ධම්මික පෙරේරා ඉල්ලා අස් වෙයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත සමාගමක් වන ලංකා සෙරමික් සමාගමේ සභාපතිවරයා හ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වූ ධම්මික පෙරේරා මහතා, අදාළ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

මේ අනුව 2018 අගෝස්තු 31 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අදාළ තනතුරුවලින් ඒ මහතා ඉවත් වී ඇත.

ධම්මික පෙරේරා මහතාගේ මෙම ඉවත් වීමත් සමඟම සමාගමේ නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා වන ඒ.එම්. වීරසිංහ මහතා ලංකා සෙරමික් හි නව සභාපතිවරයා වශයෙන් පත්ව තිබේ.

ලංකා සෙරමික් පීඑල්සී හි 73.5% ක කොටස් හිමිකාරීත්වය රෝයල් සෙරමික්ස් ලංකා සමාගම සතුවන අතර රෝයල් සෙරමික්ස් හි 55.96% ක කොටස් හිමිකාරීත්වය වැලිබල් වන් සමාගම සතු වේ. වැලිබල් වන් පීඑල්සී හි 63%ක පරම කොටස් හිමිකාරීත්වය ධම්මික පෙරේරා මහතා සතුව පවතී.

වැලිබල් වන් සමාගම හා රෝයල් සෙරමික්ස් සමාගම යන සමාගම් දෙකේම සභාපතිවරයා වන්නේ ධම්මික පෙරේරා මහතා
Views
162
2018-09-05 16:21:22