35න් පහළ පුද්ගලයෙකුට ත්‍රීරෝද රථ කුළියට පැදවීම තහනම් කිරීමට නීති පනවන වර්තමාන රජයේ නායකයන් ජීවත් වන්නේ මොන ලෝකයකද? - අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්


වයස අවුරුදු 35න් පහළ පුද්ගලයෙකුට ත්‍රීරෝද රථයක් කුලියට පැදවීම නීතියෙන් තහනම් කිරීමට
නීති පනවන වර්තමාන රජයේ නායකයන් ජීවත් වන්නේ මොන ලෝකයකදැයි හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ප්‍රශ්න කරයි .
ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකශය මෙසේය .
*ඇයි මේ පීඩාකාරී දැඩි නීති අහිංසක පුද්ගලයන්ට පමණක්?*
ස්නායු විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස සමත් වන්නාවූ වයස අවුරුදු 35න් පහළ පුද්ගලයෙකුට මොලේ ශල්‍යකර්මයක් කළ හැක. ගණකාධිකාරි වරයෙකු ලෙස සමත් වන්නාවූ වයස අවුරුදු 35න් පහළ පුද්ගලයෙකුට විශාල සමාගමක මූල්‍ය කලමනාකරු වශයෙන් සේවය කළ හැක.
එහෙත්, ත්‍රිරෝද රථ රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබාගෙන, ත්‍රීරෝද රථයක් කුලියට පදවමින්, ස්වයං රැකියාවක යෙදෙන්නට සැරසෙන වයස අවුරුදු 35න් පහළ පුද්ගලයෙකුට එසේ කරන්නට නීතියෙන් තහනම්ය.
මේ නීති පනවන වර්තමාන රජයේ නායකයන් ජීවත් වන්නේ මොන ලෝකයකද?
Views
563
2018-08-18 16:33:15
ආර්ථික පුවත්