මට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න පුලුවන්ද කියල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසනවා - මහින්ද රාජපක්ෂවත්මන් රජය විසින් සම්මත කරන ලද 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුව තමනට නැවත වතාවක් ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් විය හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ 19 සංහෝධනය සම්මත කිරීමට පෙර හිටපු ජනාධිපතිවරුන් සඳහා මෙම පනත නීතිය වලංගු නොවන බවට නීති තර්කයක් මතුව ඇති බවය.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙහි බව කියාසිටියේ පිළියන්දල දී පැවති උත්සවයකින් පසු එම මාධ්‍යවේදීන් විසින් විමසූ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු දෙමිනි.
Views
577
2018-08-18 16:45:32
දේශපාලන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්