ඇමරිකානු ඩොලරය ර.163 ත් පසු කරයි

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක රුපයල් අගය ඊයේ (05) රු.163 ද පසු කළේය.

මේ අනුව ඊයේ දිනයේ නිකුත් වූ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු.163.3676 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය පෙරේදා (04) රු.162.9973 ක් විය.
Views
39
2018-09-05 15:24:37