සමාගම අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වශයෙන් අයෑදුම්පත් කැඳවීම සිදු කළා. මමත් ඊට අයෑදුම් කළා. සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටියා. මා එම තනතුරට තේරුණා.

අ.සො.ජ. - ඔබ වාර්තා කළේ කාටද?

සාක්‍ෂිකරු - ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීට. නව තනතුර යටත් සමාගමේ සියලු වාර්ෂික වාර්තා සකස්‌ කළා. ඒ වගේම අරමුදල් සම්බන්ධ කටයුතු, ප්‍රධාන කාර්යාලයීය ගෙවීම් සහ වාණිජ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඊට පැවරෙනවා. ඒ අනුව දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයකම අධීක්‍ෂණය මා වෙත පැවරුණා.

අ.සො.ජ. - වාණිජ ප්‍රසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවත් ඔබටයි වාර්තා කළ යුතු වන්නේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

අ.සො.ජ. - මෙම කොමිසමේ බලය සහිත කාලසීමාව වන්නේ 2006.01.31 දින සිට 2018.01.31 දින දක්‌වායි?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. මේ අවස්‌ථාවේ 2007/08 වසරේ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා කොමිසමට ඉදිරිපත් කර කොමිසමේ ලේඛනයක්‌ ලෙස සලකුණු කරන ලදී. අ.සො.ජ. - 2007/08 මූල්‍ය වර්ෂයේ සමාගමේ ලාභය කොපමණද?

සාක්‍ෂිකරු - රු. බිලියන 4.899 එම ලාභය 2008.03.31 දිනෙන් අවසන් මූල්‍ය වර්ෂය සඳහායි.

කොමිසමේ සභාපති - 2006/07 මූල්‍ය වර්ෂයේ ලාභය බලන්නේ නැද්ද?

සාක්‍ෂිකරු - එම මූල්‍ය වාර්තාවෙන්ම 2006/07 වර්ෂය ගැනත් කියන්න පුළුවන්.

අ.සො.ජ. - 2007.03.31 දිනෙන් අවසන් මූල්‍ය වර්ෂයේ ලාභය කීයද?

සාක්‍ෂිකරු - 2006.03.31 දිනෙන් ආරම්භ වී 2007.03.31 දිනෙන් අවසන් වන මූල්‍ය වර්ෂයේ ලාභය රු. මිලියන 862 යි. එය සමූහ සමාගමේ ශුද්ධ ලාභයයි. ඊට ශ්‍රීලංකන් කේටරින් සමාගමත් ඇතුළත්. මා මේ සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ සහ ශ්‍රීලංකන් කේටරින් සමාගමේ ඒකාබද්ධ ගිණුම් ගැනයි.

අ.සො.ජ. - මින් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ලද ලාභය කොපමණද?

සාක්‍ෂිකරු - 2007.03.31 දිනෙන් අවසන් වන මූල්‍ය වර්ෂයේදී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම රු. මිලියන 568 ක ලාභයක්‌ ලබා තිබෙනවා.

අ.සො.ජ. - ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම 2008.03.31 දිනෙන් අවසන් මූල්‍ය වර්ෂයේදී රු. බිලියන 4.4 ක ලාභයක්‌ ලබල තියෙනවා. සමූහය වශයෙන් රු. බිලියන 4.9 ක ලාභයක්‌ ලබ තියෙනවා.

අ.සො.ජ. - 2009.03.31 දිනෙන් අවසන් මූල්‍ය වර්ෂයේ ලාභය කීයද?

සාක්‍ෂිකරු - අලාභයක්‌ ලබල තියෙන්නේ. ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ අලාභය රු. බිලියන 9.3 යි. සමූහයේ අලාභය රු. බිලියන 9.9 ක්‌.

කොමිසමේ සභාපති - 2009 මූල්‍ය වර්ෂයේදී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම අලාභයක්‌ ලබල තියෙනවා?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. බිලියන 9.3 ක්‌ සහ රු. බිලියන 9.99 ක්‌ වශයෙන් පිළිවෙළින් සමාගම සහ සමූහය සඳහා

සභාපති - රු. මිලියන ද බිලියනද?

සාක්‍ෂිකරු - රු. බිලියන

අ.සො.ජ. - 2007/2008 මූල්‍ය වර්ෂයේ සමාගමේ සභාපති කවුද?

සාක්‍ෂිකරු - ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා

සභාපති - ඒ කාලයේ සමාගම ලාභ ලබා තිබෙනවා

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

අ.සො.ජ. - 2006/2007 කාලයේදීත් ලාභ ලබල තියෙනවා

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

අ.සො.ජ. - කවුද සභාපති?

සාක්‍ෂිකරු - හැරී ජයවර්ධන මහතා

අ.සො.ජ. - නමුත් 2008/09 මූල්‍ය වර්ෂයේදී රු. බිලියන 9.3 ක අලාභයක්‌ ලබලා?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

අ.සො.ජ. - ඒ කාලයේ සමාගමේ සභාපති කවුද?

සාක්‌ෂිකරු - නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා

සභාපති - එමිරේට්‌ස්‌ සමාගමින් ඉවත් වූයේ කුමන වර්ෂයේද?

සාක්‍ෂිකරු - 2008.03.31 දින එමිරේට්‌ස්‌ ගිවිසුම අවසන් වුණා. 1998 වසරේ සිට 2008 දක්‌වා වසර දහයක කාලයකින් පසුව

අ.සො.ජ. - ඉන්පසු 2008 වසරේදී ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට නව සභාපතිවරයෙක්‌ පත් වුණා නේද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. ඒ නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා

අ.සො.ජ. - 2006.04.01 සිට 2007.03.31 දින දක්‌වා මූල්‍ය වර්ෂයේදී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ සභාපති කවුද?

සාක්‍ෂිකරු - හැරී ජයවර්ධන මහතා 2008.03.16 දින දක්‌වා ඔහු සභාපති ලෙස කටයුතු කළා.

අ.සො.ජ. - ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා කවුද ඒ කාලයේ?

සාක්‍ෂිකරු - පීටර් හිල් මහතා

අ.සො.ජ. - ඉන්පසු 2008/09 මූල්‍ය වර්ෂයේ සභාපති කවුද?

සාක්‍ෂිකරු - අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලයේ වෙනසක්‌ වෙලා තියෙනවා.

අ.සො.ජ. - 2008/09 වර්ෂයේ සභාපති කවුද කියලයි මම ඇහුවේ?

සාක්‍ෂිකරු - නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා

අ.සො.ජ. - ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා කවුද?

සාක්‍ෂිකරු - මනෝඡ් ගුණවර්ධන මහතා

අ.සො.ජ. - 2008/09 මූල්‍ය වර්ෂයේ අලාභය කීයද?

සාක්‍ෂිකරු - රු. බිලියන 9.3 ක්‌.

අ.සො.ජ. - එමිරේට්‌ස්‌ කළමනාකරණයෙන් පසුව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම අලාභ ලබනවා?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. ඒක හරි.

කොමිසමේ සාමාජික - මේවා විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. එහෙත් 2007/08 මූල්‍ය වර්ෂයේ ඒ 340 ක ගුවන් යානයක්‌ විකුණා ආදායමක්‌ ලබා තිබෙනවා. ඒ ආදායම නැත්නම් එමිරේට්‌ස්‌ කළමනාකරණයේ අවසාන වර්ෂයේදීත් රු. බිලියනයක පමණ අලාභයක්‌ වාර්තා වෙනවා. එම වසරේ ශුද්ධ ලාභය රු. බිලියන 4.4 ක්‌. ඒ 340 ගුවන් යානය විකිණීමෙන් රු. බිලියන 5.487 ක්‌ ලැබිල තිබෙනවා.

කොමිසමේ සභාපති - ගුවන් යානය අලෙවි කරේ නැත්නම්?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්. ගුවන් යානය අලෙවි කළේ නැත්නම් එමිරේට්‌ස්‌ කළමනාකරණය යටතේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පාලනය වූ අවසාන වසරේදී රු. බිලියනයක පමණ අලාභයක්‌ ලබනවා.

අ. සො. ජ. - 2009/2010 මූල්‍ය වර්ෂයේදී සමාගම ලාභයක්‌ ලබලද?

සාක්‌ෂිකරු - අලාභයක්‌ ලබලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රු. බිලියන 2.696 ක අලාභයක්‌ සහ සමූහ සමාගම ලෙස රු. බිලියන 6 ක අලාභයක්‌ ලබලා තියෙනවා.

අ. සො. ජ. - ඒ කාලයේ සමාගමේ සභාපති කවුද?

සාක්‌ෂිකරු - නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා

අ. සො. ජ - කවුද ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා?

සාක්‌ෂිකරු - මනෝඡ් ගුණවර්ධන මහතා

අ. සො. ජ. - 2010/11 මූල්‍ය වර්ෂයේ ලාභ අලාභ තත්ත්වය කොහොමද?

සාක්‌ෂිකරු - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රු. මිලියන 381 ක අලාභයක්‌ සහ සමූහය ලෙස රු. මිලියන 202 ක අලාභයක්‌ ලබලා තිබෙනවා.

අ. සො. ජ. - ඒ කාලයේ සමාගමේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා කවුද?

සාක්‌ෂිකරු - නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා සහ මනොඡ් ගුණවර්ධන මහතා

අ. සො. ජ. - 2011/12 මූල්‍ය වර්ෂයේ ලාභයක්‌ වාර්තා කරලා තියෙනවද?

සාක්‌ෂිකරු - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රු බිලියන 19.67 ක අලාභයක්‌ ද, සමූහ සමාගම රු. බිලියන 17.17 ක අලාභයක්‌ ද ලබා තිබෙනවා.

අ. සො. ජ. - ඒ කාලයේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කවුද?

සාක්‌ෂිකරු - නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා සහ කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා - එම වසරේ මනෝඡ් ගුණවර්ධන සහ කපිල චන්ද්‍රසේන යන දෙදෙනාම ඉඳලා තියෙනවා.

අ. සො. ජ. - 2012/13 මූල්‍ය වර්ෂයේ අලාභය කොපමණද?

සාක්‌ෂිකරු - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රු. බිලියන 21.7 ක අලාභයක්‌ ලබලා තිබෙනවා. සමූහය ලෙස රු. බිලියන 22.5 ක අලාභයක්‌ ලබලා තිබෙනවා.

අ. සො. ජ. - අලාභ තත්ත්වය දිගින් දිගටම නරක අතට හැරිලා තිබෙනවා?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව් ස්‌වාමිනි.

අ. සො. ජ. - කවුද එම වර්ෂයේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා?

සාක්‌ෂිකරු - නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා සහ කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා.

අ. සො. ජ. - 2013/14 මූල්‍ය වර්ෂයේ සමාගමේ අලාභය කීයද?

සාක්‌ෂිකරු - රු. බිලියන 32.4 ක්‌ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම අලාභ ලබලා.

අ. සො. ජ. - රු. බිලියන 32.4 ක අලාභයක්‌ ලබලා?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

අ. සො. ජ. - සමාගමේ අලාභය දිගින් දිගටම ඉහළ ගිහින්?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

අ. සො. ජ. - කවුද එම වසරේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා?

සාක්‌ෂිකරු - නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා සහ කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා

අ. සො. ජනරාල් - 2014/15 මූල්‍ය වර්ෂයේ අලාභය කීයද?

සාක්‌ෂිකරු - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රු. බිලියන 16.49 ක සහ සමූහය ලෙස රු. බිලියන 16.3 ක අලාභයක්‌ වාර්තා කරලා තියෙනවා. අලාභය බිලියන 32 සිට 16 දක්‌වා අඩකින් පමණ අඩු වෙලා තිබෙනවා.

අ. සො. ජ. - එම වසරේ සමාගමේ සභාපති කවුද?

සාක්‌ෂිකරු - 2015 පෙබරවාරි දක්‌වා නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතාත්, ඉන්පසු අජිත් ඩයස්‌ මහතාත් සභාපති ලෙස කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මේ අලාභය මාස 12 ටමයි ගණනය කරන්නේ.

අ. සො. ජ. - කවුද ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ඒ කාලයේ?

සාක්‌ෂිකරු - කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා ඉඳලා ඉවත් වෙලා තිබෙනවා. ඉන්පසු රකිත ජයවර්ධන මහතා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා. එම වසරේ අලාභය අඩු වීමට රු. බිලියන 10 කින් පමණ ආදායම වර්ධනය වීමත් ගුවන් යානා ඉන්ධන මිල ගණන් අඩු වීමෙන් ඉන්ධන පිරිවැය අඩු වීමත් හේතු වී තිබෙනවා. ඉන්ධන මිල අඩු වීමෙන් රු. බිලියන 7 ක පමණ වාසියක්‌ ලැබිලා තිබෙනවා.

අ. සො. ජ. - 2015/16 මූල්‍ය වර්ෂයේ සමාගමේ ලාභ අලාභ තත්ත්වය කොහොමද?

සාක්‌ෂිකරු - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රු. බිලියන 12.6 ක අලාභයක්‌ ලබලා තිබෙනවා. සමූහය ලෙස රු. බිලියන 12.1 ක අලාභයක්‌ ලබලා තියෙනවා.

අ. සො. ජ. - ඒ කාලයේ සමාගමේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා කවුද?

සාක්‌ෂිකරු - අජිත් ඩයස්‌ මහතා සහ සුරේන් රත්වත්ත මහතා, රත්වත්ත මහතා මාස 6 ක්‌ පමණ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා.

අ. සො. ජ. - මීළඟට 2016/17 මූල්‍ය වර්ෂයේ සමාගමේ ලාභ අලාභ තත්ත්වය කොහොමද?

සාක්‌ෂිකරු - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම 2016/17 මූල්‍ය වර්ෂයේදී රු. බිලියන 28.9 ක අලාභයක්‌ ලබලා තිබෙනවා. එසේම සමූහය ලෙස රු. බිලියන 28.3 ක අලාභයක්‌ ලබලා තියෙනවා.

අ. සො. ජ. - ඒ වසරේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා කවුද?

සාක්‌ෂිකරු - අජිත් ඩයස්‌ මහතා සහ සුරේන් රත්වත්ත මහතා

අ. සො. ජ. - 2016/17 වසරේ සමාගමේ මෙහෙයුම් පිරිවැය කීයද?

සාක්‌ෂිකරු - රු. බිලියන 146.7 ක්‌. ඊට පෙර වසරේ (2015/16) මෙහෙයුම් පිරිවැය රු. බිලියන 137. ක්‌.

අ. සො. ජ. - මෙහෙයුම් පිරිවැය ඉහළ ගිහින් නේද?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්. රු. බිලියන 9.7 කින් පමණ මෙහෙයුම් පිරිවැය ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
372
2018-09-07 14:32:33
ආර්ථික පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්