ඇමති ගයන්තගේ උපන් දිනය අද
ඉඩම් හා පාර්ලි‌‌මේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය පාර්ලි‌‌මේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ උපන් දිනය අදට යෙදී ඇත.

වර්තමාන රජයේ ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අවධියේ දී රජයේ පොරොන්දුවක් වූ ජනතාවට තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කරමින් තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත පාර්ලි‌‌මේන්තුවට ඉදිරිපත් කර එය සම්මත කර ජනතාවට තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය ලබා දුන් කරුණාතිලක මහතා වත්මන් ඉඩම් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඉඩම් ඔප්පු දසලක්ෂයක් ලබා දීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී.

එතුමාගේ උපන්දිනය යෙදී ඇති අද දින (21) ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු 5000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බෙදා දීමේ උත්සවය බද්දේගම මහජන ක්‍රීඩාංගනයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි .
Views
565
2018-08-24 14:21:12
කාලීන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්