කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරය හිගයකින් තොරව සපයනවා - ලිට්රෝ සමාගම සහතික වෙයි

ලිට්රෝ රෙගුයිලර් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක සිලින්ඩරය පාරිභෝගිකයකුට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හිගයකින් තොරව ඒවා වෙලෙදපොල තුළ මිලදි ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා ඇති බවට ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට සහතික වී ඇත.
මේ සම්බන්ධයෙන් සහතික වෙමින් එම සමාගම පාරිභෝගික සේවා ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතාට සහ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට ලිපියක් යවා ඇත. එහි මෙසේ ද සදහන් වේ.

රට තුළ ගෑස් හිගයකින් තොරව පාරිභෝගිකයා වෙත ලබාදීමට අප සමාගම විසින් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

එමෙන්ම අපගේ ලිට්රෝ ඔන්ලයින් මගින්ද පාරිභෝගික රුචිකත්වය මත මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම සලකා ඇත. මීට අමතරව ලිත්‍රෝ පාරිභෝගික ක්ෂණික අංකය 1311 ඇමතීමෙන් කෙටි කාලයක් තුල පාරිභෝගිකයාට අව්‍යාශ ලීට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක් අවශ්‍ය පරිදි ලබාදීමට සමාගම කටයුතු කරනු ඇත.
එමෙන්ම පාරිභෝගික අධිකාරිය වෙත සිලින්ඩරය ලබාගැනීමට නොහැකිව පාරිභෝගිකයකුගෙන් පැමිණිල්ලක් ලදහොත් ඔහු/ඇය ගේ දූරකතන අංකය සමග අප වෙත පහත සදහන් දූරකතන වෙත යොමු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි. තවද මේ වනවිට පාරිභෝගිකයාට නොමග යැවීමට සහ අධිකාරින් සහ රජය අපහසුවට පත්කිරිමට සංවිධානාත්මකව දූරකතන මගින් හිගයක් ඇතිබවට දන්වනු ලබන බව සමහර ලිපිනයන් පරික්ෂා කිරීමේදි අනාවරණය වී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාගම අව්‍යාශ නීතිමය කටයුතු සිදු කිරීමට අව්‍යාශ පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.
Views
304
2021-05-09 07:14:04