ප්‍රධාන පුවත
නව බදු පනත යටතේ කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණ වලින් ලැබෙන ලාභය ලක්ෂ පහ දක්වා බදුවලින් නිදහස් - මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි 846නව බදු පනත ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ සාහිත්‍ය, සංගීත, වේදිකා හා සිනමා ක්ෂේත්‍ර ඇතුළුව කලා ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වූවන් යම් නිෂ්පාදන කටයුත්තක් හෝ කලා නිර්මාණයක් සිදු කරන අවස්ථාවන්හී දි එවැනි නිර්මාණ වලින් ලබන වාර්ෂික ශුද්ධ ලාභය රු. ලක්ෂ පහක් දක්වා බදු නිදහස් වන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි .

තම නිර්මාණ වෙනුවෙන් නිර්මාණකරුවාට ගෙවිය යුතු පඩි නඩි හෝ අනෙකුත් ගෙවීම් ඇතුළුව කතෘභාග සඳහා ද පිරිවැය දැරීමෙන් පසුව එම නිර්මාණවලින් ලබන ශුද්ධ ලාභය ලක්ෂ 5 දක්වා ආද... සම්පූර්ණ පුවතට >>846නව බදු පනත ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ සාහිත්‍ය, සංගීත, වේදිකා හා සිනමා ක්ෂේත්‍ර ඇතුළුව කලා ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වූවන් යම් නිෂ්පාදන කටයුත්තක් හෝ කලා නිර්මාණයක් සිදු කරන අවස්ථාවන්හී දි එවැනි නිර්මාණ වලින් ලබන වාර්ෂික ශුද්ධ ලාභය රු. ලක්ෂ පහක් දක්වා බදු නිදහස් වන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි .

තම නිර්මාණ වෙනුවෙන් නිර්මාණකරුවාට ගෙවිය යුතු පඩි නඩි හෝ අනෙකුත් ගෙවීම් ඇතුළුව කතෘභාග සඳහා ද පිරිවැය දැරීමෙන් පසුව එම නිර්මාණවලින් ලබන ශුද්ධ ලාභය ලක්ෂ 5 දක්වා ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කෙරේ.

ඒ අනුව කලා ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවූවන් සඳහා මෙතෙක් විශේෂිත ආකාරයට ලබා දී තිබූ බදු සහන හා විරාම වෙනුවට ආදායම් ලබන, බදු ගෙවිය හැකි සියළු පුරවැසියන්ගෙන් ආදායම් බදු අය කරන ක්‍රමයට කලා කරුවන්ගෙන්ද බදු අයකරනු ලැබේ.
ඒක පුද්ගල ආයතන හා ආදායම් ලබන පුද්ගලයන්හට තම වාර්ෂික ලාභයෙන් ලක්ෂ පහ දක්වා බදු නිදහස ලැබේ. ඉන් ඔබ්බට ලබන ලාභයෙන් ලක්ෂ 6 දක්වා 4% බැගින්ද, ඊලඟ ලක්ෂ 6 දක්වා 8% බැඟින් ද බදු අය කරනු ලැබේ.එසේ ලක්ෂ 6 බැගින් වැඩිවන සෑම කොටසකටම ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු ප්‍රමාණය 4% බැඟින් වැඩි වනු ඇත.

මෙම ආදායම් බදු ක්‍රමය තම ව්‍යාපාර මත ලාභ ලබන ඒක පුද්ගල ආයතන හා ආදායම් ලබන අනෛකුත් සියළු පුද්ගලයන් හට එක හා සමාන ලෙස බලපවත්වනු ඇත.මෙම නව බදු ක්‍රමය 2018 අප්‍රේල් 01 බදු වසරේ සිට ක්‍රියාවට නැංවේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක බදු පනත යටතේ බදු අය කිරීම සංකීර්ණ වී ඇති අතර විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා විවිධ බදු සහන හා බදු විරාම කිසිදු තාර්කිකත්වයකින් තොරව ලබා දීම හේතුවෙන් ආදායම් විෂමතාවයක් ඇති විය. මෙය හේතුවෙන් සමාජයේ උපරිම ආදායම් ලබන ජනගහනයෙන් 20% ජන කොටස ආර්ථිකයේ 54% ප්‍රතිලාභ බුක්ති විදින ආකාරයට ආදායම් ප්‍රතිලාභ බෙදීයාමේ විෂමතාවයක් පවතියි.

බදු ක්‍රමය සරල කර විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් අනුව වෙන් වෙන් වශයෙන් ලබා දී තිබූ බදු සහන අහෝසි කර සියළුම පුරවැසියන් සමාන ලෙස සලකා ඔවුන්ගේ ආදායම් මට්ටම අනුව බදු අය කිරීමට ඇති ක්‍රමවේදයක් මෙම නව බදු පනත මඟින් හඳුන්වා දී තිබේ. ඒ අනුව මෙම බදු පනත යටතේ මින් ඉදිරියට බදු අය කරනු ලබන්නේ ද බදු සහන හිමි වන්නේ ද පුරවැසියන්ගේ සමාජ මට්ටම හෝ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රය අනුව නොව ඔවුන්ගෙන් සිදු කරනු ලබන ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය හරහා ඔවුන් ලබන ආදායම හා ලාභය පදනම් කරගෙන බවට මෙම නව පනත හරහා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය යහපාලන මූලධර්ම වලට අනුකූලව සකස් කර තිබීම විශේෂ ලක්ෂණයක් බවද මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි .

ඉතිහාසයේ කිසිදු දිනක සිදු නොවූ පරිදි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ද බදු අය කරන ප්‍රතිපත්තියක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත පසුබිම යටතේ කිසිදු පාර්ශවයකට විශේෂ සැලකිලි හෝ සහන අක්‍රමික අයුරින් නව බදු පනත මඟින් හිමි නොවේ.
තව ද ඉදිරියට තම ආයෝජන සඳහා සියල්ලන්ටම සමාන ලෙස විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව බදු සහන ලබාගැනීම සඳහා අදාළ බදු පනතේ නිශ්චිතව අර්ථ නිරූපනය කර ඇති බැවින් සමාජය තුළ ආදායම් විෂමතාවයන් ඇති වීම වළක්වා යහපාලන මූලධර්මයන් මුදුන්පත් කර ගැනීමට මෙම නව බදු පනත ඉවහල් වනු ඇතැයිද එම අමාත්‍යංශය කියයි .

Sunday 24th September 2017, 8:23 AM , 14 Views
ආර්ථික පුවත් සියල්ල කියවන්න
අගෝස්තු මාසයේදී උද්ධමනය 7.9%ක් දක්වා ඉහළට 847


2017 ජූලි මාසයේ 6.3%ක් වූ ලක්‍ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2017 අගෝස්තු මාසයේදී 7.9%ක් දක්වා වැඩි ව ඇතැයි ද ඒ සඳහා 2016 අගෝස්තු මාසයේ පැවැති අඩු මිල මට්ටම් හේතු වී ඇතැයි ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය නිකුත් කරමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි .


මෙම වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසයේ උද්ධමනය සඳහා ආහාර කාණ්ඩයේ 5.3%ක හා ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ 2.7%ක දායකත්වයක් පිළිවෙළින් ලබා දී ඇත. එහෙත් 2016 අගෝස්තු මාසයේ ආහාර කාණ්ඩයේ මිල ගණන් සාපේක්‍ෂව අවම මට්ටමක පැවතීම නිසා එම... සම්පූර්ණ පුවතට >>847


2017 ජූලි මාසයේ 6.3%ක් වූ ලක්‍ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2017 අගෝස්තු මාසයේදී 7.9%ක් දක්වා වැඩි ව ඇතැයි ද ඒ සඳහා 2016 අගෝස්තු මාසයේ පැවැති අඩු මිල මට්ටම් හේතු වී ඇතැයි ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය නිකුත් කරමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි .


මෙම වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසයේ උද්ධමනය සඳහා ආහාර කාණ්ඩයේ 5.3%ක හා ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ 2.7%ක දායකත්වයක් පිළිවෙළින් ලබා දී ඇත. එහෙත් 2016 අගෝස්තු මාසයේ ආහාර කාණ්ඩයේ මිල ගණන් සාපේක්‍ෂව අවම මට්ටමක පැවතීම නිසා එම මාසයේ උද්ධමනය සඳහා මෙම එක් එක් කාණ්ඩයේ දායකත්වය පිළිවෙලින් 1.8%ක් හා 2.6%ක් විය.

කෙසේ නමුත් ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ මාසික වෙනස්වීම සංසන්දනය කළ විට, 2017 ජූලි මාස‍යේ 122.4 ක් වූ දර්ශක අගය 2017 අගෝස්තු මාසයේ 122.3ක් දක්වා පහළ යාමක් වාර්තා විය. පසුගිය මාසය හා සංසන්දනය කළ විට 2017 අගෝස්තු මාසයේ දර්ශකාංක 0.1ක අඩුවීමක් හෝ 0.1ක ප්‍රතිශතකාංක අඩුවීමක් ලෙස වාර්තා විය. මෙම මාසික වෙනස්වීමට ආහාර කාණ්ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම 0.25%කින් අඩුවීම හා ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම 0.16%කින් වැඩිවීම බලපා ඇත.

ආහාර කාණ්ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම අඩුවීම සඳහා සහල්, එළවළු, අළුත් මාළු, කුකුළ් මස්, රතුළූණු, සුදුළූණු පොල් තෙල් සහ මිරිස් කුඩු යන ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල අඩුවීම බලපා ඇත. එසේ වුවත් පොල්, අර්තාපල්, වියළි හාල්මැස්සන්, ලොකු ළූණු, අමු මිරිස්, දෙහි, තේ කොළ, කෙසෙල් සහ අඹ යන ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල වැඩිවීමක් වාර්තා වී ඇත.

පසුගිය මාසය හා සසඳන කළ 2017 අගෝස්තු මාසයේ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම වැඩිවීම සඳහා ‘සෞඛ්‍ය’, ‘මධ්‍යසාර පාන වර්ග, දුම්කොළ හා මත්ද්‍රව්‍ය’, ‘විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා’, ‘ගෘහ උපකරණ හා ගෘහ ඒකක නඩත්තු කටයුතු’, ‘ප්‍රවාහන’, ‘රෙදිපිළි හා පාවහන්’ සහ ‘අධ්‍යාපන’ යන කාණ්ඩවල වියදම්වල වටිනාකම වැඩිවීම බලපා ඇත. එමෙන්ම ‘නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑස් හා වෙනත් ඉන්ධන’, සහ ‘සන්නිවේදන, යන කාණ්ඩවල වියදම්වල වටිනාක‍මෙහි සුළු වැඩිවීමක් වාර්තා වේ. මෙම මාසය තුළ ‘විනෝදාත්මක හා සංස්කෘතික’ සහ ‘ආපනශාලා හා හෝටල්’ යන කාණ්ඩවල වියදම්වල වටිනාකම නොවෙනස්ව පැවතුණි.
Monday 25th September 2017, 9:26 AM , 15 Views
ගෝලීය හුවමාරු සංසඳයෙහි (WFE) ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි නිල සංචාරයක845
කොළඹ කොටස් හුවමාරුව හා ගෝලීය හුවමාරු සංසඳය අතර පවතින සුවිශේෂ සබඳතාවය සහ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් කලාපීය වශයෙන් ප්‍රාග්ධන වෙළෙපොළ සංවර්ධනය සඳහා ලබා දෙනු ලබන දායකත්වය අගය කරන බව ගෝලීය හුවමාරු සංසදයෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නන්දිනී සුකුමාර් මහත්මිය පසුගිය දින කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි පැවති දෛනික ගනුදෙනු ඇරැඹීමේ සීනුව නාද කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් සදහන් කලාය.
“කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ගෝලීය හුවමාරු සංසඳය සමග ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කිරීම අප... සම්පූර්ණ පුවතට >>845
කොළඹ කොටස් හුවමාරුව හා ගෝලීය හුවමාරු සංසඳය අතර පවතින සුවිශේෂ සබඳතාවය සහ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් කලාපීය වශයෙන් ප්‍රාග්ධන වෙළෙපොළ සංවර්ධනය සඳහා ලබා දෙනු ලබන දායකත්වය අගය කරන බව ගෝලීය හුවමාරු සංසදයෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නන්දිනී සුකුමාර් මහත්මිය පසුගිය දින කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි පැවති දෛනික ගනුදෙනු ඇරැඹීමේ සීනුව නාද කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් සදහන් කලාය.
“කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ගෝලීය හුවමාරු සංසඳය සමග ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කිරීම අප ආයතනයේ සාර්ථකත්වයට වැදගත්වෙනවා. මෙවැනි කොටස් වෙළෙඳපොළවල් ගෝලිය හුවමාරු සංසඳය (WFE) සමග හවුල්ව කටයුතු කිරීම තුලින්, අපට හිතෙනවා අපගේ කටයුතු හා අප සමාජිකයන් හට වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභ ලගාකර දීමට සිදුකරන වැඩපිලිවෙලවල් නිසියාකාරව සිදුවන බව.” යනුවෙන් එතුමිය ප්‍රකාශ කළාය.
වර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයක් තුල කොටස් හුවමාරුවක කාර්යභාර්යය ගැන එතුමිය අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ “ ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල් සදහා කොටස් වෙළෙඳපොළක කාර්යය ඉතා වැදගත් වෙනවා. කොළඹ කොටස් හුවමාරුව වැනි සුවිශේෂී වෙළෙඳපොළක් තුලින් වඩාත් ක්‍රමානුකුලව හා ගුණාත්මක සේවයක් ලබා දීමට හැකි වීම නිසා මෙය ආර්ථිකයේ වර්ධනයට හා සංවර්ධනයට පිටුවහලක් වෙනවා” යනුවෙනි.ගෝලීය හුවමාරු සංසඳයෙහි (WFE) ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි නිල සංචාරයක
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් පැවසුවේ ගෝලිය හුවමාරු සංසඳය විසින් වසර ගණනාවක් පුරා කොළඹ කොටස් හුවමාරුවට ලබා දුන් සහයෝගය අගය කරන බවයි. තවද පසුගිය මාසයෙහි තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර පැවැත්වූ WFE පොදු සම්මේලනය හා වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමෙහි සාර්ථකත්වයට, එම මහතා සුකුමාර් මහත්මියට ප්‍රශංසා කළේය. කොළඹ කොටස් හුවමාරුව අනිකුත් කොටස් හුවමාරු සමග ක්‍රියාශීලිව හා සහයෝගීව කටයුතු කිරීමේදී හා දියුණු වෙළෙදපොළවල් සමග අත්දැකිම් හුවමාරුවේදී හා අධ්‍යයනයේදී ගෝලිය හුවමාරු සංසඳය විසින් ලබා දුන් දායකත්වය එම මහතාගේ ඇගයිමට ලක් විය.
1961 වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කරනු ලබන මෙම ගෝලිය හුවමාරු සංසඳයෙහි මුලස්ථානය ලන්ඩන් නුවරෙහි පිහිටා ඇත. මෙය ලොව පුරා ඇති ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරු, නිෂ්කාශන ආයතන හා වෙළෙඳපොළ සේවා සපයන්නන් 200කට අධික සංගම් නියෝජනය කරන ගෝලීය සංගමයකි. කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ගෝලිය හුවමාරු සංසඳයෙහි සමාජිකත්වය 1998 වර්ෂයෙහිදී ලබා ගත් අතර එය දකුණු ආසියාවේ පළමු සමාජිකයාද ලෙස වාර්තා විය.(වමේ සිට දකුණට)
CSE ප්‍රධාන නියාමන නිලධාරී රේණුක විජයවර්ධන මහතා, CSE ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රජිව බන්ඩාරනායක මහතා, WFE ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නන්දිනී සුකුමාර් මහත්මිය, CSE සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා හා CSE අධ්‍යක්ෂ ශනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා

WFE ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නන්දිනී සුකුමාර් මහත්මිය

Saturday 23rd September 2017, 9:52 PM , 5 Views
Northumbria University launches pioneering biotechnology degree in Sri Lanka 843
As Sri Lanka looks toward emerging sciences, Northumbria University, Newcastle has become the island’s first UK University to launch a biotechnology degree.

Sri Lanka’s Minister of Science, Technology and Research Susil Premajayantha spoke at the recent launch of Northumbria’s BSc Honours Degree in Biotechnology at the Business Management School (BMS) in Colombo.

Minister Premajayantha emphasised the need for Sri Lanka to plan their educational... සම්පූර්ණ පුවතට >>843
As Sri Lanka looks toward emerging sciences, Northumbria University, Newcastle has become the island’s first UK University to launch a biotechnology degree.

Sri Lanka’s Minister of Science, Technology and Research Susil Premajayantha spoke at the recent launch of Northumbria’s BSc Honours Degree in Biotechnology at the Business Management School (BMS) in Colombo.

Minister Premajayantha emphasised the need for Sri Lanka to plan their educational goals in terms of future developments in applied sciences, and named Northumbria University’s biotechnology degree as a key part of that growth.

The partnership between Northumbria University and BMS has developed over many years with BMS being one of Northumbria’s strategic partners. The School developed a strong partnership with Northumbria University’s Faculty of Health and Life Sciences after the launch of its BSc Honours Degree in Biomedical Science in 2013.

St. John Usher, Head of Applied Sciences at Northumbria University, said: “Northumbria’s Faculty of Health and Life Sciences has enjoyed a hugely successful working relationship with BMS in Sri Lanka over the years and we’re delighted to be able to announce this latest programme in what is a very exciting and emerging science in Sri Lanka.

“The biotechnology sector of India is currently on a strong growth trajectory and Sri Lanka has recognised the importance of this industry in the growth of its own economy.

“This is the first year that BMS, in collaboration with Northumbria, has recruited students to the biotechnology programme and it’s great to see that some of the teaching on this degree is being provided by our former Masters students.”

In 2015 approval was given to franchise the final year of the BSc (Hons) Biomedical Science programme to BMS. This has involved extensive development of state of the art laboratories at BMS so that students are assured of a high quality learning experience.

This development provides students from Sri Lanka with the opportunity to study in their home country, with a considerable reduction in cost when compared to studying abroad.

Meanwhile, the relationship between Newcastle Business School, at Northumbria, and BMS is entering its 12th year and has produced more than 1,000 graduate students.

Dr Wijewardena, President of the Business Management School (BMS), was awarded an Honorary Doctorate of Civil Law by Northumbria University in 2016.

His career at the Central Bank of Sri Lanka lasted 37 years culminating in nine years as the Deputy Governor, responsible for economic research, monetary policy, financial system stability, public debt, rural credit and banking.

Simultaneously, he was the Chairman of both the Institute of Bankers of Sri Lanka and the Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board.

Left to Right - Dr Sajani Dias, Associate Dean, BMS School of Science, Dr W A Wijewardena, President BMS, Professor Gary Black, Northumbria University, Dr Mathi Kandiah, Deputy Associate Dean, BMS School of Science.Saturday 23rd September 2017, 7:22 PM , 13 Views
AG.’s Dept. counsel say they assist bond CoI free of charge ‘None seeks promotions or any other benefit’840

Attorney General’s Department counsel assisting the Presidential Commission of Inquiry probing the bond scams yesterday deplored aspersions cast upon them by the senior counsel for former Central Bank Governor Arjuna Mahendran on Wednesday.

Following is the text of the Statement made by Counsel of the Attorney General’s Department, Additional Solicitor General Yasantha Kodagoda:

"On 20th September 2017, f... සම්පූර්ණ පුවතට >>840

Attorney General’s Department counsel assisting the Presidential Commission of Inquiry probing the bond scams yesterday deplored aspersions cast upon them by the senior counsel for former Central Bank Governor Arjuna Mahendran on Wednesday.

Following is the text of the Statement made by Counsel of the Attorney General’s Department, Additional Solicitor General Yasantha Kodagoda:

"On 20th September 2017, following Senior Additional Solicitor General Mr. Dappula De Livera, PC, having made an application for a brief adjournment of proceedings to commence the examination of Mr. Arjuna Mahendran, while initially objecting to the application and later diluting that submission, President’s Counsel Mr. Romesh De Silva made reference to the team of counsel from the Attorney General’s Department assisting the Commission, participating at the Commission "at the tax payers’ expense". Ostensibly, Mr. De Silva made such a reference following instructions to do so from his client Mr. Arjuna Mahendran, and having received fees to make such an utterance.

"In view of the insinuation made against officers of the Attorney General’s Department assisting this Commission, that we are wasting tax payers’ money by moving for an adjournment of proceedings, it has now become necessary to place on record the manner in which the ten of us are utilizing tax payers’ money. We are compelled to make this statement due to a couple of other reasons as well, including an allegation that was made some time ago by another person, that officers of the Attorney General’s Department are working at this Commission in the manner we do, in anticipation of promotions.

Indeed we are conscious of the need to ensure that we as well as all other public functionaries who exist on public funds which includes money contributed by tax payers, perform our duties in a conscientious and transparent manner, and do not engage in any conduct that would amount to fraudulent misappropriation of pulic funds or an extravagant use thereof. We are also mindful of the need to ensure that, public funds are used in national interests and in the best interests of the public.

In fact, as public servants who are assisting this Commission in addition to most of our routine duties and responsibilities, we are entitled in terms of applicable circulars to receive an additional monthly allowance. However, all of us took a decision way back in March this year, to refrain from collecting that allowance to which we are entitled to. We believe that, such voluntary service to the nation is appropriate, particularly when assisting a Commission of Inquiry, which in our view is investigating and inquiring into what has now been revealed to be in our view, one of the largest financial scams, if not the largest financial scam, independent Sri Lanka has ever been victim to.

We have served this Commission to the best of our ability, and we believe that our services have resulted in this Commission unearthing shockingly wrongful, illegal and massively fraudulent activities which have resulted in loss to the exchequer of this country of unprecedented magnitude.

We wish to emphasize that our conduct throughout the inquiry proceedings of this Commission and in the conduct of investigations, have been guided by our resolve to assist this Commission to unearth the truth, the whole truth and nothing but the truth, and in national and public interest. It is a time consuming process, which we are engaging in.

We also wish to reiterate that, the application for a postponement of the examination of Mr. Arjuna Mahendran was made due to reasons beyond our control, in order to get fully prepared, and not for the purpose of enjoying luxuries at the expense of tax payers. We believe that, Your Honours the Honourable Commissioners who have most judiciously been hearing and considering the evidence led, those who have observed these proceedings objectively and on a daily basis, and the general public who have had the benefit of detailed reporting of these proceedings by the media, will finally judge us and determine whether we have wasted even a rupee of the tax payers’ money.

Thus, we wish to deplore the comment made by Mr. Romesh De Silva, remaining mindful of the fact that, he may have been prompted to say what he said on instructions, and fees paid by his client.
Saturday 23rd September 2017, 5:56 AM , 30 Views
කාලීන පුවත් සියල්ල කියවන්න
මහාචාර්ය රජීවගෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්849


ව්‍යාපාරික නහිල් විජේසුරිය මහතා විසින් රවී කරුණානායක මහතාගේ ඉල්ලීම මත 2001 වසරේදී රු ,මිලියන 60 ක මුදලක් එවකට විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබා දුන් බව නහිල් විජේසුරිය මහතා තමාට පැවසු බවත් මේ ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි ඉල්ලමින් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ කෝප් කමිටු සාමාජික මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ මහතා විසින් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කර ඇත .මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ මහතා විසින් අල්ලස් කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු ටි .බී .වීරසුරිය මහතාට යවන ලද ලිපිය මේ සමග ද... සම්පූර්ණ පුවතට >>849


ව්‍යාපාරික නහිල් විජේසුරිය මහතා විසින් රවී කරුණානායක මහතාගේ ඉල්ලීම මත 2001 වසරේදී රු ,මිලියන 60 ක මුදලක් එවකට විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබා දුන් බව නහිල් විජේසුරිය මහතා තමාට පැවසු බවත් මේ ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි ඉල්ලමින් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ කෝප් කමිටු සාමාජික මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ මහතා විසින් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කර ඇත .මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ මහතා විසින් අල්ලස් කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු ටි .බී .වීරසුරිය මහතාට යවන ලද ලිපිය මේ සමග දැක්වේ.
Monday 25th September 2017, 10:34 AM , 6 Views
කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය ජනාධිපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද විවෘත වෙයි 819
කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද(15) විවෘත විය .

කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනය අද සිට ලබන 24 වන දින දක්වා පැවැත්විමට නියමිතයි.

පොත් ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරිමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ, ලෝකයේ විවිධ විෂයන් විවිධ කාර්යන් ගැන වාර්ෂික ප්‍රදර්ශනයන් පවත්වන නමුත් පොත් ප්‍රදර්ශනයක... සම්පූර්ණ පුවතට >>819
කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද(15) විවෘත විය .

කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනය අද සිට ලබන 24 වන දින දක්වා පැවැත්විමට නියමිතයි.

පොත් ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරිමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ, ලෝකයේ විවිධ විෂයන් විවිධ කාර්යන් ගැන වාර්ෂික ප්‍රදර්ශනයන් පවත්වන නමුත් පොත් ප්‍රදර්ශනයක් ඊට වඩා බොහෝ වෙනස් කාර්යයක් බවයි.

කියවන් නැති මිනිසුන් යකඩ වගේ බවත් කියවන මිනිසුන් තුළින් යහපත් හා සම්පුර්ණ සමාජයක් බිහිවන බවත් ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කර සිටියේය.

අතීතයේ විදේශ ආක්‍රමණයන්ට ලක්වු විටත් රට ජාතිය වෙනුවෙන් සාහිත්‍යධරයින් හා ලේඛකයින් දේශාභිමානි ආකල්ප වර්ධනයට සමත් වූ බවත් පැවසු ජනාධිපතිවරයා රජයක් වශයෙන් දරුවන් තුළ මුලික වශයෙන් කියවීම පිළිබඳ ආකල්ප වර්ධනය සඳහා මුලිකත්වය ලබා දී ඇති බව ද පැවසීය.Friday 15th September 2017, 11:06 PM , 16 Views
ප්‍රියන්ත නාවාන ජනාධිපති නීතිඥවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දෙයි 812

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ප්‍රියන්ත නාවාන මහතා අද දින ජනාධිපති නීතිඥවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දුන්නේය .

නාවාන මහතා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වසර 26 ක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇත .... සම්පූර්ණ පුවතට >>812

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ප්‍රියන්ත නාවාන මහතා අද දින ජනාධිපති නීතිඥවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දුන්නේය .

නාවාන මහතා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වසර 26 ක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇත .
Tuesday 12th September 2017, 10:43 PM , 16 Views
ප්‍රියන්ත නාවාන අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් 811


ප්‍රියන්ත නාවාන මහතා අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ධුරයට උසස වී ඇත .
එසේම ඒ මහතා අද දින ජනාධිපති නීතිඥවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දෙනු ලබයි .
... සම්පූර්ණ පුවතට >>811


ප්‍රියන්ත නාවාන මහතා අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ධුරයට උසස වී ඇත .
එසේම ඒ මහතා අද දින ජනාධිපති නීතිඥවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දෙනු ලබයි .
Tuesday 12th September 2017, 1:54 AM , 10 Views
බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය තවත් දික්‌වෙයි ද ?807


බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ කාලය තවදුරටත් දික්‌ කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි එම කොමිසමට සමීප ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

මෙයට හේතු වී ඇත්තේ පසුගිය දිනවල සාක්‌ෂි විභාගයේදී හා විමර්ශන කටයුතුවලදී දිනපතාම පාහේa අලුත් සිද්ධි මතුවීම නිසා අනපේක්‌ෂිත ලෙස අලුත් සාක්‌ෂිකරුවන් කැඳවීමට සිදුවීමෙන් කොමිසමේ දින ගණනාවක්‌ම ඒ වෙනුවෙන් යෙදවීමට සිදුවීමයි. ... සම්පූර්ණ පුවතට >>807


බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ කාලය තවදුරටත් දික්‌ කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි එම කොමිසමට සමීප ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

මෙයට හේතු වී ඇත්තේ පසුගිය දිනවල සාක්‌ෂි විභාගයේදී හා විමර්ශන කටයුතුවලදී දිනපතාම පාහේa අලුත් සිද්ධි මතුවීම නිසා අනපේක්‌ෂිත ලෙස අලුත් සාක්‌ෂිකරුවන් කැඳවීමට සිදුවීමෙන් කොමිසමේ දින ගණනාවක්‌ම ඒ වෙනුවෙන් යෙදවීමට සිදුවීමයි.

මේ අනුව මෙට්‍රොපොලිටන් සමාගමේ සාක්‌ෂිකරුවකු සහ පර්පෙචවුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ සාක්‌ෂිකරුවන් දෙදෙනකු කොමිසම හමුවට කැඳවා සාක්‌ෂි ලබා ගන්නා ලදී. එය කළේ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කසුන් පලිසේන මහතාගේ සාක්‌ෂි විමසීම අතරතුරය.

සාක්‌ෂි විභාග කටයුතු මේ මස අවසානය තෙක්‌ සිදුකිරීමට සිදුව ඇති අතර ඒ අනුව වාර්තාව ලිවීම සඳහා ඉතුරු වන්නේ මසක්‌ වැනි කාලයකි. කොමිසමේ මැන්ඩේට්‌ කාලය ඔක්‌තෝබර් මස 27 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතය.

එම මසක කාලය වාර්තාව ලිවීමට ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇතැයිද ඒ අනුව වාර්තාව ලිවීම සඳහා කොමිසමේ මැන්ඩේට්‌ කාලය තවදුරටත් දික්‌කර ගැනීමට සිදුවනු ඇතැයිද පැවසේ. මේ තත්ත්වය තුළ එසේ අතිරේක කාලයක්‌ද ලබාගෙන නිර්දේශ සහිත කොමිෂන් සභා වාර්තාව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

වෙතත් කොමිසමේ සාක්‌ෂි විභාග කටයුතු මෙම මසින් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි එම ආරංචි මාර්ග කියයි.Monday 11th September 2017, 12:17 AM , 14 Views
පාර්ලිමේන්තුව - සියලු විශේෂාංග කියවන්න
"පොලිස්පති වැරදියි, කරුණු විමසනවා" - ජනපති302
'නිලමේ' නැමැත්තෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක කළ දුරකථන සංවාදය වැරදි සහගත බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් කරුණු විමසන බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසයි.
ඊයේ (නොවැ 30) මාධ්‍යවල විකාශයවූ පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දරගේ දුරකථන සංවාදය ගැන අද (දෙසැ 01) පාර්ලිමේතුවේදී නැගුනු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.
එම දුරකථන සංවාදය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමලවීර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කළ අතර පොලිස්පතිව... සම්පූර්ණ පුවතට >>302
'නිලමේ' නැමැත්තෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක කළ දුරකථන සංවාදය වැරදි සහගත බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් කරුණු විමසන බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසයි.
ඊයේ (නොවැ 30) මාධ්‍යවල විකාශයවූ පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දරගේ දුරකථන සංවාදය ගැන අද (දෙසැ 01) පාර්ලිමේතුවේදී නැගුනු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.
එම දුරකථන සංවාදය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමලවීර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කළ අතර පොලිස්පතිවරයා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ පරීක්ෂණ කොට්ඨාසයට කැඳවීමෙන් වැළක්වීමට උත්සාහ කරන්නේ දෙවිනුවර දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ මහේෂ් ගුණවර්ධන දැයි විමසුවේය.
තමා ද එම සංවාදය මාධ්‍ය තුළින් දුටු බව පැවසූ ජනාධිපතිවරයා එය වැරදි ක්‍රියාවක් බවත් පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඒ පිළිබඳ විමසීමට බලාපොරොත්තුවන බවත් පැවසීය.
මාධ්‍යට ඇසුණු පොලිස්පතිවරයාගේ දුරකථන සංවාදය හා ජනාධිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ අදහස් ඇතුළත් වීඩියෝ පටය නරඹන්න.
Friday 2nd December 2016, 7:13 PM , 15 Views
ව්‍යාපාරික කතාබහ සියල්ල කියවන්න
The Government turns a blind eye to the common man277
The transportation sector has been under the watchful eyes of many in the recent past because of the undue pressure imposed on 1/3 of the country’s population who make a living through anything and everything related to the Three-wheeler industry.

In their recently proposed national budget for the fiscal year 2016-2017, the government of Sri Lanka has now caused many controversies and difficulties among the country’s political elites as well as the ordinary vehicle buy... සම්පූර්ණ පුවතට >>277
The transportation sector has been under the watchful eyes of many in the recent past because of the undue pressure imposed on 1/3 of the country’s population who make a living through anything and everything related to the Three-wheeler industry.

In their recently proposed national budget for the fiscal year 2016-2017, the government of Sri Lanka has now caused many controversies and difficulties among the country’s political elites as well as the ordinary vehicle buyers etc. due to the increase in the ‘Loan To Value’ Ratio (LTV) of Three-wheelers from 30% to 75% which is a clear indication that the government is discouraging the purchase of it. In this regard, it has caused a major hit to the most common and visible Informal Public Transport (IPT) modes as which is an integral part of the transport sector in the country.

The Three-wheeler which was previously purchased at approximately Rs.6, 50,000.00 included a very affordable leasing facility of 70% where the buyer only had to pay a sum of Rs.2, 00,000.00 at the time of purchase. Taking a complete opposite leap in making this transaction unattainable, the lease will now be offered at a very low rate of 25% along with a 15% increase in Excise Dutyand a carbon tax which includes the existing emission test fee; resulting in an unbearable cost of more than Rs.5, 00,000.00 to be borne by future customers.

The three wheeler which is also known as the common man's mode of transport,will now be a big threat to self-employed individuals, retails businesses and many families who seek a livelihood through this humble contraption due to its affordability and efficiency.The once convenient and cost effective mode of transportation, will also directly affect its operators and all its dependents such logistic service providers, spare part and other dealers as well asits direct employees of its operating companies which is a huge part of the country’s Economy.

Despite all these facts, the current government has chosen to turn a blind eye towards this situation as Sri Lanka’s new budget proposal recently revealed that the Government will encourage other options in place of Three-wheelers.

Owning a Three-wheeler or motor cycle which is by default the first choice of any middle and lower middle class individual, is now made impossible due to its exorbitant price increase and its considerable impact in the vehicle leasing sector which is a ‘lose-lose’ situation to both parties.
Although this remains as the perception of the current government, it is by no means beneficial to the common man in the short or the long run. Is the government willing to see through the eyes of a common man?

by Mr. G.K.S. Ekanayake, (retired leasing consultant.)
Sunday 27th November 2016, 4:46 PM , 23 Views
එට්කා ගිවිසුමෙන් ඉන්දීය වෘත්තිකයන්ට මෙරට රැකියා වෙළඳපොලට ස්වාධීනව ඇතුළු වෙන්න බැ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා.131

ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට නියමිත එට්කා හෙවත් ‘ඉන්දු-ලංකා ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතා ගිවිසුම’ හරහා ඉන්දියානු වෘත්තිකයන්ට මෙරට රැකියා වෙළඳපොළ තුලට ස්වාධීනව මැදිහත්වීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බවත්, එමගින් මෙරට වෘත්තිකයන්ට බලපෑමක් සිදු නොවන බවත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පවසයි .

එට්කා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර අදාල යෝජනාවලිය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ... සම්පූර්ණ පුවතට >>131

ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට නියමිත එට්කා හෙවත් ‘ඉන්දු-ලංකා ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතා ගිවිසුම’ හරහා ඉන්දියානු වෘත්තිකයන්ට මෙරට රැකියා වෙළඳපොළ තුලට ස්වාධීනව මැදිහත්වීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බවත්, එමගින් මෙරට වෘත්තිකයන්ට බලපෑමක් සිදු නොවන බවත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පවසයි .

එට්කා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර අදාල යෝජනාවලිය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවත්, එක්සත්ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ ,සිවිල් සංවිධාන සහ වාණිජ මණ්ඩල වල එකගතාවය අනුව එය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා කියයි .ලෝකයේ කිසිදු රාජ්‍යයකට හුදෙකලාව දියුණු විය නොහැකියි. දියුණුව ළඟා කර ගැනීමට නම් විවිධ රාජ්‍යයන් සමඟ වෙළෙඳ කටයුතු ආරම්භ කළ යුතයි. ලොව දියුණු රටවල් ආර්ථිකය හා වෙළෙඳාම සම්බන්ධයෙන් ගිවිසුම් දහයක් - දොළහක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නේ වෙළෙඳ පොළ සහිත රටවල් සමඟයි, ඒවාට අදාළ නීති රීති තිබෙනවා. පෞද්ගලික මත අනුව එවැනි ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්න බැහැ. ඒ වගේම මේ ගිවිසුම් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ලෝක වෙළෙඳ සංවිධාන තිබෙනවා. වේගවත් ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ගත හැක්කේ මෙවැනි මාර්ග වලින් පමණයි.ලෝක ආර්ථික ප්‍රවණතා පිලිබඳ අවධානයෙන් බැලුවම ඒක පැහැදිළිව හදුනා ගත හැකියි.

කණගාටුවට කරුණ අපේ රටේ සමහර උගතුන් පවා මේ ගැන දැන දැනත් ජනතාව තුල වැරදි මතයක් ඇති කිරීමයි. තවත් සමහර පිරිස් දේශපාලන වාසි මුල්කරගෙන මේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය කඩාකප්පල් කරන්න එට්කා විරෝධයක් පෙන්නනවා. ගිවිසුමේ කොන්දේසි පිලිබඳ කිසිදු විමර්ශනයක් නැතිව සමහර වෘත්තියවේදීන් රැකියා වෙළඳපොළ ඉන්දියාවට විවෘත කරන බවට බොරු චෝදනා නගනවා. එහෙම කොන්දේසි තියනවා නම් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳා ගන්න අපිට පුළුවන්. අපේ රජය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්නේ අහිංසක ජනතාවගේ මුදල් කොල්ල කාලා හෝ රට පවා දීල නෙමෙයි, කියන කරණය මම අවධාරණය කරන්න කැමතියි.

එට්කා හරහා අපේ රටේ වෘත්තියවේදීන්ට වගේම නිෂ්පාදන වලටත් වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වෙනවා. ලංකාවට සාධනීය ලක්ෂණ නැති, රට විනාශ කරන කිසිදු ගිවිසුමකට රජය කිසි විටෙක එළඹෙන්නේ නැහැ කියන කරණය මම වගකීමෙන් කියනවා. ලංකාව පමණක් නොව ඉන්දියාව සමඟ චීනය, ඇමරිකාව, ජපානය, නෙදර්ලන්තය වැනි රටවල්ද වෙළඳ සහ තාක්‍ෂණික ගිවිසුම් වලට එළඹී තිබෙනවා. ගෝලීය ආර්ථික රටාව තුල මෙවැනි ගිවිසුම් සමාන්‍ය බවත්, එබැවින් එට්කා ගැන වැරදි මතයක් ඇති කිරීම වැරදි බවත් පැවසු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා, රටේ ජනතාව අතේ මුදල් ගැවසෙන ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට පක්ෂ පාට භේද නොතකා රට වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් එකතුවන ලෙස සියලු දෙනාට ආරාධනා කරන බවද නිරෝෂන් පෙරේරා ඇමතිවරයා තවදුරටත් පවසයි .
Thursday 13th October 2016, 8:07 PM , 21 Views
Techno-Entrepreneurship84


Today entrepreneurship has become one of key drives for the development of all the countries in the world and it is very crucial for any economy. The objectives of achieving sustained economic and industrial development, regional growth and employment generation, life support conservation and implementing technological advancements have always depended on entrepreneurial development. Cultivating the seeds of young entrepreneurs always ends up with harvesting employment opportunit... සම්පූර්ණ පුවතට >>84


Today entrepreneurship has become one of key drives for the development of all the countries in the world and it is very crucial for any economy. The objectives of achieving sustained economic and industrial development, regional growth and employment generation, life support conservation and implementing technological advancements have always depended on entrepreneurial development. Cultivating the seeds of young entrepreneurs always ends up with harvesting employment opportunities, increased economic indicators, maximizing government revenue and balances social & economic development of community.

Under this hot topic of entrepreneur development, the concept of “Techno-Entrepreneurship” is the newest developing trend. Technology entrepreneurship is a vehicle that facilitates prosperity in individuals, firms, regions, and nations. Therefore it lies at the heart of many important debates, including those around launching and growing firms, regional economic development, selecting the appropriate stakeholders to take ideas to markets, and educating managers, engineers, and scientists.

According the definition given by the first symposium on technology entrepreneurship was held at Purdue University in October 1970 “Technology Entrepreneurship is an investment in a project that assembles and deploys specialized individuals and heterogeneous assets that are intricately related to advances in scientific and technological knowledge for the purpose of creating and capturing value for a firm”. From 1970 to today with the various types of developments and evolution, now techno-entrepreneurship became more ICT oriented and its time form contributors to give a new more IT oriented definition. With all of the above, when talking about the techno- entrepreneurship it is dominated by a different focuses such as;
Identifying the antecedents of technology firm formation.
The consequences of technology entrepreneurship
How, why, and when technology entrepreneurship affects the socioeconomic development of a region
What occurs inside small firms engaged in technology entrepreneurship?
The interdependence between small-firm initiatives and the external infrastructure that contributes to science and technology advances

The field of technology entrepreneurship is in its infancy when compared to other fields such as economics, entrepreneurship, and management. Technology entrepreneurship involves specialized human resources, tapping into their skills and ability to collaboratively explore and exploit scientific and technological change to benefit the firm. For an example using social media as tool of promoting products same time as a sales platform. Deviating from traditional distribution channels most of commercial entities using virtual market flat forms to sell their products. It’s not only self-employed people like cake bakers, online retailers but also the local giants like ODEL, JKH and multinational brands like Kelly Felder and Dominos using the same technique.

These technological advancements created a new era of local consumers and created a cyber-entrepreneurships culture in Sri Lanka. Now it’s an unofficially must requirement for any organization to maintain a virtual presence. And it became the most popular criteria of measuring the modernization of commercial activities.

There are many Technology innovations but how many can be converted in to Techno – Entrepreneurship is the real fact. Technology Innovation is important and it is difficult but Entrepreneurship is not just about Technology & innovation. It’s more than replacing technology for production. It’s all about how you manage your business making technology as the main resource. It’s a broader concept and involves many things and not just technology innovation. Technology Entrepreneur is one who organize, manages and assumes the risk of a technology based business enterprise through combining resources, production, finance, HR, networks, marketing and new products. Example the companies like Virtusa & IFS, what they do is giving new ICT version for traditional facilitating services such as payroll management and supply chain handling through ERP systems.

Another direction of techno-entrepreneurship is it has given a new and more recognizable identity for middlemen’s. In countries like Sri Lanka the party who get most benefits out of techno-entrepreneurship is the one who is in the intermediaries’ category. Simply the individuals and firms who connect the producers or suppliers with the end users. Local ventures like Kapruka and Anythink.lk are online platforms where meets end users and vendors.

Technology Business Incubation involves the commercialization of science and technology through newer community institutional arrangements which can be thought of as technology venturing. Technology venturing is based on creative and innovative ways of linking public sector initiatives and private sector resources within and across regional and national boundaries for promoting economic growth. Technology Business Development can foster corporate and community collaborative efforts, while nurturing positive government-academic-business relationships. Therefore technology venturing activities within a community are based on linking four critical factors:
Talent – people (skills or ability to think differently and people from various backgrounds)
Technology – ideas (innovations and building mechanism with convertible ideas)
Capital – resources (money, tangible assets and networks)
Know-how – knowledge (ability to develop differently and fundamentals)

Managing the mutual integration of above four factors and the continuous development is an essential practice for the sustainability of techno-entrepreneurship. Expanding talent pool, accelerating the transfer of technology, increasing availability of capital and improving availability of managerial, technical and business know-how are the required essence for the continuity of the techno businesses. Anymore it’s not rocket science that managing a venture. It’s all about individuals’ ability of connecting technology for the business process. Therefore developing policies and procedures where facilitate the development of techno-entrepreneurs and spreading required knowledge to combine skills of people who make things happen and who introduce these innovative concepts , technologies or ideas that have potential to be commercialized within a reasonable period of time are the main duties of responsible authorities.

Upul Wanigasooriya
Chaminda Bandara Wijekoon
Friday 30th September 2016, 6:49 PM , 10 Views
දේශපාලන පුවත් සියල්ල කියවන්න
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු නීතිඥයන් බැදුම්කර කොමිසමට සහය වන්නේ ජාතිය වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුකමක්‌ සේ සලකා කිසිදු මුදලක්‌ ලබා නොගෙනයි - අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් යසන්ත කෝදාගොඩ842


නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිඥවරුන්ට එදිනෙදා පැවරී ඇති රාජකාරි කටයුතුවලට සහ වගකීම්වලට අමතරව මෙම කොමිසමට සහය වන්නේ අමතර සේවාවන්හි යෙදෙන රජයේ නිලධාරීන්ට ගෙවනු ලබන අතිරේක මාසික දීමනාව පවා ලබා ගන්නේ නැතිව බව අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා ඊයේ (22 වැනිදා) භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ කරමින් සඳහන් කළේය. ... සම්පූර්ණ පුවතට >>842


නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිඥවරුන්ට එදිනෙදා පැවරී ඇති රාජකාරි කටයුතුවලට සහ වගකීම්වලට අමතරව මෙම කොමිසමට සහය වන්නේ අමතර සේවාවන්හි යෙදෙන රජයේ නිලධාරීන්ට ගෙවනු ලබන අතිරේක මාසික දීමනාව පවා ලබා ගන්නේ නැතිව බව අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා ඊයේ (22 වැනිදා) භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ කරමින් සඳහන් කළේය.

එම දීමනාව ලබාගැනීමෙන් වැළකීමට නීතිපතිගේ කණ්‌ඩායම සියලු දෙනාම ඉකුත් මාර්තු මාසයේදී තීරණය කළ බව ද එම කණ්‌ඩායමේ ප්‍රධානියා වන අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් කෝදාගොඩ මහතා කීය.

මේ වන විට සියලු තොරතුරු හෙළිවී ඇති විශාලම මුදල් සොරකම එසේ නොවේ නම් නිදහස්‌ ලංකාවේ සිදුවූ විශාලම මූල්‍ය වංචාව ගැන කරනු ලබන විමර්ශනවලට ස්‌වෙච්ඡාවෙන් සහය වීම කාලෝචිත වූත් ජාතිය වෙනුවෙන් ඉටුවිය යුතු රාජකාරි යුතුකමක්‌ ලෙස නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිඥවරු විශ්වාස කරනවා.

අපට හැකි උපරිම ශක්‌තිය යොදා අපි කොමිසමට සේවය කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක්‌ වශයෙන් කවුරුත් පුදුමයට පත්කරවන වැරදි, නීතිවිරෝධී මෙන්ම දැවැන්ත වංචනික ක්‍රියාවන් රැසක සුලමුල හෙළිකර ගැනීමට කොමිසමට හැකි වූ බව ද සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් කීවේය.

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් කෝදාගොඩ මහතා එසේ පැවසුවේ මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා සහ තවත් පුද්ගලයකු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශවලට ප්‍රතිචාර දක්‌වමිනි.

කොමිසම ඉදිරියේ සාක්‍ෂි දුන් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගෙන් හරස්‌ ප්‍රශ්න ඇසීමට සූදානම් වීම සඳහා කොමිසම රැස්‌වීම දින 02 කට කල් තබන්නැයි ඉල්ලා සිටි අවස්‌ථාවේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිඥවරු කොමිසමට සහය වන්නන් බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල් නාස්‌ති කරනවා යෑයි පවසමින් රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා කොමිසම කල් තැබීමට විරෝධය පළ කළ බවත් උසස්‌වීම් බලාපොරොත්තුවෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිඥවරු කොමිසමට වැඩ කරන බව තවත් පුද්ගලයෙක්‌ ටික දිනකට උඩදී පැවසූ බවත් අතිරේක සොලිස්‌ටර් ජනරාල්වරයා කීය.

කොමිසම හමුවේ අප මෙහෙයවූ සාක්‍ෂිවලට ඉතා උනන්දුවෙන් සවන් දුන් ගරු කොමසාරිස්‌වරු එමෙන්ම ඒවා නිරීක්‍ෂණය කළ සියලු දෙනා විස්‌තර සහිතව සහ මාධ්‍ය මගින් ප්‍රසිද්ධ කළ කොමිසමේ වාර්තා කියවූ ජනතාව අප බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදල නාස්‌ති කළාද නැත්නම් අපගෙන් සේවයක්‌ වුණාද යන්න පිළිබඳව අවසානයේ තීරණය කරනු ඇත.

ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා සිය සේවාදායකයා වන අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගෙන් මුදල් ලබාගෙන ඔහුගෙන් ලැබුණු උපදෙස්‌ අනුව නීතිපති වෙනුවෙන් කොමිසමට සහය වන නීතිඥවරුන් සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි ප්‍රකාශයක්‌ කිරීමට ඉක්‌මන්වීම ගැන කනගාටු වෙනවා.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මෙන්ම රාජ්‍ය සේවාවල නියුතු සියලු දෙනාම ජීවත්වන්නේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ සහ රජයේ මුදල්වලින්. ඒ කවුරුත් විනිවිදභාවයෙන් හා කැපවීමෙන් යුතුව සේවය කරනවා. වංචනික ක්‍රියාවල හෝ රජයේ මුදල් නිකරුණේ වියදම් කරන්නේ නැතිව ජාතියේ හා ජනතාවගේ උපරිම යහපතට කටයුතු කරන බව ද ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා අවසාන වශයෙන් සඳහන් කළේය.

Saturday 23rd September 2017, 6:59 AM , 485 Views
නීතිපතිවරයා ඉවත් කරන්න - ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් යෝජනාවක් 834නීතිපතිවරයා ධූරයෙන් ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලමින් යෝජනාවක් කතානායකවරයාට බාරදීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබේ.<be>

2002 අංක 05 දරන නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමේ පනතට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මතයකින් නීතිපතිවරයා ඉවත් කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පැවරී තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කීවේය .
... සම්පූර්ණ පුවතට >>834නීතිපතිවරයා ධූරයෙන් ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලමින් යෝජනාවක් කතානායකවරයාට බාරදීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබේ.<be>

2002 අංක 05 දරන නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමේ පනතට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මතයකින් නීතිපතිවරයා ඉවත් කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පැවරී තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කීවේය .
Thursday 21st September 2017, 11:06 PM , 18 Views
ලලිත්-අනූෂගේ දඩ ගෙවන්න මහා සංඝරත්නය 15 දා පිණ්‌ඩපාත චාරිකා කරයි 810

o


සිල් රෙදි නඩුවෙන් සිරගත කළ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග හා අනූෂ පැල්පිට මහත්වරුන් ගෙවිය යුතු දඩ හා වන්දි මුදල් සොයා ගැනීම සඳහා ලබන 15 වැනිදා උදැසන මහා සංඝරත්නය පිඬු සිඟා වඩින බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්‌ස නාහිමියෝ පැවැසූහ.

සිල්රෙදි සිරකරුවන් සුරැකීමේ අරමුදල නමින් අරමුදලක්‌ පිහිටුව... සම්පූර්ණ පුවතට >>810

o


සිල් රෙදි නඩුවෙන් සිරගත කළ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග හා අනූෂ පැල්පිට මහත්වරුන් ගෙවිය යුතු දඩ හා වන්දි මුදල් සොයා ගැනීම සඳහා ලබන 15 වැනිදා උදැසන මහා සංඝරත්නය පිඬු සිඟා වඩින බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්‌ස නාහිමියෝ පැවැසූහ.

සිල්රෙදි සිරකරුවන් සුරැකීමේ අරමුදල නමින් අරමුදලක්‌ පිහිටුවූ බවද මේ සඳහා දායක වීමට විපක්‍ෂයේ පොදු දේශපාලනඥයන් මෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරීන්, බෞද්ධ සංවිධාන රැසක්‌ ඉදිරිපත් වී ඇති බවද අද (11 දා) සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරයේ පැවැති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී උන්වහන්සේ පැවැසූහ.

රාජ්‍ය දේපළ නූල් පොටක්‌ හෝ සොරකම් නොකළ අහිංසක නිලධාරීන් වෙනුවෙන් මුළු මහත් රටම එක්‌වනු ඇති බවද කෙසේ හෝ මෙම මුදල් සොයා ගැනීමට කටයුතු කරන බවද උන්වහන්සේ පැවැසූහ.

18 වැනිදා උදැසන මහා සංඝරත්නය කොළඹ සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරය අසල සිට විරෝධතා චාරිකාවේ යෙදුණ බවද රට පුරා විහාරස්‌ථානවල ආධාර ලබා ගැනීමේ වැඩසටහනක්‌ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද උන්වහන්සේ පැවැසූහ.

දඩ මුදල් හා වන්දි මුදල් සඳහා රුපියල් ලක්‍ෂ 1040 ක්‌ අවශ්‍ය යෑයිද රටේ ජනතාව ඒ සඳහා සහාය ලබාදෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවද උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළහ.Tuesday 12th September 2017, 1:12 AM , 10 Views
අර්ජුන් ඇලෝසියස් වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතීඥ ගාමිණී මාරපන 806

පර්පෙච්චුවල් ට‍්‍රෂරීස් සමාගමේ හිමිකරු අර්ජුන් ඇලෝසියස් වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී බැදුම්කර කොමිසම හමුවේ ජනාධිපති නීතීඥ ගාමිණී මාරපන මහතා පෙනී සිටීමට නියමිතය.
ඒ බව ජනාධිපති නීතීඥ අනුජ ප්‍රේමරත්න මහතා ගිය සිකුරාදා බැදුම්කර කොමිසමට කීවේය .

එම පර්පෙච්චුවල් ට‍්‍රෂරීස් සමාගම තමනටද බොරු කලේ යයි සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතීඥ නිහාල් ප්‍රනාන්දු එම කටයුත්තෙන් ඉවත් විය .... සම්පූර්ණ පුවතට >>806

පර්පෙච්චුවල් ට‍්‍රෂරීස් සමාගමේ හිමිකරු අර්ජුන් ඇලෝසියස් වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී බැදුම්කර කොමිසම හමුවේ ජනාධිපති නීතීඥ ගාමිණී මාරපන මහතා පෙනී සිටීමට නියමිතය.
ඒ බව ජනාධිපති නීතීඥ අනුජ ප්‍රේමරත්න මහතා ගිය සිකුරාදා බැදුම්කර කොමිසමට කීවේය .

එම පර්පෙච්චුවල් ට‍්‍රෂරීස් සමාගම තමනටද බොරු කලේ යයි සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතීඥ නිහාල් ප්‍රනාන්දු එම කටයුත්තෙන් ඉවත් විය .
Sunday 10th September 2017, 10:22 PM , 18 Views
පසුගිය රජයේ වංචා සහ දුෂණ පරීක්ෂණ වේගවත් කළ යුතු වුවත් පළි ගැනීමේ චේතනාවෙන් ඒවා සිදු නොවිය යුතුයි - ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා 785
ජනවාරි 8 විප්ලවයෙන් පසු බරපතල වංචා සහ දුෂණ සිදු කළ පසුගිය පාලකයන් සම්බන්ධයෙන් නිසි දඬුවම් ලැබෙනු ඇතැයි මෙරට ප්‍රගතිශීලි ජනතාව බලාපොරොත්තුව සිටි බවත්, එහෙත් පෙරළියෙන් පසු ගත වූ කාල සිමාව තුල දුෂණයට එරෙහි රජයේ ක්‍රියාමාර්ග පිලිබඳ ජනතාවගේ විශ්වාසය මේ වනවිට පලුදු වෙමින් පවතින බවත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා මෙසේද කියයි .
යහප... සම්පූර්ණ පුවතට >>785
ජනවාරි 8 විප්ලවයෙන් පසු බරපතල වංචා සහ දුෂණ සිදු කළ පසුගිය පාලකයන් සම්බන්ධයෙන් නිසි දඬුවම් ලැබෙනු ඇතැයි මෙරට ප්‍රගතිශීලි ජනතාව බලාපොරොත්තුව සිටි බවත්, එහෙත් පෙරළියෙන් පසු ගත වූ කාල සිමාව තුල දුෂණයට එරෙහි රජයේ ක්‍රියාමාර්ග පිලිබඳ ජනතාවගේ විශ්වාසය මේ වනවිට පලුදු වෙමින් පවතින බවත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා මෙසේද කියයි .
යහපාලන රජය ස්ථාපිත කර මේ වන විට වසර දෙක හමාරක් ගත වී අවසන්. ඉකුත් රජය සමයේ සිදු වූ මහා පරිමාණ වංචා හා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර නඩු කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කර දඬුවම් ලබා දීමට රජය තවමත් සමත් වී නැහැ. එම තත්වය තුල දුෂණයට එරෙහි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හෑල්ලුවට ලක් වී ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. යහපාලන රජය බිහි කිරීමට පෙරමුණ ගත් පාර්ශවයන් විවෘතවම රජයට ඇගිල්ල දිගු කරන තත්වයක් දක්වා එය වර්ධනය වී ඇති බව රහසක් නොවේ. අද වන විට ඇතැමුන් පවසන්නේ හොරු ඇල්ලීමට පැමිණි ආණ්ඩුව හොරුන් විසින් අල්ලාගෙන ඇති බවයි. යහපාලන ආණ්ඩුව පිලිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වියයුතු බව චෝදනාවන්ට ලක් වූ පිරිස්ම පැවසීම ඊට හොඳම නිදසුනයි.

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීම යහපාලන මුලධර්මයට එකඟ වීමක් බව අවිවාදිතයි. එම කොමිසම ඉතා වේගයෙන් සිය විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන ආකාරයත් නිර්භයව සියලු පාර්ශව වෙත චෝදනා එල්ල කරන ආකාරයත් අප දුටුවා. කොමිසමින් හෙළිවන කරුණු වාර්තා කිරීමට පුළුල් නිදහසක් මාධ්‍යට හිමිව තිබේ.

ඓතිහාසික පරමාදර්ශයක් සපයමින් යහපාලන රජය විසින් තමන්ගේම පාලන සාමය පිලිබඳ විමර්ශන පැවැත් වීම හැට දෙලක්ෂයේ ජනවරම ආරක්ෂා කිරීමේ සංධිස්ථානයක් වන අතර චෝදනා එල්ල වූ අමාත්‍ය වරුන් ඉල්ලා අස්වීමද මෙරට දේශපාලනයේ නව පරිච්ඡේදයක්. එහෙත් ගැටලුව වී ඇත්තේ පරීක්‍ෂණ, ඒ තුලින් සකස් කරන වාර්තා හෝ ඉල්ලා අස්වීම් වලංගු වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට හෝ එය කේන්ද්‍ර කර ගත් ආණ්ඩුවට පමණක්ද යන වගයි.
බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කල කෝප් කමිටුව මගින් මෙරට රාජ්‍ය ව්‍යුහය තුළ සිදු වූ තවත් මහා පරිමාණ දුෂණ සහ වංචා පිලිබඳ කරුණු අනාවරණය කර තිබෙනවා. ඒ අතර ශ්‍රී ලන්කන් එයාර් ලයින් පසුගිය රජය සමයේ වාර්තා කල රුපියල් මිලියන 28000කට වැඩි මෙහෙයුම් අලාභය, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වාර්තා කළ රුපියල් මිලියන 4132ක අලාභය, රක්නා ලංකා සමාගමේ රුපියල් මිලියන 1400ක අවිධිමත් ගනුදෙනු, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ රුපියල් මිලියන 393ක සනාථ කළ නොහැකි ගනු දෙනු, ඖෂධ සංස්ථාව මගින් ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී සිදු වූ රු මිලියන 240කට අධික වංචා වන්ද අදාලයි. එමෙන්ම කෝප් වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇති ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, වරාය අධිකාරිය, මිල්කෝ සමගමේ ඇතුලු ආයතන රැසකද මුල්‍ය වංචාවන් හි ප්‍රමාණය කොටි දහස් ගණනක්. එපමණක් නොව ආන්දෝලනාත්මක් මිග් යානා ගනුදෙනුව ක්‍රිස් ගනුදෙනුව, ඇවන්ගාර්ඩ් ගනුදෙනුව මෙන්ම , තජුදින් ඝාතන සිද්ධිය ද කෝප් වාර්තා වෙන් මෙපිට දැඩි ලෙස කතා බහට ලක් වෙමින් තිබෙනවා. එත් ඒ පිළිබඳව කඩිනම් අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ග ගෙන චුදිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීමට අපොහොසත් වීම ප්‍රභල ගැටළුවක්. අවම වශයෙන් විමර්ශන අවසන් කර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කල පැමිණිලි පිලිබඳ නඩු කටයුතු කිරීමට හෝ විශේෂ අධිකරණ ව්‍යුහයක් තුලින් ඒ සඳහා පියවර ගැනීමට නොහැකි වීම සැබවින්ම හැඳින් විය යුත්තේ කුමන නිර්වචනයක් යටතේද යන්න ගැටළු සහගතයි.

චෝදනා එල්ල වූවන් අද පෙනී සිටින්නේ ආණ්ඩුවේ තුනෙන් දෙකේ බලය තුල ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වීම තවදුරටත් හාස්‍යයක් නොවන්නේ යැයි ප්‍රකාශ කල හැකිද? එම ඩබල් ගේම් සංස්කෘතිය ආණ්ඩුව අස්ථාවර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක නිරත වන්නේ යුක්තිය පසිඳලීමේ මගද අහුරවමින්.
පසුගිය සමයේ සිදු වූ වංචා සහ දුෂණ පිලිබඳ පරීක්ෂණ වේගවත් කලයුතු බවට දැඩි බලපෑමක් ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරය තුළින්ම එල්ල වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම පරීක්‍ෂණ වේගවත් ව සිදු වියයුතු වනවා සේම කිසිදු ලෙසකින් නීතියට එරෙහිව පළි ගැනීමේ චේතනාවෙන් සිදු නොවිය යුතු බව අවධාරණය කළ යුතුයි.
ජනවාරි 8 වනදා පිඩිත ජනතාව විසින් දිනා දුන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ව්‍යුහය ජනාධිපතිතුමන් සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ප්‍රමුඛ කර ගත් ප්‍රගතිශීලි බලවේග විසින් ආරක්ෂා කල යුතු අතර කිසිදු ලෙස නියමින් හෝ අනියමින් වංචනිකයන් හා දුෂිතයන් සමඟ එකඟතා ඇති කර ගත නොගත යුතුය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාලනය කිරීමට හෝ තම පැවැත්ම වෙනුවෙන් යහපාලන මුලධර්මවාදයට එරෙහිව ආණ්ඩුවට රිංගාගත් පිරිසේ ග්‍රහණයට රජය නතු වෙමින් තිබෙන බවත්, එය හොරු ඇල්ලීමට පැමිණි පොලිසියට හොරුන් විසින් චෝදනා කිරීමක් වැනි සිදු වීමක් බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා පැවසීය. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පවසන්නේ ආණ්ඩුව යකුන්ගෙන් වැඩ ගතහොත් අනාගතයේදී යකුන්ටම බිලි වීමේ අවධානමක් ඇති බවයි.Monday 21st August 2017, 3:56 PM , 14 Views
Diplomatic News - Read All
සියලු විදේශ තානාපතිවරුන් ශ්‍රී ලංකාවට කැදවයි706

ශ්‍රී ලාංකික විදේශ තානාපතිවරුන් සියලු දෙනාම එළඹෙන සැප්තැම්බර් 04 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවන බව විදේශ කටයුතු ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා ඊයේ (25 දා) පැවැසීය.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන හා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම පිරිස ගෙන්වීමට කටයුතු කරන බව අමාත්&zw... සම්පූර්ණ පුවතට >>706

ශ්‍රී ලාංකික විදේශ තානාපතිවරුන් සියලු දෙනාම එළඹෙන සැප්තැම්බර් 04 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවන බව විදේශ කටයුතු ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා ඊයේ (25 දා) පැවැසීය.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන හා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම පිරිස ගෙන්වීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඊයේ (25 දා) සිරිකොත පක්‍ෂ මූලස්‌ථානයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්‌වෙමිනි.

මේ වන විට තානාපතිවරුන් 63 දෙනකු විදෙස්‌ රටවල සේවය කරන බවත්, එම සංඛ්‍යාව 70 දක්‌වා වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් හෙතෙම කීය. එමෙන්ම මේ වන විට නිසි රාජකාරියක්‌ නොකරන තානාපතිවරුන් ඉවත් කර සුදුසු අය පත්කර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව ද අමාත්‍යවරයා කීය. එහි පියවරක්‌ ලෙස තානාපතිවරුන් තිදෙනකුට මේ වන විටත් රටට පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී ඇතැයි ද කීය. ඉතිරි අය සම්බන්ධයෙන් අධීක්‍ෂණයක්‌ කරමින් සිටින බව ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.Monday 26th June 2017, 4:02 PM , 19 Views
U.S. Welcomes Sri Lanka’s Contribution to Security in the Indo-Asia-Pacific Region288


Admiral Harry B. Harris, Jr., Commander of U.S. Pacific Command, visited Sri Lanka November 27-29 to attend the Galle Dialogue 2016 maritime security conference and meet with senior government and military leaders, including President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe.“Oceans that once were physical and psychological barriers that kept us apart are now maritime superhighways that b... සම්පූර්ණ පුවතට >>288


Admiral Harry B. Harris, Jr., Commander of U.S. Pacific Command, visited Sri Lanka November 27-29 to attend the Galle Dialogue 2016 maritime security conference and meet with senior government and military leaders, including President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe.“Oceans that once were physical and psychological barriers that kept us apart are now maritime superhighways that bring us together,” remarked Admiral Harris during his keynote address at Galle Dialogue.Admiral Harris stressed the importance of the Indo-Asia-Pacific region and expanding partnerships among like-minded nations to uphold the rules-based global operating system.“Sri Lanka is a welcome and significant contributor to the system. For example, Sri Lanka is conducting U.N. peacekeeping operations in Lebanon, Mali, Central African Republic, and South Sudan,” said Admiral Harris. “I believe that Sri Lanka could be a convening power to discuss freedom of navigation in the Indian Ocean. Your voice matters.”Admiral Harris also met privately with Commanders of the Sri Lanka Navy, Army, and Air Force, along with discussions with Foreign Minister Hon. Mangala Samaraweera, State Minister for Defence Hon. Ruwan Wijewardene, and other senior government leaders.Admiral Harris traveled to Trincomalee, visiting sites where U.S. military personnel have continued to train with the Sri Lanka Navy on skills such as disaster assistance and underwater demining. He also met with members of the newly-established Sri Lanka Navy Marines, who on November 23-25 worked with the U.S. 11th Marines Expeditionary Unit and the crew of the visiting USS Somerset to hone basic military skills and small boat operations that support humanitarian assistance missions.“Expanded cooperation with the United States – cooperation that benefits both countries in meaningful ways – will be matched with Sri Lanka’s efforts to continue on its path of reconciliation and transparency after three decades of tragic conflict,” said Admiral Harris.

shyam nuwan ganewatta
Tuesday 29th November 2016, 6:49 PM , 12 Views
Australian Ambassador congratulates Australia Awards recipients282

Australian Ambassador to Maldives Bryce Hutchesson hosted a reception in Malé on 23 November to congratulate 16 Maldivians who have been offered Australia Awards scholarships to study at Australian universities in 2017.

The recipients will undertake master’s degrees at Australia’s top universities in the fields of economic development, education, environmental management and good governance.

“This latest batch of Australia Awardees f... සම්පූර්ණ පුවතට >>282

Australian Ambassador to Maldives Bryce Hutchesson hosted a reception in Malé on 23 November to congratulate 16 Maldivians who have been offered Australia Awards scholarships to study at Australian universities in 2017.

The recipients will undertake master’s degrees at Australia’s top universities in the fields of economic development, education, environmental management and good governance.

“This latest batch of Australia Awardees follow in the footsteps of the more than 600 other Maldivians, dating back to the early 1970s, who have received Australian Government scholarships” said Mr Hutchesson. Australia is a highly popular destination for international students. Last year, around 640,000 international students were enrolled to study there.

In addition to offering world class education, Australia is attractive to students because it is one of the most authentically multicultural societies in the world.

“You will receive not only a top-quality education at Australia’s world class universities, but also a very warm welcome” said Mr Hutchesson. The Hon Dr Aishath Shiham, Minister of Education, attended the event as Chief Guest.

Members of the Maldives Australia Alumni (MAA) were also present. The MAA provides an opportunity for Awardees to network and interact after they return from studies in Australia.

The Australian Government offers Australia Awards to Maldivians on an annual basis.

The next round of Australia Awards Scholarships will be open for applications from 1 February 2017 until 30 April 2017. Please visit the Australia Awards website www.australiaawards.gov.au or www.australiaawardsmaldives.org for further information.
Monday 28th November 2016, 7:48 PM , 2 Views
ව්‍යාපාරික ලෝකය සියල්ල කියවන්න
Durdans set to transform landscape with repositioned brand and restrategized vision770Sri Lanka’s very first healthcare institution to be endorsed with a Gold Seal of Approval by the world’s leading accreditation entity, Joint Commission International announced today that it is stepping into new horizons with the repositioning of its corporate brand, culture, mindset and approach to tangibly transform the landscape of healthcare in the country. Durdans Hospital, the oldest private sector healthcare institution in Sri Lanka, has in its histor... සම්පූර්ණ පුවතට >>770Sri Lanka’s very first healthcare institution to be endorsed with a Gold Seal of Approval by the world’s leading accreditation entity, Joint Commission International announced today that it is stepping into new horizons with the repositioning of its corporate brand, culture, mindset and approach to tangibly transform the landscape of healthcare in the country. Durdans Hospital, the oldest private sector healthcare institution in Sri Lanka, has in its history of over seven decades, evolved its unique brand of healthcare to ensure continuous value addition in multiple competencies, that today have numerous pioneering initiatives added to its expansive healthcare portfolio.

The repositioning comes at a time when Durdans, having taken stock of the integral role it plays in the country’s healthcare sector, sees the potential for growth locally and globally. As Chairman Ajith Tudawe stated, “The repositioning of our corporate image through our brand dynamic which encompasses our fundamental values and promise of ‘Dedicated to you’, is about the way Durdans sees healthcare of the future. This journey however is one that is multi-faceted and that’s why we’ve also re-strategized our business plan and are launching Vision 2022 in tandem with this.”

The Durdans 2022 strategy is aimed to realign emerging socio-economic trends in Sri Lanka and global healthcare scenario with a major infrastructure and remodelling programme commencing in Q1 of 2018. The ambitious redevelopment and remodelling project will address the start of the art upscaling with cutting edge technology to ensure modernity and sustainability. The multi-storied split-level car park for approximately 200 parking slots will also be opened in September 2017. “The quality care we have extended to our patients over our 70-year history has been augmented in the last 22 years with our delivery of exceptional medical services across an unprecedented range of specialties,” says the Chairman. “We have promoted world class standards of care via the latest medical advancements and our Centres of Excellence are comparable to the best in South East Asia. And our next world class introduction is the investment infused into the latest Phillips Bi-plane machine for interventional radiology which we intend to position as a Center of Excellence.”

As Head of Strategy & Business Development Rakshitha Tudawe mentions, “A pioneer in Sri Lankan private healthcare, Durdans finds itself in a unique position to define the future of Sri Lankan’s private healthcare and the country’s global reputation as a hub of medical excellence. This restrategizing therefore comes at an opportune time for Durdans, as healthcare the world over is evolving quite rapidly. The entire landscape is about experiential healthcare rather than interactive healthcare. The repositioning of Durdans will also add benefits to each of our stakeholder segments, increasing brand equity and shareholder values as our delivery promise is being further strengthened. Stakeholders will benefit from aligned systems, structured guidelines and a unique voice.”

Quo Global, a leading international company renowned for its integrated strategy-led branding and responsible for guiding the evolution of the repositioning of the brand, worked on the concept of compassion and innovation that has become the Durdans hallmark. Durdans is now visually depicted via a nurturing hand denoting the core values of care and humanity, supporting the letter D which suggests trust and pride in its strong boldness. CEO of Quo Global David Keen says Durdans is now charting a bold new course to increasingly attract medical tourism. “Guided by compassion and innovation, the repositioned brand will engender pride among staff and garner international prestige within the healthcare industry.”

Currently housing one of the largest integrated ISO 15189:2012 certified urban laboratory networks in the country and five medical centers, structural changes envisaged for Durdans to become a purpose-built hospital will see bed count increase from 274 to 400, segmentation of patients for customised specialty care and a move from tertiary to quaternary healthcare with focused investment in single disciplined Centers of Excellence, best medical practices and clinicians possessing super specialties. As is characteristic of the Durdans mindset, all infrastructure evolutions will be benchmarked to international standards, meeting its brand promise of excellence in care.


Sunday 6th August 2017, 4:20 PM , 11 Views
ඊපීඑෆ් බොන්ඩ් ඩීලර් වත්කම් හෙළි කරයි...735පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ බැඳුම්කර ඩීල් කළ මහ බැංකු නිලධාරී බී.එච්.අයි. සමන් කුමාරගේ නම පසුගිය දිනවල බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේදී නිතර කියවුණ නමකි. පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී අරුණ ඩයස්‌ මහතා තම බැංකුව අතරමැදියෙක්‌ ලෙස කළ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සියලු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලට අර්ථ සාධක අරමුදලෙන් සම්බන්ධ වූයේ සමන් කුමාර බව බැඳුම්කර කොමිසමට හෙළි ක... සම්පූර්ණ පුවතට >>735පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ බැඳුම්කර ඩීල් කළ මහ බැංකු නිලධාරී බී.එච්.අයි. සමන් කුමාරගේ නම පසුගිය දිනවල බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේදී නිතර කියවුණ නමකි. පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී අරුණ ඩයස්‌ මහතා තම බැංකුව අතරමැදියෙක්‌ ලෙස කළ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සියලු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලට අර්ථ සාධක අරමුදලෙන් සම්බන්ධ වූයේ සමන් කුමාර බව බැඳුම්කර කොමිසමට හෙළි කළේය. එසේම සමන් කුමාර සහ පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ප්‍රාථමික අලෙවි අංශයේ නියෝජිතයන් සමග එම බොන්ඩ් ඩීල් ගැන සිදුකළ වූ දුරකථන ඇමතුම් පෑන් ඒෂියා බැංකුව විසින් පටිගත කර තිබූ අතර ඒවායේ සීඩී පටද කොමිසමට ඉදිරිපත් විය. කොමිසමේ සාක්‍ෂි විභාගය අතරතුර කොමිසමේ සාමාජික ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ දිනවල තරු චරිතය (Star ඍole) සමන් කුමාර බවයි. මේ අතර මහ බැංකුව විසින් ඉකුත් ජුලි 10 වැනිදා සමන් කුමාරගේ වැඩ තහනම් කර තිබූ අතර බැඳුම්කර කොමිසමේ විමර්ශන නිලධාරීහුද ඔහු ගැන පරීක්‍ෂණ ආරම්භ කර තිබුණි. මේ අතර පසුගිය බදාදා (12 දා) ඔහුගෙන් බැඳුම්කර කොමිසමේ රහස්‌ පොලිස්‌ අංශයේදී ප්‍රකාශයක්‌ සටහන් කරමින් සිටින අතරතුර ඔහු හදිසියේ සාක්‍ෂි ලබා ගැනීම සඳහා කොමිසම හමුවටද කැඳවා තිබුණි. ඔහුගෙන් සාක්‍ෂි විමසීම ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුලද ලිවේරා මහතා විසින් සිදුකරන ලදී. පහතින් සටහන් වන්නේ කොමිසමේදී අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් සමන් කුමාර සිය වත්කම් පිළිබඳ විස්‌තර හෙළි කළ අයුරුයි.

විනිසුරු ජයවර්ධන - හරි - තමා මහ බැංකුවට එක්‌වුණේ කවදද?

සමන් කුමාර - 2003 දී

විනිසුරු ජයවර්ධන - තමා කොන්ත්‍රාත් පදනමින්ද බැඳුනේ?

සමන් කුමාර - ඔව්. ඒ කාලෙ මට මහ බැංකුවට බැදෙන්න පුළුවන් කමක්‌ නෑ. ඉංජිනේරු උපාධියක්‌ තිබුණෙ.

විනිසුරු ජයවර්ධන - තමා අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්‌ත වුණේ මොන වර්ෂයේද?

සමන් කුමාර - 2003 වර්ෂයේමයි. 2011 වෙනකම් හිටියා. 2011 අප්‍රේල් වෙනකම් වගේ හිටියා. ඊට පසු රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවට මාරු කළා. 2011 මැද හරියෙ.

විනිසුරු ජවර්ධන - ඔබ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ මොනවද කළේ?

සමන් කුමාර - මුලින්ම ප්‍රාථමික අලෙවි නියෝජිත අධීක්‌ෂණ අංශයට දැම්මා. එතන මාස එකහමාරක්‌ විතර හිටියා. ඉන්පසු මැදි කාර්යාලයට මාව අනුයුක්‌ත කළා. ඉන් පසු මම ප්‍රාථමික වෙළෙඳපොළේ යම් යම් වැඩිදියුණු කිරීම් කරන්න යෝජනා කරපු නිසා මාව පසුපෙළ කාර්යාලයට මාරු කළා. ඉන්පසු ඉදිරිපෙළ කාර්යාලයට දැම්මා.

විනිසුරු ජයවර්ධන - ඒ කියන්නේ තමා රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදපෙළ, පසුපෙළ සහ ඉදිරිපෙළ කියන හැම තැනම වැඩ කරල තියෙනවද?

සමන් කුමාර - වැඩකරල තියනව.

විනිසුරු ජයවර්ධන - ඉදිරි කාර්යාලයේ හිටියේ කොයි කාලයේ ද?

සමන් කුමාර - 2015 මාර්තු මාසෙ වගේ තමයි මම හිටියේ.

විනිසුරු ජයවර්ධන - රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඊ. පී. එෆ්. එකට ගියේ කවදද?

සමන් කුමාර - ජුනි හරි ජුලි හරි මට හරියට මතක නෑ.

විනිසුරු ජයවර්ධන - 2015 ජුනි මාසෙ ඉඳන් ඊ. පී. එෆ්. එකේ හිටියෙ?

සමන් කුමාර - ඔව්.

විනිසුරු ජයවර්ධන - තමා ඊ. පී. එෆ්. එකේ ඩීල් කරානේ?

සමන් කුමාර - නෑ. මම ඊ. පී. එෆ්. එකේ මුලින්ම හිටියෙ....

විනිසුරු ජයවර්ධන - නෑ. මම අහන්නෙ ඊ. පී. එෆ්. එකේ කොයි කාලෙද ඩීල් කරන්න ගත්තේ?

සමන් කුමාර - ඩීල් කරන්න ගත්තෙ 2015 නොවැම්බර් සිට 2016 ජුනි හරි අගෝස්‌තු හරි වෙනකම්. ඊට පසු මම මගේ ඉල්ලීම මත මැදි කාර්යාලයට ගියා. එසේ ඉල්ලීමට හේතුවකුත් තිබුණා. ඒ ඩීල් ටිකට්‌ස්‌ බැලුවොත් ඒකට ඔක්‌කොම සාක්‌ෂි ඇති.

සභාපති - ඩීල් ටිකට්‌ ගැන කතා කරන්න තවම අවශ්‍ය නෑ. අහන ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න?

ජෙ. අ. සො. ජ. - දැන් තමා ගෙවල් දෙකක්‌ නඩත්තු කරනවනෙ. ඒක හරිද?

සමන් කුමාර - නිහඬයි.

සභාපති - දෙකක්‌ද ඊට වැඩිද?

සමන් කුමාර - නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ පවුල තමයි තියෙන්නෙ. ඊට අමතරව යම් යම් වෙලාවලදී මුදල් ලබාදීලා තියෙනවා. අර මගේ අනිත් මේ....

ජෙ. අ. සො. ජ. - අපි ගාව විස්‌තර තියෙනවා. නටන්න එන්න එපා. දැන් තමාගේ ස්‌ථිර පදිංචිය අම්බලන්ගොඩ. එතකොට ඉඳුරුවෙත් පදිංචි වෙනවද?

සමන් කුමාර - ගොඩක්‌ වෙලාවට මම එහේ යෑවෙන්නේ නැහැ.

ජෙ. අ. සො. ජ. - නමුත් යෑවෙනවා?

සමන් කුමාර - ඒ කියන්නෙ මම මහගෙදරට ගිහින් හම්බ වෙන්නෙ නැහැ.

ජෙ. අ. සො. ජ. - එහෙනම් කොහෙද හම්බ වෙන්නෙ?

සමන් කුමාර - ඒ කියන්නෙ අවශ්‍ය වුණොත් එන්න කියනවා. ඒ වගේ කරනවා.

සභාපති - එතකොට තමාගේ බුලර්ස්‌ පාරේ සීගල් එපාර්ට්‌මන්ට්‌ එකේ කවුද ඉන්නේ?

සමන් කුමාර - එතන ඒ බිරිඳ ඉන්නවා.

සභාපති - ඒ බිරිඳ එතන ඉන්නෙ නේද?

සමන් කුමාර - ඔව්.

ජෙ. අ. සො. ජ. - බුලර්ස්‌ පාරෙ අංක 120 කියන ස්‌ථානයේ?

සමන් කුමාර - මට අංකය මතක නෑ.

ජෙ. අ. සො. ජ. - ඊයේ ( ජුලි 11 දා) තමා එතනටනෙ ගියේ?

සමන් කුමාර - නිහඬයි

ජෙ. අ. සො. ජ. - ඊයේ රෑ තමා කොහේද හිටියේ?

සමන් කුමාර - ඊයේ රෑ මම ගෙදර හිටියෙ

සභාපති - ඒ එපාර්ට්‌මන්ට්‌ එක තමුන්ගෙ නමින්ද තියෙන්නේ?

සමන් කුමාර - නෑ. මගේ නමින් නෙවෙයි.

සභාපති - කාගේ නමින්ද?

සමන් කුමාර - ඒක.

සභාපති - ඒ බිරිඳගෙ

සමන් කුමාර - ඔව්.

සභාපති - ඒක කොයි කාලෙද ගත්තේ?

සමන් කුමාර - ඒක මට මතක නෑ. ඒක එයාගෙන් අහන්න ඕන. මොකද ඒක එයා ගත්ත එකක්‌.

සභාපති - තමුන් කොච්චර කාලයක්‌ එතනට යනවද?

සමන් කුමාර - මම දැන් අවුරුදු දෙකක ඉඳන් එතනට යනවා.

සභාපති - එතකොට රත්මලානේ එපාර්ට්‌මන්ට්‌ එක?

සමන් කුමාර - රත්මලානේ එපාර්ට්‌මන්ට්‌ එකේ නම් මම හිටියේ නැහැ. ඒක යම්කිසි..... මම මේ කොමිසමට කියන්න හිටියෙ ඒ හේතු ටික. ඒ කියන්නෙ ඔය කියන බිරිඳට යම් ප්‍රශ්නයක්‌ ඇති වුණා. ඒ කියන්නෙ ඔය ළමයට යම් ප්‍රශ්නයක්‌ ඇති වුණා. ඒ ළමයා සියදිවි හානි කර ගැනීම.... ඒ වගේ මම ඇත්තටම පැහැදිලි කරනවා නම්..........

සභාපති - තමාගේ පුද්ගලික ඒව වැඩක්‌ නෑ. රත්මලානෙ එපාර්ට්‌මන්ට්‌ එකක්‌ තමුන්ට නෑ කියලනෙ කියන්නෙ.

සමන් කුමාර - ඕකෙ මගේ බැංකුවේ යාළුවෙක්‌ හිටිය අනුරාධ කියලා. මට අර ළමය කියන දේ සත්‍යතාව බලා ගන්න ඕන වුණා. මම කළේ ඒ ළමයාගේ දුරකථන අංකය මගේ නමට පොඩි කාලයකට මාරු කර ගත්තා. මාරු කරගෙන ඒ ළමයා කාත් එක්‌කද කතා කරන්නෙ. මොනවද කියලා කෝල් රෙකෝඩ්ස්‌ වගේ දේවල් මම බලනවා. ඒ සඳහා තමයි ඔය කියන දුරකථන අංකය ඔය ලිපිනයට මා විසින් මාරු කර ගත්තෙ.

සභාපති - ඒ එපාර්ට්‌මන්ට්‌ එක කාගෙද?

සමන් කුමාර - ඒක බැංකුවේ සේවය කළ .....

සභාපති - අනුරාධගෙද?

සමන් කුමාර - අනුරාධගෙ. ඒ කියන්නෙ එයාට අයිතිද කියල මම දන්නෙ නැහැ. අනුරාධ තමයි එතන හිටියේ.

සභාපති - එයා කියනවනෙ එයාගේ කියලා?

සමන් කුමාර - මම දන්නෙ නැහැ.

සභාපති - ඉතින් අනුරාධයි තමනුයි එකටනෙ වැඩ කරන්නෙ?

සමන් කුමාර - සමහර කට්‌ටිය බෝඩ් වෙලා හිටියනෙ. අනුරාධ මගේ කනිෂ්ඨ නිලධාරියෙක්‌. මම සී. එෆ්. ඒ. කරන්න ගොඩක්‌ අයට උදව් කරලා තියෙනවා. ආයෝජන කරන්න.

ජෙ. අ. සො. ජ. - ඔය හතර වැනි ළමයගෙ උප්පැන්න සහතිකයට පියා වශයෙන් තමාගෙ නමනෙ දීලා තියෙන්නෙ?

සමන් කුමාර - මගේ නම දුන්නා.

ජෙ. අ. සො. ජ. - තමා වාහන කීයක්‌ භාවිතා කරනවද?

සමන් කුමාර - මගේ කාර් එක තියෙනවා. ඒක µsට්‌ස්‌ ජීටී ආර් එකක්‌. බිරිඳට තියනවා වෙසල් එක.

ජෙ. අ. සො. ජ. - තමාගෙ වාහන ගැන ඉස්‌සෙල්ලා බලමු. ඔබේ කාර් එක කවදද ගත්තෙ?

සමන් කුමාර - මට මතක විදිහට අවුරුදු දෙකකට හරි තුනකට හරි පෙර.

ජෙ. අ. සො. ජ. - 2015 ද?

සමන් කුමාර - 2015 වෙන්න ඇති.

ජෙ. අ. සො. ජ. - තමා ඒ වාහනය පුද්ගලිකව භාවිතා කරනවද?

සමන් කුමාර - ඔව්.

ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන (සාමාජික)- තක්‍ෂිලා කුමාරිට සුසුකි වාහනය ගන්න ගැරන්ට්‌ එක තමානේ දුන්නේ.

සමන් කුමාර- ඔව්.

විනිසුරු ජයවර්ධන- දැන් තමාට, බිරිඳට, තක්‍ෂිලා කුමාරිට වාහනය බැගින් වාහන තුනක්‌ තියෙනව. ඊට අමතරව තියෙන වාහන මොනවාද? ඇත්ත කියන්න අපි දන්නව කරුණු?

සමන් කුමාර- වෙන කිසිම වාහනයක්‌ නෑ.

විනිසුරු ජයවර්ධන- බවුසර් නැද්ද?

සමන් කුමාර- ඒව තියෙනව. ඒව තියෙන්නෙ කම්පැනිවලට. මගේ කම්පැනියටයි අනිත් එක බිරිඳටයි.

විනිසුරු ජයවර්ධන- දැන් ඔක්‌මාර්ට්‌ ටේ්‍රඩිං කම්පැනිය තියෙනවනෙ. එක අයිතිකරු තමානේ?

සමන් කුමාර- ඒකේ සියයට 51 ක්‌ මට අයිතියි. සියයට 49 ක්‌ බිරිඳට අයිතියි.

විනිසුරු ජයවර්ධන- කවුද ඒකෙ අධ්‍යක්‍ෂවරු.?

සමන් කුමාර- අධ්‍යක්‍ෂවරු ඉන්නේ මගේ බිරිඳයි, මගේ මල්ලියි.

විනිසුරු ජයවර්ධන- එතකොට කන්ටි්‍ර කිචන් එකේ ඉන්නේ තමන්ගෙ බිරිඳ, මල්ලි සහ නෑදැයෝනේ?

සමන් කුමාර- කන්ටි්‍ර කිචන් කියන්නේ මගෙ තාත්තගෙ ව්‍යාපාරය. ඒකෙ මගෙ අම්මා ඉන්නව...

විනිසුරු ජයවර්ධන- ඒකෙත් ඉන්නේ තමාගේ පවුලේ අය. තමා තමයි ඒකත් පාලනය කරන්නේ?

සමන් කුමාර- මම පාලනය කරන්නේ නෑ. ඒක මල්ලි අම්මල ඔක්‌කොම එක්‌ක තමයි ගොඩක්‌ තීරණ ගන්නේ.

විනිසුරු ජයවර්ධන- තමාට අවාද කරනව ඇත්ත කියන්න කියල. කවුද ඒක ප්‍රායෝගිකව පාලනය කරන්නේ?

සමන් කුමාර- නෑ. මම පාලනය කරන්නේ නෑ. මම හැබැයි සහාය ලබා දෙනවා.

විනිසුරු ජයවර්ධන- තමාගේ මල්ලි මොනවද කරන්නේ?

සමන් කුමාර- ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන බදු උපදේශක විදිහට වැඩ කරනවා.

සභාපති ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි - තමාට ලොකු ජීප් එකක්‌ තිබුණානේ කලු පාට?


සමන් කුමාර- මට එහෙම ජීප් එකක්‌ තිබුණේ නෑ.

සභාපති- ඒක හරිද? ස්‌ථිරද?

සමන් කුමාර- නෑ. එහෙම තිබුණේ නෑ.

විනිසුරු ජයවර්ධන- තමාගේ ගේ ඉස්‌සරහ බව්සර් දෙකක්‌ පාක්‌ කරල තියෙනවනෙ.?

සභාපති- බිරිඳගේ ගේ ළඟ?

සමන් කුමාර- ඔව්. බිරිඳගේ නමට එක බව්සරයක්‌ තියෙනව. කම්පැනියේ නමට තව බවුසරයක්‌ තියෙනව.

සභාපති- බව්සර් දෙක ගත්තේ කොයි කාලේද?

සමන් කුමාර- එකක්‌ ගත්තෙ 2015 දී විතර සම්පත් බැංකුවේ ලීස්‌ කරල. අනිත් එක මේ ළඟදී ගත්තේ. එකත් සම්පත් බැංකුවෙ ලීස්‌ කරල අරන් තියෙන්නේ.

විනිසුරු ජයවර්ධන- ඒ බව්සර් දෙක දැනට හැටන් දුවනවද?

සමන් කුමාර- නෑ. ඒ බව්සර් දෙක සංස්‌ථාවෙ ප්‍රවාහනයට තමයි යොදවල තියෙන්නේ.

සභාපති- ඒව පාවිච්චි වෙනවද?

සමන් කුමාර- ඔව්. ඔව්.

සභාපති- පසුගිය දවස්‌වල.

සමන් කුමාර- එක බව්සරයක්‌ හැමදාම යනව. අනිත් බව්සරය ළඟදී මිලදී ගත්තෙ.

සභාපති- ඒ බව්සරය ඊයේ උදේ වෙනකම් තිබුණ. අද නෑ එතන?

සමන් කුමාර- ඒක සංස්‌ථාවෙ. සංස්‌ථාවට ඉන්ධන පුරවන්න සහතික තත්ත්වෙ තියනවද බලන්න ඒක යවල තියෙනවා. ඒක මාසයක්‌ විතර වෙනව අරගෙන. ඒක වෙන කෙනෙකුගෙන් මිලදී ගත්ත බව්සරයක්‌.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දප්පුලද ලිවේරා- දැන් තමාටයි තමාගේ බිරිඳටයි වාහන එක ගානේ. අනියම් බිරිඳට තව වාහනයක්‌ එතකොට වාහන තුනයි. මව වාහනයක්‌ භාවිතා කරනවද?

සමන් කුමාර- නෑ. මගේ නංගි ඉන්නවනෙ. නංගිට වාහනයක්‌ තියෙනව. අම්ම භාවිතා කරන්නේ ඒ වාහනය තමයි.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල්- ළමයි තුන් දෙනාට වෙනම වාහනයක්‌ තියෙනවද?

සමන් කුමාර- ළමයින්ට වාහන නෑ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල්- ළමයින්ගේ නමින් වාහන ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවද?

සමන් කුමාර- නෑ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල්- තමාගේ සහෝදරය කොහෙද ඉන්නේ?

සමන් කුමාර- ගාල්ලේ කරාපිටියේ. සහෝදරිය අම්ම එක්‌ක මහගෙදර ඉන්නව.

සභාපති- තමුන්ගෙ මහගෙදර? ඔය ඇත්තද කියන්නේ?

සමන් කුමාර- ඔව්. 413, මහවීදිය, අම්බලන්ගොඩ ඉන්නේ.

සභාපති- එතන දැන් ව්‍යාපාරයක්‌ නෑ නේ?

සමන් කුමාර- නෑ. එතන දැනට කරගෙන යනව "සිරිකත" කියල අපි තමයි ලංකාවේම...

ඡේ.අ..සො. ජනරාල්- තමුන්ගෙ මව සීනි බෝල ව්‍යාපාරයක්‌ පවත්වාගෙන යනව?

සමන් කුමාර- ඔව්.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල්- කොහෙද පවත්වාගෙන යන්නේ?

සමන් කුමාර- මහවීදිය අම්බලන්ගොඩ.

සභාපති- දැනටත් පවත්වාගෙන යනවද? කොච්චරද පිරිවැටුම?

සමන් කුමාර- ඒකෙ පිරිවැටුම නම් මම දන්නෙ නෑ. ඒක අම්මම තමයි කරන්නේ.

සභාපති- තමුන් දිනපතා අම්බලන්ගොඩ යනවනෙ. ඒ ව්‍යාපාරයේ පිරිවැටුම දන්නෙ නැද්ද?

සමන් කුමාර- මම ඇත්තටම අහල නෑ. මොකද ඒක අම්මයි නංගියි දෙන්න කරන නිසා.

සභාපති- තමුන් කියන්නෙ එතන ව්‍යාපාරයක්‌ තියනව ඒක වහල නෑ කියල. සාර්ථක ව්‍යාපාරයක්‌ එතන තියෙනවද?.

සමන් කුමාර- නෑ. සාර්ථකව නෑ. අපේ තාත්ත කරපු මට්‌ටමට කරන්නෙ නෑ. අපි විතරයි දැනට ලංකාවෙම හදන්නේ. ඒකට කියන්නේ හූනු බිජු කියල. ඒ ව්‍යාපාරය සාමාන්‍ය මට්‌ටමෙන් කරගෙන යනව.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල්- තමුන්ගෙ පියා රස කැවිලි බයිසිකලයේ තියාගෙන ගිහින් ව්‍යාපාරයක්‌ කරානේ අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ. තමාගේ මව කුඩා සීනි බෝල ව්‍යාපාරයක්‌ කරනව. ඒක හරිද?

සමන් කුමාර- ඔව්.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල්- ළමයින්ගේ නමින් ගෙවල් එහෙම තියෙනවද?

සමන් කුමාර- ළමයින්ගෙ නමින් ගෙවල් නෑ. බිරිඳගේ නමින් පානදුරේ පර්චස්‌ 18 ක ඉඩමක්‌ තියෙනව.

සභාපති- පානදුරේ ඉඩම ගත්තෙ කවදද?

සමන් කුමාර- 2012 දී වගේ. මට හරියටම වර්ෂය මතක නෑ.

විනිසුරු ජයවර්ධන- බිරිඳට පානදුරේ ඉඩම හැර වෙනත් ඉඩම් තියෙනවද? ප්‍රවේශමෙන් උත්තර දෙන්න.

සමන් කුමාර- තව බිරිඳට බද්දෙගම ඉඩමක්‌ අම්මල දීල තියෙනවද කියල මම දන්නෙ නෑ. තියෙන්න පුළුවන්.

විනිසුරු ජයවර්ධන- තමාගේ සහ බිරිඳගේ නමින් තියෙන නිශ්චල දේපළ, ඉඩම් ලැයිස්‌තුවක්‌ අපට දැං කියන්න. ඒව ලේසියෙන් අමතක වන ඒව නෙවෙයි.?

සමන් කුමාර- මං ස්‌වාමිනී හෙට හරි දුන්නොත්.

විනිසුරු ජයවර්ධන- හෙට බෑ. දැං කියන්න?

සමන් කුමාර- ඒ පිළිබඳව දෙන්න...

සභාපති- තමන්ගෙ නමට තියෙන ඉඩම් ගැන දන්නෙ නැද්ද? ඔච්චර ඉඩම් තියෙනවද?

සමන් කුමාර- නෑ. එහෙම නෙමෙයි. බිරිඳට ඉඩම ඒ පවුලෙන් දුන්නද නැද්ද කියල. මම දන්නෙ නෑ.

සභාපති- ඒක පැත්තක තියන්න.?

සමන් කුමාර- මම මැදිහත්වෙලා බිරිඳගෙ නමින් ගත් ඉඩමකට තියෙන්නෙ පානදුර ඉඩම පමණයි. ඒක පර්චස්‌ 18.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල්- ඒ ඉඩම තියෙන්නෙ පානදුර බාලිකා විදුහල පිටුපස්‌සේ?

සමන් කුමාර- ඔව්.

සභාපති- හන්දියෙනෙ. බස්‌ ස්‌ටෑන්ඩ් එකට පේනවනෙ?

සමන් කුමාර- ඔව්.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත


http://www.divaina.com/2017/07/16/feature31.html

Sunday 16th July 2017, 10:27 AM , 49 Views
කුමාරිකා ඩිජිටල් අවුරුදු ලිතක් හඳුන්වාදෙයි622
ඩිජිටල් කාලෙට ගැලපෙන ඩිජිටල් තාලේ අලුත් අවුරුදු ලිතක් හඳුන්වාදීමට කුමාරිකා නිෂ්පාදන පෙළ පියවර ගෙන තිබේ.

අලුත් අවුරුද්දේ සියලු නැකැත් සඳහන්ව තිබෙන මෙම ලිත නම් කර ඇත්තේ කුමාරිකා ‘අවුරුදු සොබා ලිත’ නමිනි. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් අතර භාවිත වන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන වන නිසාවෙන් මෙය නිර්මාණය කරඇත්තේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එකක් ලෙසිනි. අප්‍රේල් මාසය පුරා විසිරී තිබෙන විවිධ නැකැත් මෙම ඩිජිටල් ලිත හරහා දැනගැනීමටත් ඒ කිසිදු නැකැතක් මඟ... සම්පූර්ණ පුවතට >>622
ඩිජිටල් කාලෙට ගැලපෙන ඩිජිටල් තාලේ අලුත් අවුරුදු ලිතක් හඳුන්වාදීමට කුමාරිකා නිෂ්පාදන පෙළ පියවර ගෙන තිබේ.

අලුත් අවුරුද්දේ සියලු නැකැත් සඳහන්ව තිබෙන මෙම ලිත නම් කර ඇත්තේ කුමාරිකා ‘අවුරුදු සොබා ලිත’ නමිනි. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් අතර භාවිත වන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන වන නිසාවෙන් මෙය නිර්මාණය කරඇත්තේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එකක් ලෙසිනි. අප්‍රේල් මාසය පුරා විසිරී තිබෙන විවිධ නැකැත් මෙම ඩිජිටල් ලිත හරහා දැනගැනීමටත් ඒ කිසිදු නැකැතක් මඟ නොහැරෙන ආකාරයටත් මෙය නිර්මාණය කර තිබීම විශේෂත්වයකි. එනම් එක් නැකැතක් අවසන් වූ පසු අනෙක් නැකතට ඇති වේලාව එහි දර්ශනය (Countdown) වේ. මෙම ලිත මගින් අලුත් අවුරුදු නැකැත් පිළිබඳ දැනුමක් අවබෝධයක් ලබාදීමට ද කටයුතු කර තිබේ. සෑම නැකැතකම තේරුම හා වැදගත්කම වෙන් වෙන් වශයෙන් පැහැදිලි කර දී ඇත. එය සාම්ප්‍රදායික නැකැත් චාරිත්‍රවලට පසුබිම් වූ කරුණු කාරණා දැනගැනීමටත් වැදගත් වේ. මෙම ඩිජිටල් ලිතෙහි තවත් සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ, සෑම වසරක් පාසාම යාවත්කාලීන වීම ය. එනිසා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ලිත් මිලදී ගන්නවා වෙනුවට කුමාරිකා අවුරුදු සොබා ලිත ජංගම දුරකථනයේ තිබීම නිසා කාලය මෙන්ම මුදල් ද ඉතිරි වේ.

අපේ සම්ප්‍රදාය හා බැඳුණු ලිත ඩිජිටල් ආරට හඳුන්වාදීමට පෙරමුණ ගෙන තිබෙන්නේ කුමාරිකා නිෂ්පාදන පෙළයි. අපේම ස්වභාවික ශාකසාර පෝෂණය අද කාලයට ගැලපෙන අයුරින් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් හඳුන්වාදී තිබෙන කුමාරිකා මෙසේ ඩිජිටල් ලිතක් හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ අපේ සම්ප්‍රදායික වටිනාකම් තරුණ පරපුර වෙත සමීප කිරීමේ අදහසිනි. ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයෙන් Google Appstore වෙත පිවිස කුමාරිකා අවුරුදු සොබා ලිත ලේසියෙන් ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට දැන් හැකියාව තිබේ.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wad.neketh_app

Saturday 8th April 2017, 1:44 PM , 23 Views
පාර්ලිමේන්තුව - සියලු විශේෂාංග කියවන්න
"පොලිස්පති වැරදියි, කරුණු විමසනවා" - ජනපති302
'නිලමේ' නැමැත්තෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක කළ දුරකථන සංවාදය වැරදි සහගත බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් කරුණු විමසන බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසයි.
ඊයේ (නොවැ 30) මාධ්‍යවල විකාශයවූ පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දරගේ දුරකථන සංවාදය ගැන අද (දෙසැ 01) පාර්ලිමේතුවේදී නැගුනු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.
එම දුරකථන සංවාදය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමලවීර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කළ අතර පොලිස්පතිව... සම්පූර්ණ පුවතට >>302
'නිලමේ' නැමැත්තෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක කළ දුරකථන සංවාදය වැරදි සහගත බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් කරුණු විමසන බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසයි.
ඊයේ (නොවැ 30) මාධ්‍යවල විකාශයවූ පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දරගේ දුරකථන සංවාදය ගැන අද (දෙසැ 01) පාර්ලිමේතුවේදී නැගුනු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.
එම දුරකථන සංවාදය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමලවීර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කළ අතර පොලිස්පතිවරයා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ පරීක්ෂණ කොට්ඨාසයට කැඳවීමෙන් වැළක්වීමට උත්සාහ කරන්නේ දෙවිනුවර දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ මහේෂ් ගුණවර්ධන දැයි විමසුවේය.
තමා ද එම සංවාදය මාධ්‍ය තුළින් දුටු බව පැවසූ ජනාධිපතිවරයා එය වැරදි ක්‍රියාවක් බවත් පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඒ පිළිබඳ විමසීමට බලාපොරොත්තුවන බවත් පැවසීය.
මාධ්‍යට ඇසුණු පොලිස්පතිවරයාගේ දුරකථන සංවාදය හා ජනාධිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ අදහස් ඇතුළත් වීඩියෝ පටය නරඹන්න.
Friday 2nd December 2016, 7:13 PM , 15 Views
Biz News - Read All
දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම ඩිජිටල් පුස්තකාලයක්848

දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි ඩිජිටල් පුස්තකාලය බැගින් ස්ථාපිත කෙරේ.
ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.
ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවක් දැක්ම තව දුරටත් සවිමත් කිරීමේ තවත් එක් අදියරක් වශයෙන් ඩිජිටල් පුස්තකාල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවා තිබෙන බවත් සමාජයේ තාක්ෂණික රුචිකත්වයන්ට හා අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන අයුරින් ප... සම්පූර්ණ පුවතට >>848

දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි ඩිජිටල් පුස්තකාලය බැගින් ස්ථාපිත කෙරේ.
ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.
ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවක් දැක්ම තව දුරටත් සවිමත් කිරීමේ තවත් එක් අදියරක් වශයෙන් ඩිජිටල් පුස්තකාල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවා තිබෙන බවත් සමාජයේ තාක්ෂණික රුචිකත්වයන්ට හා අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන අයුරින් පුස්තකාල පරිසරයද වෙනස්වීම කාලීන වශයෙන් වැදගත් වන බවත් නියෝජිතායතනයේ වැඩසටහන් කළමනාකරු ශ්‍රියානන්ද රත්නායක මහතා පවසයි.
පළාත් පාලන ආයතන යටතේ ක්‍රියාත්මක පුස්තකාල කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මෙම ඩිජිටල් පුස්තකාල පිහිටුවේ.
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ලබා දීම එම තොරතුරු තාක්ෂණ උපාංග භාවිතා කිරීම මෙන්ම පුස්තකාල කළමණාකරණය කිරීම පිලිබද පුස්තකාල කර්යය මණ්ඩල වෙත දැනුම ලබා දීමද මෙහිදී සිදු කෙරේ.
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පොත් පත් පරිශ්‍රීලය කිරීමේ අවස්ථාව මෙන්ම දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පළ කෙරෙන ඉහල පාඨක අවධානයක් දිනාගෙන තිබෙන පුවත් පත් මෙන්ම සගරා පරිශ්‍රීලය කිරීමේ පහසුකම්ද මෙහිදී පාඨකයන්ට හිමිවේ.
තවද දුර්ලබ තොරතුරු අඩංගු මුද්‍රිත ලිපි ලේඛන පත පොත ආදියෙහි මෘදු පිටපත්ද පරිශ්‍රීලය කිරීමටද මෙහිදී හැකිවේ.
විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන්ගේ දැනුම ආකල්ප මෙන්ම කුසලතා වර්ධනය වන ආකාරයෙන් සකස් කරන පරිගණක වැඩසටහන් ටැබ් යන්ත්‍ර ඔස්සේ හැදෑරීමේ අවස්ථාද මෙහිදී දරුවන්ට උදාවේ.
කොළඹ කුරුණැගල පොළොන්නරුව බදුල්ල සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්ක වල ඉදිරි මාස කිහිපය තුලදී මෙම ඩිජිටල් පුස්තකාල ස්ථාපිත කිරීම ප්‍රතමයෙන් සිදුවන අතර ඩිජිටල් පුස්තකාල ව්‍යාපෘතිය අධීක්ෂණය කිරීම සදහා මෙහෙයුම් ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ නොබෝදා සිදුවිය.


Monday 25th September 2017, 9:45 AM , 12 Views
මිට්සිස් වෙතින් ශ්‍රී ලාංකික ආහාර ලෝලීන්ට සැබෑ මධ්‍යධරණීය රස චාරිකාවක්822
ශ්‍රී ලංකාවේ රස ආහාර කලාවේ දසුන් පථය ශීඝ්‍රයෙන් විකසනය වෙමින් පවතින අවධියක, දිවයිනේ පළමු මධ්‍යධරණී කලාපීය ආහාරපාන අවන්හල වන “මිට්සිස් ඩෙලිකසීස්”අවන්හල, ශ්‍රී ලංකාව තුල සිය සර්බියානු ඉවුම් පිහුම් රටාවන් වෙසෙස් කොට පවත්වනු ලැබූ “මිට්සිස් බෝල්කන් ආහාර සැණකෙළිය” සැප්තැම්බර් 09 සිට 16 දක්වා කොළඹ 03, බගතලේ පාර, අංක 34A දරණ සථානයේ ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

2012 වසරේදී “මිට්සිස් ඩෙලිකසිස්” ආරම්භ කල, &ldquo... සම්පූර්ණ පුවතට >>822
ශ්‍රී ලංකාවේ රස ආහාර කලාවේ දසුන් පථය ශීඝ්‍රයෙන් විකසනය වෙමින් පවතින අවධියක, දිවයිනේ පළමු මධ්‍යධරණී කලාපීය ආහාරපාන අවන්හල වන “මිට්සිස් ඩෙලිකසීස්”අවන්හල, ශ්‍රී ලංකාව තුල සිය සර්බියානු ඉවුම් පිහුම් රටාවන් වෙසෙස් කොට පවත්වනු ලැබූ “මිට්සිස් බෝල්කන් ආහාර සැණකෙළිය” සැප්තැම්බර් 09 සිට 16 දක්වා කොළඹ 03, බගතලේ පාර, අංක 34A දරණ සථානයේ ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

2012 වසරේදී “මිට්සිස් ඩෙලිකසිස්” ආරම්භ කල, “මිට්සි” යන අන්වර්ථ ආදර නාමයෙන් හැඳින්වෙන, ප්‍රමෝදයෙන් පිරි එහි මූලාරම්භිකාව අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ, “සතියක් පුරා පැවති මෙම සැණකෙළිය මගින් ඉතාමත් ප්‍රනීත මෙන්ම නැවුම් සර්බියානු රසය ලාංකීය රස ලෝලීන් වෙත ගෙන ඒමට ලැබීම ගැන මම ඉතා සතුටට පත්වෙමි” යනුවෙනි. 0777163090 අංකය ඇමතීම මඟින් හෝ www.mitsis.lk වෙබ්අඩවියට පිවිසීමෙන් සැණකෙළිය සම්බන්ධව වැඩි විස්තර දැනගත හැකිය.

මිට්සිස් ඩෙලිකසිස්හී ප්‍රධාන සූපවේදී කාර්යශූර, දෙයාන් ප්වුන්කොවිච් සැණකෙළියේදී දක්නට ලැබුණු ආහාර සම්බන්දයෙන් අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ සර්බියාවේ ජාතික ආහාරය වන ප්ලේස්ක්විකා(Pljeskavica) හරක්මස් හෝ බැටළු මස් වලින් සාදන අතර එය සමග රතු ළුණු, කිරි යොදය, බැදපු සර්බියානු රතු ගම්මිරිස් සෝස්, රසකළ චීස් සලාදය හෝ ලේපින්ජ රොටී අතිරේක බොජුන් ලෙස සංග්‍රහ කරයි. සර්බියානු සංකේතයක් වන අතර, එය මුළු යුරෝපකරයේම ඇති අවන්හල් වල සංග්‍රහ කරනු ලබන බවයි.

එයට අනුරූපීව සර්බියානු චෙවප්චිචි (Cevapcici) කැබලි කර මද වශයෙන් ග්‍රිල් කළ සොසේජ් වැනි මස් වලින් සාදනු ලබන අතර, එය කපන ලද ළුණු, ඇඹුල් යොදය සහ බැදපු සර්බියානු රතු ගම්මිරිස් සෝස් සමග අච්චාරු දැමූ චීස් සහිත ලේපින්ජා රොටී සමග සංග්‍රහ කරනු ලබයි.

මෙයට අතිරේකව, රස නහර පිනවීම සඳහා මිට්සිස් විසින් මධ්‍යධරණී කලාපීය BBQ
සමගින්, සුවිශේෂී කුකුල් මස් සුප් (broth) වල දමන ලද හතු/බත් සහිත අතිවිශේෂ සර්බියානු රිසොටෝ (Risotto) ආහාරය උද්දාමයෙන් ප්‍රමුදිතව ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

මෙම අවන්හල, එහි රසැති ඉස්සන් BBQ, සර්බියානු චීස් පැස්ටා, ගෘහ නිෂ්පාදිත පොගාචා පාන්, මධ්‍යධරණිය මාළු සූපය සහ මිට්සිස් හී සුවිශේෂී ස්ටීක් යනාදිය සඳහා ඉතා ජනප්‍රියයි.

සැබෑ තත්‍ය බෝල්කන් පරිමණ්ඩලයක ස්වභාවය එක්කිරීමට, එහි පවුල් හිතෛෂී තේමාව අනුයමින්, සම්ප්‍රදායික සර්බියානු සංගීතයේ රස භාවයන්ද රස විඳීමට ද ආහාර සැණකෙළියේ දී ඉඩකඩ සලසා තිබුණි.

ආරම්භයේ සිටම මිට්සිස් හි ඉලක්කය වූයේ ගනුදෙනුකරුවන් සතුටට පත් කිරීමයි. එනම්, සිත මවිත කරවන සුළු ආහාරයන්ගෙන් මෙන්ම, පවුල් හිතෛෂි, පුද්ගලානුබද්ධ සේවාව යන දෙඅංගයෙන්ම ඔවුන් තෘප්තිමත් කිරීමයි. කෙටි කලක් තුල මිට්සිස්, සර්බියානු ඉවුම් පිහුම් රටාව විශේෂ කොට ගත් පූර්ණ සේවා අවන්හලක තත්ත්වයට දියුණුවීමට සමත් විය.

“අපි, අපගේ කේක්, අවුළු හා සූපයන් බැරිස්ටා, ටී ඇවනියු, හෙළදිව ටී ක්ලබ්, ඔඩෙල්, වැනි කොළඹ ඉතා සුප්‍රකට කැෆේ හල් වලට සැපයීමට හැකි වී තිබෙන අතර එමෙන්ම අපගේ පේස්ට්‍රි ආහාර, මාලදිවයිනට අපනයනය කිරීම පවා සිදු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ හට අපගේ අව්‍යාජ සර්බියානු ඉවුම් පිහුම් රටා මෙන්ම ඔබගේ ගමේ, නගරයේදී සම්ප්‍රදායික සර්බියානු සංස්කෘතිය අත්විඳීමට අවස්ථාව ලබාදීම අපගේ එකම පැතුමයි.” මිට්සි මහත්මිය සඳහන් කළාය.

Saturday 16th September 2017, 9:51 PM , 23 Views
ශ්‍යාම්ගේ ආර්ථික දැක්ම - සියලු විශේෂාංග කියවන්න
බැඳුම්කර කොමිසමේ අරමුණු ජය ගත හැකිද ?831අර්ජුන ඇලෝසියස්‌ මහතාගේ සාක්‍ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම පසුගිය සතියේ තීන්දුවක්‌ දුන්නේය. ඒ අනුව ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම දුන් තීන්දුවේ සඳහන් වූයේ අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ සාක්‍ෂි දීමට අකැමැති නම් ඒ සඳහා ඔහුට බල නොකර සිටීමටයි. ඒ තීන්දුව දුන් පසු කොමිසමට පැමිණ සිටි අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සිය නීතිඥයන් සමග කොමිසමෙන් පිටව ගිය අතර... සම්පූර්ණ පුවතට >>831අර්ජුන ඇලෝසියස්‌ මහතාගේ සාක්‍ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම පසුගිය සතියේ තීන්දුවක්‌ දුන්නේය. ඒ අනුව ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම දුන් තීන්දුවේ සඳහන් වූයේ අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ සාක්‍ෂි දීමට අකැමැති නම් ඒ සඳහා ඔහුට බල නොකර සිටීමටයි. ඒ තීන්දුව දුන් පසු කොමිසමට පැමිණ සිටි අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සිය නීතිඥයන් සමග කොමිසමෙන් පිටව ගිය අතර ඔහු ඊට පසු දින කොමිසම හමුවට පැමිණ කීවේද නීති උපදෙස්‌ මත තමා සාක්‍ෂි දීමට අකැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන බවයි. මේ තීන්දුවත් සමඟ බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ අරමුණු ඉටු කර ගත හැකිද යන්න ගැන රටේ ජනතාව අතර කතිකාවක්‌ ඇති විය.

මේ තීන්දුව දුන් දිනම රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින රජයේ නීතිඥ මණ්‌ඩලයේ නායක ජනාධිපති නීතිඥ දප්aපුල ද ලිවේරා මහතා කීවේ එම තීරණය ගැන නීතිපතිවරයා දැනුවත් කරන බවයි. කොමිසම සිය තීන්දුව දුන්නේ ඉකුත් සැප්තැම්බර් 13 වැනිදාය. අනපේක්‍ෂිත ලෙස දුන් මේ තීන්දුවෙන් රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවද කිසියම් ගැටලුවකට මුහුණ දුන් බව පෙනෙන්නට තිබුණි. ඇලෝසියස්‌ මහතා කොමිසමට පැමිණ කියන්නේ මොනවාදැයි දැන ගැනීමට මහජනතාව බලා සිටියේය. මේ තීන්දුව දුන් දිනට පසු දින එනම් සැප්තැම්බර් 14 දින කොමිසම රැස්‌වූ අවස්‌ථාවේදී ද ඇලෝසියස්‌ මහතා සිය නීතිඥයන් සමග කොමිසමට පැමිණියේය. ඇලෝසියස්‌ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන මහතා කීවේ තම උපදෙස්‌ මත අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සාක්‍ෂි නොදෙන බවයි. එය සාක්‍ෂි කූඩුවක්‌ අසලට පැමිණ අර්ජුන ඇලෝසියස්‌ මහතා විසින්ම කොමිසමට කීවේය. මෙහිදී සාක්‍ෂි නොදීමට තීරණය කළේ හොඳට සිතා බලා දැයි කොමිසමේ සාමාජික ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලෙස ඇලෝසියස්‌ මහතා "ඔව්" යෑයි පිළිතුරු දුන්නේය.

මේ තීන්දුව ලබාදීම ගැන ඇලෝසියස්‌ මහතා වෙනුවෙන් පෙනීසිටි ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන මහතා කොමිසමේ කොමසාරිස්‌වරුන්ට ස්‌තුතිය පළ කිරීමෙන් පසු නැගී සිටි වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල් දප්aපුල ද ලිවේරා මහතා කීවේ අනපේක්‍ෂිතව ලබා දුන් මේ තීන්දුව වැරදි එකක්‌ බවත්, ඊට එකඟ නොවන බවත් ය. තීන්දුව ගැන නීතිපතිවරයා සමග වැඩිදුර සාකච්ඡා කර තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැන කොමිසමට ප්‍රකාශයක්‌ කරන බවත් ඔහු කීවේය. එහෙත් තවමත් ලිවේරා මහතා එම ප්‍රකාශය කොමිසමට ඉදිරිපත් නොකළේය.

ඇලෝසියස්‌ මහතා සම්බන්ධයෙන් දුන් තීන්දුව නිසා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා ද ඇතැම් විට මේ කොමිසමට සාක්‍ෂි නොදී සිටීමට ඉඩ ඇති බවට ජනතාව තුළ සැක සංකා පැතිර ගියේය. ඇතැම් අය කීවේ මහේන්ද්‍රන් මහතා සාක්‍ෂි දෙනු ඇති බවය. තවත් අය කීවේ ඔහු (මාමා) ඇලෝසියස්‌ මහතා (බෑනා) ගත් ස්‌ථාවරයම ගනිමින් සාක්‍ෂි නොදී සිටිනු ඇති බවය. ඒ සමඟ ම මාධ්‍ය තුළ පළ වූ ඇතැම් නීති මත වලින් ප්‍රකාශ වූයේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා ද සාක්‍ෂි දීමට අකැමැත්ත ප්‍රකාශ කළහොත්, සාක්‍ෂි දීම සඳහා ඔහුට ද බළ කිරීමට කොමිසමට හැකියාවක්‌ නොලැබෙනු ඇති බවයි. මෙයට හේතුව ඇලෝසියස්‌ මහතාට සාක්‍ෂි දීම සඳහා බල නොකිරීමට කොමිසම විසින් ගත් තීන්දුව බවද පැවසිණි. මේ අනුව කොමිසම විමර්ශනයට අත්‍යවශ්‍ය සාක්‍ෂිකරුවන් දෙදෙනකුම කොමිසමට අහිමි වීම තුළින් කොමිසමේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්‌ ඇති වනු ඇති බවට මත පළ වූයේය.

මේ පසුබිම තුළ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා ඉකුත් සැප්තැම්බර් 19 දින සාක්‍ෂි දීමට ඉදිරිපත් වනු ඇති ද එසේත් නැත්නම් සාක්‍ෂි නොදී සිටිනු ඇති ද යන්න ගැන අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක්‌ මතුව තිබිණි. නමුත් ඔහුගේ නීතිඥවරයා වූ ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් ප්‍රකාශ කළේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා විසින් කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙනු ලබන බවයි. එහෙත් ඒ සඳහා රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් කිසියම් කොන්දේසියක්‌ ද සඳහන් කළේය. ඒ බව මාධ්‍ය ද වාර්තා කර තිබුණි. එහිදී අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා කොමිසමට සාක්‍ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු වෙනුවෙන් පෙනීසිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා කොමිසමට ඉදිරිපත් කළේ මෙවන් අදහසකි.

"අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මේ රටේ පුරවැසියෙක්‌ නොවේ. එසේම ඔහු මේ රටේ නිත්‍ය පදිංචිකරුවකු ද නොවේ. ඒ නිසා ඔහුට මේ කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දීම සඳහා බල කරන්න බැහැ. එසේම වෙනත් සන්නිවේදන උපකරණ හෝ ලේඛන ලබා දෙන්නැයි ඔහුට බල කරන්නත් බැහැ. ඔහුගේ දුරකථන සහ අනෙකුත් සන්නිවේදන උපාංග කොමිසමෙන් ඉල්ලා තිබුණා. නීතියෙන් ඒවා ලබාදීමට බැඳී නොසිටියත් ඒවා කොමිසමට භාරදීමට මා උපදෙස්‌ දුන්නා. අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතාට සාක්‍ෂි ලබාදීම සඳහා බල නොකිරීමට කොමිසම දුන් තීන්දුව ගැනත් අපි දැනුවත්ව සිටිනවා. එහෙත් සිය නිර්දොaෂීභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා මහේන්ද්‍රන් මහතා සාක්‍ෂි ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට ගෞරවයෙන් සැලකිය යුතුයි. මේ කොමිසමේ නිලධාරීන් ඔහුට අපහාස වන ආකාරයට කටයුතු කළහොත් ඒ අවස්‌ථාවේ දීම සාක්‍ෂි දීමෙන් ඉවත් වීමේ අයිතිය අපි රඳවා ගන්නවා."

මේ ප්‍රකාශයට දැනටමත් කොමිසම විසින් පිළිතුරක්‌ දී අවසන් ය. එනම් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලූ තත්ත්වයට වඩා අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වය වෙනස්‌ බවයි. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට යටත් පුද්ගලයකු බවත් සාක්‍ෂි දීම සඳහා ඔහුට බල කර සිටිය හැකි බවත් කොමිසමේ සභාපති ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතා ඊයේ (20 දා) කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය. එය සතුටුදායක තත්ත්වයකි. එහෙත් ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා මහේන්ද්‍රන් මහතා සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළ කරුණු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් දැන්වත් සිතට ගත යුතුය. කාගේ නිර්දේශය මත හෝ තමා මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කළේ කවර ආකාරයක පුද්ගලයකු දැයි ජනාධිපතිවරයා වටහා ගත යුතුය. ජනාධිපතිවරයාම මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කළ මේ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥයන් ජනාධිපතිවරයාම පත් කළ ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවට පැමිණ කියන දේ ගැන දැන්වත් ජනාධිපතිවරයා සිතට ගත යුතු වන්නේ මේ රටේ පුරවැසියකුවත් නොවන පුද්ගලයකු මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කිරීමට කටයුතු කළේ ජනාධිපතිවරයා විසින්ම බැවිනි. ඒ නිසා මෙහි වගකීමෙන් මිදීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාටත් නොහැකි බව අපගේ හැඟීමයි. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා මේ කොමිසම හමුවට පැමිණ ස්‌ව කැමැත්තෙන් සාක්‌ෂියක්‌ ලබාදිය හැකිනම් ප්‍රයෝජනවත් බව අපේ හැඟීමයි. රටේ ජනතාවට මේ රටේ නීතියට වග කියන පුද්ගලයකු මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් නොකිරීමේ විසල් වන්දිය අද මුළු මහත් රටවැසියාටම විඳින්නට සිදුව නොතිබෙන්නේද?

රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම මත හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට නිසි ලෙස සූදානම් වීම සඳහා දින දෙකක කාලයකට බැඳුම්කර කොමිසමේ සාක්‍ෂි විභාගය කල් තැබීමට එම කොමිසම ඊයේ (20) අවසර දුන්නේය. වැඩ බලන සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා මේ ඉල්ලීම කොමිසමට ඉදිරිපත් කළේය. අපත් සිතන්නේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගෙන් නිසි ලෙස ප්‍රශ්න අසා සත්‍ය මතු කර ගැනීමට රජයේ නීතිඥ මණ්‌ඩලයට පූර්ණ අවකාශය සහ ඉඩකඩ තිබිය යුතුම බවයි. කොමිසමේ මැන්ඩේට්‌ පත්‍රයේ අරමුණු ඉටු කරගෙන එනම් රටේ රාජ්‍ය නායකයා වන මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ මේ ජනාධිපති කොමිසමේ අරමුණ ජයගෙන නිසි වාර්තාවක්‌ (අසම්පූර්ණ එකක්‌ නොවේ) කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු සෙසු සාමාජිකයන් විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාක්‍ෂිකරුවන් සියලු දෙනා මේ කොමිසමට කැඳවිය යුතුව තිබේ. ඒ සඳහා පවතින නීතිමය බාධාවන් ගැන මහජනතාව දැනුවත් නැතත් එය පොදු මහජන අපේක්‍ෂාවයි. ඒ සඳහා අර්ජුන ඇලෝසියස්‌ මහතාගෙන් සාක්‍ෂි නොගැනීම ගැටලුවක්‌ බව අපගේ ද අදහසය. ඒ සඳහා කොමිසමට සහ කොමිසමට සහය වන රජයේ නීතඥ මණ්‌ඩලයට කවර පිළියමක්‌ තිබෙන්නේ ද යන්න ගැන අපට තවමත් අපැහැදිලිය. ඇලෝසියස්‌ මහතාගේ සාක්‍ෂියෙන් හෙළි වීමට ඉඩ තිබූ නම්ගම් සහ කරුණු ප්‍රසිද්ධ සාක්‍ෂි විභාගයට ඉදිරිපත් නොවීම හරහා මේ විමර්ශනය තවත් ඉහළ මට්‌ටමට එනම් මෙම මගඩියේ දේශපාලන මහමොළකරුවන් කරා ගමන් කිරීම වැළකීම සිදුවන්නේ නම් එහිදී යුක්‌තිය ඉටුවීම ගැන පොදු මහජනතාවට සැක සංකා ජනිත වීම වැළැක්‌විය නොහැකිය. මෙලෙස මහජනතාවට යුක්‌තිය ඉටු කිරීමට බාධාකාරී වන නීතිපොත්වල තිබෙන නීති සම්ප්‍රදායන් අනුගමනය කිරීමෙන් එම නීති සම්ප්‍රදායන් රැකීම සිදුවිය හැකි නමුත් එහිදී මහජනතාවට යුක්‌තිය ඉටු කර දීමේ අරමුණට සිදුවනු ඇත්තේ කුමක්‌ද? මේ ප්‍රශ්නය අද දින රට හමුවේ තිබෙන්නකි.


ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Thursday 21st September 2017, 10:11 PM , 10 Views
ශර්මිලා කුරුප්පුගේ
ආර්ථික සංවාද සියල්ල කියවන්න
අවසානයේ දප්පුලට අර්ජුන හමුවෙයි...844බැඳුම්කර ජනධිපති කොමිසමේ ශාක්‌ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ සහ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් යන දෙදෙනාගේම (මාමා සහ බෑනාගේ) නීතිඥයන් කියා සිටි එක්‌ පොදු කරුණක්‌ වූයේ මේ දෙදෙනාටම ශාක්‌ෂි දීම සඳහා බල කිරීමට බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමට නොහැකි බවයි. ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ නීතිඥයන් කොමිසමට කරුණු දැක්‌වූ අතර එහිදී ඔවුන්ගෙන් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ වෙ... සම්පූර්ණ පුවතට >>844බැඳුම්කර ජනධිපති කොමිසමේ ශාක්‌ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ සහ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් යන දෙදෙනාගේම (මාමා සහ බෑනාගේ) නීතිඥයන් කියා සිටි එක්‌ පොදු කරුණක්‌ වූයේ මේ දෙදෙනාටම ශාක්‌ෂි දීම සඳහා බල කිරීමට බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමට නොහැකි බවයි. ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ නීතිඥයන් කොමිසමට කරුණු දැක්‌වූ අතර එහිදී ඔවුන්ගෙන් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන මහතා කීවේ තම උපදෙස්‌ මත ඇලෝසියස්‌ මහතා කොමිසම හමුවේ ශාක්‌ෂි නොදෙන බවයි. බෑනාගේ නීතිඥයා එසේ කියද්දී අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ (මාමාගේ) නීතිඥයා කීවේ මහේන්ද්‍රන් මහතා ශාක්‌ෂි දීමට බැඳී නැතත් සිය නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කිරීම සඳහා ඔහු ශාක්‌ෂි දෙන බවයි. ඒ අනුව අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා ඉකුත් සැප්තැම්බර් 19 වැනිදා කොමිසම හමුවේ ශාක්‌ෂි දුන්නේය.

ශාක්‌ෂි දීම සමබන්ධයෙන් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ සහ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් යන දෙදෙනාටම බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමට බල කළ නොහැකි බව ඒ දෙදෙනා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයන් කියා සිටියත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමිසම ඉකුත් සැප්තැම්බර් 20 වැනිදා කරුණු පැහැදිලි කළේය. ඒ අනුව ශාක්‌ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ සහ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් යන දෙදෙනාටම බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමට බල කළ නොහැකි බව බැහැර කළ කොමිසම මහ බැංකු අධිපති වූ අර්ජුන රටේ නීතියට යටත් ඔහුට ශාක්‌ෂි දීම සඳහා කොමිසමට බල කළ හැකි බවත් කීවේය. ඒ නිසා ශාක්‌ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් මේ දෙදෙනාට බලපාන ලද නීතිම තත්ත්වයන් එකිනෙකට වෙනස්‌ බවද කොමිසමේ නිගමනය විය.

විදේශ පුරවැසියකු බව කීවත් මහ බැංකු අධිපති වූ පසු අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා රටේ නීතියට යටත් බව බැඳුම්කර කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතා සැප්තැම්බර් 20 වැනිදා කොමිසම හමුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ කරමින් කීවේය .

"මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා රටේ නීතියට අවනත විය යුතුයි. ගරු කළ යුතුයි. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නොව විදේශ පුරවැසියකු යෑයි කියා සිටියත් මහ බැංකුවේ අධිපති ධුරය භාර ගත්තාට පසුව ඔහු නීතියට යටත් වෙනවා. නීතියට පිටින් ඔහුට යන්න බැහැ."

මේ බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතා කියා සිටි කතාවයි. මේ සඳහා අදාළ නීතිමය තත්වයන් ද චිත්‍රසිරි මහතා පැහැදිලි කළේය. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් ඉකුත් 20 වැනිදා සාක්‌ෂිය මෙහෙයවීම අවසන් කිරීමෙන් අනතුරු සභාපතිවරයා විසින් මෙම කොමිසමේ විශේෂ ප්‍රකාශය කළේය. පර්පෙචුවල් ට්‍රෂෙරීස්‌ සමාගමේ හිමිකරු වන අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතාට කොමිසම හමුවේ සාක්‌ෂි දීමට බලකිරීමෙන් වැළකීමට කොමිසම තීන්දු කිරීමෙන් පසුව එම කාරණාව ගැන මාධ්‍යවල විවිධාකාරයේ ප්‍රවෘත්ති පළවූ බවත් කොමිසම සාමාන්‍යයෙන් මාධ්‍ය වාර්තාවලට හෝ සාකච්ඡාවලට ප්‍රතිචාර දැක්‌වීමක්‌ නොකරන බවත් ඒ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීමට මෙම අවස්‌ථාව ලබාගත් බවත් කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු චිත්‍රසිරි මහතා මුලින්ම කීවේය.

කොමිසමේ සභාපති චිත්‍රසිරි මහතා වැඩිදුරටත් මෙසේ ද කී බව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.

'පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ හිමිකරු ඇලෝසියස්‌ මහතා සම්බන්ධයෙන් කොමිසම ගත් තීරණය මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාට අදාළ වන්නේ නැහැ. අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා කියා සිටියේ ඔහු කොමිසම හමුවේ විමර්ශනය කෙරෙන මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ සිදුවී ඇතැයි කියන අක්‍රමිකතාවන් ගැන චෝදනා එල්ල වී සිටින පුද්ගලයකු බවයි. එනම් චූදිතයකුගේ තත්ත්වයට පත්ව සිටින බවයි. ඉදිරියේදී මහාධිකරණය හමුවේ ඔහුට එරෙහිව සාපරාධී චෝදනා යටතේ නඩුවක්‌ පැවරීමට ඉඩ ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියේය. නමුත් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා එසේ කියන්නේ නැහැ. ඔහු චූදිතයකු බවට පත්විය හැකි බව කියන්නේ නැහැ. ඔහු කොමිසම හමුවට පැමිණ සාක්‌ෂි දෙන්න කැමති වුණා. එනිසා සාක්‌ෂි දීමට ඔහුට බලකරන්නත් කොමිසමට පුළුවනි. අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සාක්‌ෂි දීමට අකැමැති නම් කොමිසම ඔහුට සාක_ෂි දීමට බලපෑම් නොකිරීමට තීරණය කළේ පිළිගත් නීති සිද්ධාන්තවලට අනුවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණය නඩු තීන්දු ගණනාවක්‌ ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. අපිට පැවරී ඇති කාර්ය භාරය නීතියට අනුව කළ යුතුයි යන්න අපගේ අදහසයි. අනිත් වැදගත් කාරණාව වන්නේ අපි අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතාට සාක්‌ෂි දීමට බල කළ හොත් ඔහු එම තීරණයට එරෙහිව ඉහළ අධිකරණයක්‌ හමුවේ අභියෝග කරනු ඇති. එවිට ඒ පිළිබඳව විභාගයක්‌ පවත්වා අවසන් තීන්දුවක්‌ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සෑහෙන කාලයක්‌ ගතවෙනවා. එසේ වුවහොත් කොමිසමට පැවරී ඇති කාර්යභාරය අවසන් කිරීමට ප්‍රමාද වෙනවා. කොමිසම එම කාරණාව ගැනත් දැඩි සැලකිල්ල යොමු කළා.'

මෙලෙස නීතිමය බාධාවන් තිබුණ නිසා හෝ අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතාගේ ශාක්‌ෂිය කොමිසමට අහිමි විය. එය ගැටලුවක්‌ බව කිව යුතු නමුත් ඊට ඇති පිළියම් මොනවාද? කෙසේ වෙතත් මේ ජනාධිපති කොමිසමේ අරමුණු ජයගෙන නිසි වාර්තාවක්‌ (අසම්පූර්ණ එකක්‌ නොවේ) කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු සෙසු සාමාජිකයන් විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාක්‌ෂිකරුවන් සියලු දෙනා මේ කොමිසමට කැඳවිය යුතුව තිබේ. ඒ සඳහා පවතින නීතිමය බාධාවන් ගැන මහජනතාවට නිසි දැනුමක්‌ නැතත් ඒ සියලු දෙනාගෙන් ශාක්‌ෂි කැදවිය යුතු බව පොදු මහජන අපේක්‌ෂාවයි. ඒ සඳහා අර්ජුන ඇලෝසියස්‌ මහතාගෙන් සාක්‌ෂි නොගැනීම ගැටලුවක්‌ බව බොහෝ දෙනාගේ පිළිගැනීම බව අපගේ ද අදහසය. ඒ සඳහා කොමිසමට සහ කොමිසමට සහය වන රජයේ නීතීඥ මණ්‌ඩලයට කවර පිළියමක්‌ කළ හැකිද? ඒ ගැන අපට තවමත් අපැහැදිලිය.

ඇලෝසියස්‌ මහතාගේ සාක්‌ෂියෙන් හෙළි වීමට ඉඩ තිබූ නම්ගම් සහ කරුණු ප්‍රසිද්ධ සාක්‌ෂි විභාගයට ඉදිරිපත් නොවීම හරහා මේ විමර්ශනය තවත් ඉහළ මට්‌ටමට එනම් මෙම මගඩියේ දේශපාලන මහ මොළකරුවන් කරා ගමන් කිරීම වැළකීම සිදුවන්නේ නම් එහිදී යුක්‌තිය ඉටුවීම ගැන පොදු මහජනතාවට සැක සංකා ජනිත වීම වැළැක්‌විය නොහැකිය. ඒ තුළ බැඳුම්කර කොමිසමේ විමර්ශනය සම්පුර්ණ එකක්‌ නොවන බවටත් මහජනයා තුළ හැගීමක්‌ ඇති වේ. අර්ජුන ඇලෝසියස්‌ මහතාගේ සාක්‌ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම පසුගිය සතියේ දුන් තීන්දුව වූයේ අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සාක්‌ෂි දීමට අකැමැති නම් ඒ සඳහා ඔහුට බලනොකර සිටීමටයි. ඒ තීන්දුව දුන්පසු කොමිසමට පැමිණ සිටි අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සිය නීතිඥයන් සමඟ කොමිසමෙන් පිටව ගිය අතර ඊට පසු දින ඔහු කොමිසම හමුවට පැමිණ කීවේද නීති උපදෙස්‌ මත තමා සාක්‌ෂි දීමට අකැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන බවයි. මේ තීන්දුවත් සමඟ බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ අරමුණු ඉටුකර ගත හැකිද යන්න ගැන රටේ ජනතාව තුළ සැක සංකා පැතිර ගිය බව ද රහසක්‌ නොවේ. මේ තීන්දුව ලබාදීම ගැන ඇලෝසියස්‌ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන මහතා කොමිසමේ කොමසාරිස්‌වරුන්ට ස්‌තුතිය පළ කිරීමෙන් පසු නැගී සිටි වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල් දප්පුල ද ලිවේරා මහතා කීවේ අනපේක්‌ෂිතව ලබා දුන් මේ තීන්දුව වැරදි එකක්‌ බවත්, ඊට එකඟ නොවන බවත් ය. තීන්දුව ගැන නීතිපතිවරයා සමඟ වැඩිදුර සාකච්ඡා කර තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැන කොමිසමට ප්‍රකාශයක්‌ කරන බවත් ඔහු කීවේය. එහෙත් තවමත් ලිවේරා මහතා එම ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් නොකළේ මන්දැයි අපට පැහැදිලි නැත.

ඇලෝසියස්‌ මහතා සම්බන්ධයෙන් දුන් තීන්දුව නිසා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා ද ඇතැම් විට මේ කොමිසමට සාක්‌ෂි නොදී සිටීමට ඉඩ ඇති බවට ද ජනතාව තුළ සැක සංකා පැතිර ගියේය. ඇතැම් අය කීවේ මහේන්ද්‍රන් මහතා ද සාක්‌ෂි නොදෙනු ඇති බවය. එනම් ඔහු (මාමා) ඇලෝසියස්‌ මහතා (බෑනා) ගත් ස්‌ථාවරයම ගනිමින් සාක්‌ෂි නොදී සිටිනු ඇති බවය. එහෙත් තවත් අය කීවේ ඔහු ශාක්‌ෂි දෙනු ඇති බවය. ඒ සමඟ ම මාධ්‍ය තුළ පළ වූ ඇතැම් නීති මත වලින් ප්‍රකාශ වූයේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා ද සාක්‌ෂි දීමට අකැමැත්ත ප්‍රකාශ කළහොත්, සාක්‌ෂි දීම සඳහා ඔහුට ද බල කිරීමට කොමිසමට හැකියාවක්‌ නොලැබෙනු ඇති බවයි. මෙයට හේතුව ඇලෝසියස්‌ මහතාට සාක්‌ෂි දීම සඳහා බල නොකිරීමට කොමිසම විසින් ගත් තීන්දුව බවද පැවසිණි. මේ අනුව කොමිසම විමර්ශනයට අත්‍යවශ්‍ය සාක්‌ෂිකරුවන් දෙදෙනකුම කොමිසමට අහිමි වීම තුළින් කොමිසමේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්‌ ඇති වනු ඇති බවට මත පළ වූයේය. එහෙත් කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඉකුත් 20 වැනිදා කළ විශේෂ ප්‍රකාශයෙන් එම ගැටලු නිරාකරණය වී තිබේ.

ඉකුත් සැප්තැම්බර් 19 වැනිදා මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ නීතිඥවරයා වූ ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා විසින් කොමිසම හමුවේ සාක්‌ෂි දෙනු ලබන බව කීවත් ඒ සඳහා රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් කිසියම් කොන්දේසියක්‌ ද සඳහන් කළේය. ඒ බව මාධ්‍ය ද වාර්තා කර තිබුණි. එහිදී අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා කොමිසමට සාක්‌ෂි දීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා කොමිසමට ඉදිරිපත් කළේ මෙවන් අදහසකි.

"අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මේ රටේ පුරවැසියෙක්‌ නොවේ. එසේම ඔහු මේ රටේ නිත්‍ය පදිංචිකරුවකු ද නොවේ. ඒ නිසා ඔහුට මේ කොමිසම හමුවේ සාක්‌ෂි දීම සඳහා බල කරන්න බැහැ. එසේම වෙනත් සන්නිවේදන උපකරණ හෝ ලේඛන ලබා දෙන්නැයි ඔහුට බල කරන්නත් බැහැ. ඔහුගේ දුරකථන සහ අනෙකුත් සන්නිවේදන උපාංග කොමිසමෙන් ඉල්ලා තිබුණා. නීතියෙන් ඒවා ලබාදීමට බැඳී නොසිටියත් ඒවා කොමිසමට භාරදීමට මා උපදෙස්‌ දුන්නා. අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතාට සාක්‌ෂි ලබාදීම සඳහා බල නොකිරීමට කොමිසම දුන් තීන්දුව ගැනත් අපි දැනුවත්ව සිටිනවා. එහෙත් සිය නිර්දෝෂීභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා මහේන්ද්‍රන් මහතා සාක්‌ෂි ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට ගෞරවයෙන් සැලකිය යුතුයි. මේ කොමිසමේ නිලධාරීන් ඔහුට අපහාස වන ආකාරයට කටයුතු කළහොත් ඒ අවස්‌ථාවේ දීම සාක්‌ෂි දීමෙන් ඉවත් වීමේ අයිතිය අපි රඳවා ගන්නවා."

මේ ප්‍රකාශයට දැනටමත් කොමිසම විසින් පිළිතුරක්‌ දී අවසන් ය. එනම් අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලූ තත්ත්වයට වඩා අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වය වෙනස්‌ බවයි. එහෙත් ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා මහේන්ද්‍රන් මහතා සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළ කරුණු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් දැන්වත් සිතට ගත යුතු බව අපගේ අදහසයි. වෙනත් අයකුගේ නිර්දේශය මත හෝ තමා මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කළේ කවර ආකාරයක පුද්ගලයකු දැයි ජනාධිපතිවරයා දැන්වත් වටහා ගත යුතුය. ජනාධිපතිවරයාම මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කළ මේ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥයන් ජනාධිපතිවරයාම පත් කළ ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවට පැමිණ කියන දේ ගැන ජනාධිපතිවරයා සිතට ගත යුතු වන්නේ මේ රටේ පුරවැසියකුවත් නොවන පුද්ගලයකු මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කිරීමට කටයුතු කළේ ජනාධිපතිවරයා විසින්ම නිසාය. එවැනි අයකු පත් කිරීමේ වගකීමෙන් මිදීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාටත් නොහැකි බව අපගේ හැඟීමයි. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා ද මේ කොමිසම හමුවට පැමිණ ස්‌ව කැමැත්තෙන් හෝ සාක්‌ෂියක්‌ ලබාදිය හැකි නම් වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් ය. මේ රටේ ජනතාවට සහ මේ රටේ නීතියට වග කියන පුද්ගලයකු රටේ මුදල් කොලයට පවා අත්සන් තබන මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් නොකිරීමේ විසල් වන්දිය අද මුළු මහත් රටවැසියාටම විඳින්නට සිදුව නොතිබෙන්නේද?

රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම මත හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට නිසි ලෙස සූදානම් වීම සඳහා දින දෙකක කාලයකට බැඳුම්කර කොමිසමේ සාක්‌ෂි විභාගය කල් තැබීමට එම කොමිසම ඉකුත් 20 වැනිදා අවසර දුන්නේය. වැඩ බලන සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා මේ ඉල්ලීම කොමිසමට ඉදිරිපත් කළේය. අපත් සිතන්නේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගෙන් නිසි ලෙස ප්‍රශ්න අසා සත්‍ය මතු කර ගැනීමට රජයේ නීතිඥ මණ්‌ර්ඩලයට පූර්ණ අවකාශය සහ ඉඩකඩ තිබිය යුතුම බවයි. කොමිසමේ මැන්ඩේට්‌ පත්‍රයේ අරමුණු ඉටු කරගෙන එනම් රටේ රාජ්‍ය නායකයා වන මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ මේ ජනාධිපති කොමිසමේ අරමුණ ජය ගැනීමට එය ද ඉවහල් වනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.

ගිය සිකුරාදා (22 දා) රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාගෙන් හරස්‌ ප්‍රශ්න ඇසීම ආරම්භ කළේය ඒ අනුව ඡේෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා විසින් 2015 අප්‍රේල් 16 දින සිංහලෙන් අල්ලස්‌ කොමිසමට ලබාදී තිබූ ප්‍රකාශයක්‌ කොමිසම හමුවේ කියවා මහේන්ද්‍රන් මහතාගෙන් එය සත්‍යයක්‌ දැයි විමසීය. ඉන් පසුව එහි අදහස ඉංගී්‍රසි භාෂාවෙන් ද අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාට ඇසෙන සේ කියවන ලදුව එහි සඳහන් දේ සත්‍යයක්‌ බව මහේන්ද්‍රන් මහතා කොමිසම හමුවේ පිළිගත්තේය. එනම් තමාට මහ බැංකු අධිපති ධුරය භාරගන්න කීවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බවයි. දප්පුලද ලිවේරා මහතා කොමිසම හමුවේ කියවූ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා විසින් අල්ලස්‌ කොමිසමට ලබාදී තිබූ ප්‍රකාශය මෙසේය.

"මා ඩුබායි රටේ රැකියාවක නිරතව සිටියදී 2015 ජනවාරි 9 දින හෝ ඊට ආසන්න දිනක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දුරකථනයෙන් විමසා සිටියා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ හැකි ද කියා."ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්තSaturday 23rd September 2017, 7:39 PM , 32 Views
වෙන්දේසි ක්‍රමයෙන් භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම මගේ තීරණයක්‌ - හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්835

භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසි ක්‍රමයට නිකුත් කිරීම සඳහා තමා ගත් තීරණය 2015 මාර්තු 06 දින මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්‌ඩලය අනුමත කළ බව මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා ඊයේ (20 දා) ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.

එය තමා විසින් ගත් තීරණයක්‌ බව ද මහේන්ද්&... සම්පූර්ණ පුවතට >>835

භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසි ක්‍රමයට නිකුත් කිරීම සඳහා තමා ගත් තීරණය 2015 මාර්තු 06 දින මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්‌ඩලය අනුමත කළ බව මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා ඊයේ (20 දා) ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.

එය තමා විසින් ගත් තීරණයක්‌ බව ද මහේන්ද්‍රන් මහතා කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් පිළිගත්තේය.
මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා මේ බව කීවේය. ඔහුගෙන් අසන ලද ප්‍රශ්න සහ ඔහු ඒවාට ලබා දුන් පිළිතුරු මෙසේය.

ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ්ද සිල්වා මහතා - ඔබ බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට අදාළ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ යම් වෙනසක්‌ කළාද?

සාක්‍ෂිකරු - නෑ ස්‌වාමීනි.

ජ. නී. ද සිල්වා මහතා -

2015 පෙබරවාරි 23 දින මුදල් මණ්‌ඩල රැස්‌වීමක්‌ තිබුණා. එහිදී 30 ස්‌ අවුරුදු භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක්‌ කරන්න මුදල් මණ්‌ඩලය තීරණය කළා?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

ජ. නී. ද සිල්වා මහතා - එහිදී සතියක්‌ තුළ එම බැඳුම්කර වෙන්දේසිය පවත්වන්න තීරණය කළා නේද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

ජ. නී. ද සිල්වා - ඒ අනුව 30 ස්‌ අවුරුදු බැඳුම්කර වෙන්දේසිය ගැන දැන්වීමක්‌ පළ කළා මහ බැංකුව විසින්.

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

ජ. නී. ද සිල්වා - ඒ අනුව එම වෙන්දේසිය පැවැත්වුවා. ඔබ දවල් එම වෙන්දේසියට ලැබී ඇති ලංසු දුටුවා?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

ජ. නී. ද සිල්වා - දළ වශයෙන් රු. බිලියන 20 ක්‌ පමණ දක්‌වා ලංසු ලැබුණා.

සාක්‍ෂිකරු -

ඔව්. රු. බිලියන 20 දක්‌වා.

ජ. නී. ද සිල්වා - ඒ ගැන ඔබේ අදහස කුමක්‌ද?

සාක්‍ෂිකරු - වෙන්දේසිය සාර්ථක බව හැඟුණා. 2015 මාර්තු මාසයේ පැවැති රජය අධික මුදල් අවශ්‍යතාව ගැන සලකන විට මට ශූභවාදී හැඟීමක්‌ තමයි ඇති වුණේ. එම අරමුදල් අවශ්‍යතාවත් මේ වෙන්දේසියෙන් සපුරා ගැනීමේ අවස්‌ථාව ලැබෙන නිසා.

ජ. නී. ද සිල්වා - පෙබරවාරි 27 දින වන විට වෙන්දේසි ක්‍රමය සහ පුද්ගලික නිකුතු ගැන යම් අදහසක්‌ ඇතිව තිබුණාද?

සාක්‍ෂිකරු - 2015 පෙබරවාරි 27 දින වන විට වෙන්දේසි ක්‍රමයේ සහ පුද්ගලික නිකුතු ක්‍රමයේ වාසි සහ අවාසි ගැන රජය තුළ ඉතා ඉහළ මට්‌ටමින් සාකච්ඡාවක්‌ ඇතිව තිබුණා. මහ බැංකුව භාර ඇමැති වන අගමැතිවරයාගෙන් ඒ වන විට මහ බැංකුවේ සියලු ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඉතා විනිවිද භාවයෙන් සිදුවිය යුතු බවට මට පැහැදිලි කිරීමක්‌ ලැබී තිබුණා. නව රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව. රජයේ ප්‍රථම කැබිනට්‌ රැස්‌වීමෙන් පසු අගමැතිතුමා විශේෂයෙන් මහ බැංකුව ඇතුළු ඔහු යටතට වැටෙන ආයතනවල ප්‍රසම්පාදන කටයුතු විනිවිද භාවයෙන් සිදුවිය යුතු බව ප්‍රකාශ කළා. රාජ්‍ය ණය ලබා ගැනීමත් ඊට අයත් බව මා තීරණය කළා. මම පසුව 2015 පෙබරවාරි 24 දින ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට්‌ අනු කමිටුවේදී අගමැතිතුමා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකදී මම ඒ බව තහවුරු කර ගත්තා.

ජ. නී. ද සිල්වා - 2015 02.27 දින ලංසු ලැබුණු පසු එදින දහවල් ඔබ තීරණය කළා වෙන්දේසි ක්‍රමය තමයි භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට සුදුසු ක්‍රමවේදය කියලා.?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව් ස්‌වාමීනී.

ජ. නී. ද සිල්වා - ඔබ ඔබේ එම තීරණය 2015 මාර්තු 06 දින මීළඟ මුදල් මණ්‌ඩල රැස්‌වීමට ඉදිරිපත් කළා ද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

ජ. නී. ද සිල්වා - ඔබ මුදල් මණ්‌ඩලයට ප්‍රකාශ කළාද පුද්ගලික නිකුතු ක්‍රමය තාවකාලිකව යම් කාලයකට නවත්වන බව සහ වෙන්දේසි ක්‍රමය ඉදිරියට අනුගමනය කරන බව?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. පුද්ගලික නිකුතු ක්‍රමයේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අසමත් වෙලා තියෙන බව මම මුදල් මණ්‌ඩලයට පැහැදිලි කළා. විශේෂයෙන් රජයට අවශ්‍ය වී ඇති ඉහළ අරමුදල් අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගිකව ගත් විට පුද්ගලික නිකුතු ක්‍රමයෙන් අවශ්‍ය දේ ඉටු වන්නේ නැති බව මට හැඟුණා. මේ තුළින් බලවත් අහිතකර ප්‍රතිවිපාක ඇතිව තිබුණා. මට අවශ්‍ය නම් ඒ ගැන වැඩිදුර කරුණු පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්.

ජ. නී. ද සිල්වා - 2015 මාර්තු 06 දින භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියෙන් නිකුත් කළ යුතු බවට ඔබ මුදල් මණ්‌ඩලයට ඉදිරිපත් කළා.

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

ජ. නී. ද සිල්වා - මුදල් මණ්‌ඩලය එම නීතියට එකඟ වුණා.

සාක්‍ෂිකරු - ඔව් ස්‌වාමීනි

ජ. නී. ද සිල්වා - ඉන් පසු භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කළේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසි මගින්.

සාක්‍ෂිකරු - ඔව් ඒක හරි

ජ. නී. ද සිල්වා - පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමට හෝ අර්ජුන් ඇලෝෂියස්‌ මහතාට උදව් කිරීම සඳහා ඔබ කිසියම් මහ බැංකු නිලධාරියෙක්‌ මාරු කළාද?

සාක්‍ෂිකරු - කිසි විටෙක නැහැ.

ජ. නී. ද සිල්වා - ඔබ මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලෙස පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ අර්ජුන් ඇලෝෂියස්‌ට උදව් කිරීම සඳහා ඔබ කිසිවක්‌ කර තිබෙනවද?

සාක්‍ෂිකරු - නෑ ස්‌වාමීනි.

ජ. නී. ද සිල්වා - ඔබ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතු හරහා කිසියම් වාසියක්‌ ලබා ගෙන තිබෙනවාද?

සාක්‍ෂිකරු - කිසිවිටෙකත් නැහැ.

ජ. නී. ද සිල්වා - මගේ ප්‍රශ්න එපමණයි ස්‌වාමීනි.

මේ අනුව අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ මූලික සාක්‍ෂි විභාගය අවසන් විය. ඉන් පසු වෙනත් නීතිඥයන්ට සාක්‍ෂිකරුගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා අවස්‌ථාව උදා විය.

මේ අනුව මුලින්ම ප්‍රශ්න ඇසුවේ මහ බැංකුවේ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයකු වන පී. සමරසිරි මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥ හර්ෂ ප්‍රනාන්දු මහතාය.

නීතිඥ හර්ෂ ප්‍රනාන්දු - ඔබ සාක්‌ෂිදීමේදී කීවා 2015 පෙබරවාරි වන විට ඔබ අධිපතිවරයා ලෙස රජයේ අරමුදල් අවශ්‍යතා ඉටු කරදීම ගැන විශාල පීඩනයකට මුහුණ දී සිටි බව.

සාක්‌ෂිකරු - ඒක නිවැරදියි ස්‌වාමිනී.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - එදින උදේ පැවැති වෙළෙඳපොළ මෙහෙයුම් කමිටු රැස්‌වීමේදී ඔබ ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සමග පැවැති සාකච්ඡාව සියයට 5 ක ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය ඉවත් කරන්න හේතු වුණා නේද?

සාක්‌ෂිකරු - ඒක හරි.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඔබ ඒ තීරණයේ සම්පූර්ණ වගකීම භාරගත්තා?

සාක්‌ෂිකරු - ඒක හරි

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඔබ එම තීරණයට එදින උදේ 10.00 ට පමණ අනුමැතිය ලබා දුන්නා?

සාක්‌ෂිකරු - උදේ 11.00 ට පමණ ස්‌වාමිනී

නීතිඥ ප්‍රනානදු - ඔබේ අනුමැතියෙන් පසු එම තීරණය ක්‍රියාත්මක වුණා.

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඔබ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවත් සමඟ කළ සාකච්ඡා අනුව ඔබට එහි ඩමි ලංසු තිබෙන බව ප්‍රථම වතාවට ප්‍රකාශ කළ නිසා රු. බිලියන 20 ක ලංසු පිළිගන්නවා වෙනුවට දළ වශයෙන් බිලියන 10.5 ක්‌ ලංසු පිළිගන්න තීරණය කළා සියයට 11.73 ක පොලියකට?

සාක්‌ෂිකරු - රු. බිලියන 10.058 ක්‌ ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - 2015.02.27 දින දවල් 12 ට පමණ ඔබ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සමග ලංසු ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී ඔබ සියයට 5 ක පොලී අනුපාතය ඉවත් කළ බව දැන සිටියා?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව් ස්‌වාමිනී.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - එය පොලී අනුපාතවලට බලපෑමක්‌ ඇති කරනවා?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවත් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු රු. බිලියන 10.05 ක ලංසු පිළිගැනීම තමයි දෙපාර්තමේන්තු නිර්දේශය වුණේ?

සාක්‌ෂිකරු - ඒක නිවැරදියි.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - එම සාකච්ඡා සිදු වුණේ නියෝජ්‍ය අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ සහ සහකාර අධිපති ආනන්ද සිල්වා සහ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ තවත් නිලධාරීන් තිදෙනකු ඉදිරිපිටයි.

සාක්‌ෂිකරු - ආනන්ද සිල්වා නියෝජ්‍ය අධිපති ස්‌වාමිනී. ඒක හරි.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - මේ සාකච්ඡාවට එක්‌ වූ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් තිදෙනා වූයේ රාජ්‍ය ණය අධිකාරි සෙනෙවිරත්න මහත්මිය සහ අතිරේක රාජ්‍ය ණය අධිකාරිවරු දෙදෙනෙක්‌ වන ආසිම් මහතා සහ මුතුගල මහත්මිය නේද?

සාක්‌ෂිකරු - ඒක හරි.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඔවුන් ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩල සාමාජිකයින් නේද?

සාක්‌ෂිකරු - මම එහෙම සිතනවා. එහෙත් ඒ ගැන මට ස්‌ථිරවම කියන්න බැහැ.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - සහකාර අධිපති කරුණාතිලක මහතා, ආර්ථික පර්යේෂණ අධ්‍යක්‌ෂ ස්‌වර්ණා ගුණරත්න මහත්මිය, දේශීය මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‌ෂ රොඩ්රිගු මහතා යන වෙළෙඳපොළ මෙහෙයුම් කමිටුවේ (එම්ඕසී) සාමාජිකයන් නේද?

සාක්‌ෂිකරු - මම හිතනවා ඒක හරි කියලා.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - මේ සාමාජිකයන් තිදෙනා ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩලයේත් සාමාජිකයන් නේද?

සාක්‌ෂිකරු - මම හිතනවා ඒක හරි කියලා

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඒ අනුව ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩල සාමාජිකයන්ගෙන් අට දෙනෙක්‌ගෙන් (08) තුන් දෙනෙක්‌ වෙළඳපළ මෙහෙයුම් කමිටුවෙන් සහ තවත් තිදෙනෙක්‌ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නේද?

සාක්‌ෂිකරු - ඒක හරි

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - සහකාර අධිපති සේපාල රත්නායක සහ දැන් විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය අධිපති සමරසිරි මහතා අනිත් දෙදෙනායි. ඔවුන් දෙදෙනා රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ වෙළඳපළ මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජිකයන් නොවේ?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව් ස්‌වාමීනි.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඔබ මතු කළ කරුණු සහ ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ යෝජනා කළ පරිදි 2015.02.27 දින වැදගත් දේවල් සිදුවුණා. මුලින්ම 5%ක පොලී අනුපාතය ඉවත් කළා එය ඔබ උදේ 11.00 ට පමණ අනුමත කළා. හරිද?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - එදින 12.30 න් පසු වෙන්දේසියෙන් රු. බිලියන 10.05 ක ලංසු පිළිගැනීමේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තු නිර්දේශය ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩලය ඉදිරිපත් වුණා?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩලය පටන් ගැනීමට පෙර එහි සාමාජිකයන් වන වෙළඳපළ මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජිකයන් තිදෙනා සියයට 5 ක පොලී අනුපාතය ඉවත් කළ බව දැන සිටිය යුතුයි නේද?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරන ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩලයේ සාමාජිකයන් තිදෙනා රු. බිලියන 10.05 ක ලංසු පිළිගැනීමේ නිර්දේශය දැන සිටිය යුතුයි නේද?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩලය හමු වූ විට 2015.02.27 දින මේ ගැන නොදන්නා දෙදෙනා වූයේ සේපාල රත්නායක මහතා සහ ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩල සභාපති සමරසිරි මහතා නේද?

සාක්‌ෂිකරු - ඔව්

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ටෙන්ඩර් මණ්‌ඩල රැස්‌වීම ආරම්භ වී ටික වේලාවකට පසු සමරසිරි මහතා ඔබට දුරකථන ඇමතුමක්‌ දුන්නා. එහිදී ඔබ මේ තොරතුර සමරසිරි මහතාට දුන්නා.

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඒ වගේම සියයට 5 ක පොලී අනුපාතය ඉවත් කිරීමේ තීරණයත් ඔබ සමරසිරි මහතාට කීවා?
සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - ඔබට මහ බැංකු කටයුතු ගැන හොඳ අවබෝධයක්‌ තිබෙනවා.

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - එහි සංස්‌කෘතිය ගැන ඔබට හොඳ අවබෝධයක්‌ තියෙනවා.

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

නීතිඥ ප්‍රනාන්දු - මුදල් නීති පනත අනුව මහ බැංකු අධිපතිවරයාට සුවිශේෂී විධායක බලතල තියෙනවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

කොමසම සිකුරාදා (22 දා) දහවල් 10.00 ට යළි රැස්‌වේ. මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා සාක්‍ෂි ලබාදීම සඳහා එදින කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇත. රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම 22 වැනිදා ආරම්භ කරනු ලබයි.


Friday 22nd September 2017, 12:02 AM , 16 Views
ග්‍රීක බැදුම්කර ආයෝජනය වංචනික ක්‍රියාවක් නොවන බව තහවුරු වී තිබෙනවා - අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගෙන් ප්‍ර‍කාශයක් 793

2014 සැප්තැම්බර් මස 18 දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය හරහා මුදල් මණ්ඩලය
ග්‍රීක බැදුම්කර වල කරන ලද ආයෝජනය පදනම් රහිත හෝ අයුක්ති සහගත හෝ
වාංචනික ක්‍රියාවක් නොවන බව තහවුරු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ග්‍රීක බැදුම්කර වල ආයෝජනය කිරීම හරහා සිදුවූ පාඩුව වංචාවක් හෝ අක්‍ර‍මිකතාවයක් ලෙස පෙන්වා දෙමින්, දේශපාලඥයින් සහ මන්ත්‍රීන් කීපදෙනෙකුම එවකට අධිපති ලෙස සේවය කල මා සහ ශ්‍රී ලංකා මහ Aබැංකුවේ ඉහල කළමණාකාරිත්වයට විටින් විට චෝදනා එල්ල කරනු... සම්පූර්ණ පුවතට >>793

2014 සැප්තැම්බර් මස 18 දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය හරහා මුදල් මණ්ඩලය
ග්‍රීක බැදුම්කර වල කරන ලද ආයෝජනය පදනම් රහිත හෝ අයුක්ති සහගත හෝ
වාංචනික ක්‍රියාවක් නොවන බව තහවුරු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ග්‍රීක බැදුම්කර වල ආයෝජනය කිරීම හරහා සිදුවූ පාඩුව වංචාවක් හෝ අක්‍ර‍මිකතාවයක් ලෙස පෙන්වා දෙමින්, දේශපාලඥයින් සහ මන්ත්‍රීන් කීපදෙනෙකුම එවකට අධිපති ලෙස සේවය කල මා සහ ශ්‍රී ලංකා මහ Aබැංකුවේ ඉහල කළමණාකාරිත්වයට විටින් විට චෝදනා එල්ල කරනු පෙනේ. මෙම චෝදනා වලට පිළිතුරු වශයෙන් පැහැදිළි කිරීම් කීපයක්ම මා මාධ්‍යයට නිකුත් කර ඇති නමුත් එම පැහැදිළි කිරීම් නොදැක්කාසේ සහ සත්‍ය නොතේරෙන්නාසේ, එම දේශපාලඥයින් දිගින් දිගටම මෙම චෝදනා එල්ල කරමින් සිටිති.

එම හේතුව නිසා, ග්‍රීක බැදුම්කර ආයෝජනය සම්බන්ධයෙන්, 2012 වසරේදී සුජීව සේනසිංහ මන්ත්‍රීවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාට සහ මුදල් මන්ඩලයට එරෙහිව ගොනු කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් අංක 457/2012 වෙත මෙම චෝදනා එල්ල කරන සියලු දෙනාගේම අවධානම සෘජුවම යොමු කරන්නට මා කැමැත්තෙමි. එම පෙත්සමේ විත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනි සිටියේ ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහතා වූ අතර, මුදල් මණ්ඩලය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ නීතිපතිතුමාය.

2012 සිට 2014 දක්වා, 17 වාරයක් මෙම පෙත්සම සැළකිල්ලට ගෙනෙමින්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ත්‍රි පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් වූ විනිසුරු කේ. ශ්‍රීපාවන් මහතා (පසුව අගවිනිසුරු), විනිසුරු ආර්. මාරසිංහ මහත්මිය සහ විනිසුරු එස්. ඩී අබෘ මහතා විසින් එම පෙත්සම තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යා යුතු නැති බවට 2014.09.18 දින තීරණය කොට, නිශ්ප්‍ර‍භා කරන ලදී. එම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයට අනුව, මුදල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් විසින් ග්‍රීක බැදුම්කර වල ආයෝජනය කිරීමට ගන්නා ලද ක්‍රියා මාර්ගය, පදනම් රහිත හෝ අයුක්ති සහගත හෝ වාංචනික තීරණයක් ලෙස සැළකීමට නොහැකි බවද, එලෙස කිරීම යෝග්‍ය නොවන බවද, පැහැදිළිවම ප්‍රකාශ කරන ලදී.
(බලන්න:http://www.supremecourt.lk/images/documents/scfr_application_457_2012.pdf )

මෙපමණ පැහැදිළි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයක් ඉදිරියේදීත්, මෙම ග්‍රීක බැදුම්කර ආයෝජනය විශාල ප්‍රෝඩාවක් හෝ අක්‍ර‍මිකතාවයක් යයි සමහර මන්ත්‍රීවරුන් සහ ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයින් විසින් දිගින් දිගටම ගෙනයනු ලබන ප්‍ර‍චාරක ව්‍යාපාරය සැබවින්ම පුදුම සහ පිළිකුල් සහගතය. එම නිසා, සියලු දෙනාගේම දැනගැනීම පිණිස, එම ප්‍ර‍කාශයට ලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයේ තවදුරටත් මෙලෙසද ප්‍ර‍කාශ වී ඇති කරුණු සැලකිල්ලට යොමු කිරීම වැදගත් යයි මා සිතමි.

උපුටා ගැනීමේ ආරම්භය:
“2011 වසරේදී ග්‍රීක බැදුම්කර ආයෝජනය හරහා මහ බැංකුව පාඩුවක් වින්දද එම වසර තුළදී ජාත්‍යන්තර සංචිත කලමණාකාරිත්වයෙන් ඇ.ඩො. මිලියන 430.3 ක ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කොට ගෙන ඇති බව විගණකාධිපති විසින් ප්‍ර‍කාශ කොට ඇත.”

“ග්‍රීක බැදුම්කර වල ආයෝජනය සහ එහි වෙළදාම, අවදානම් කළමණාකරණ උපායමාර්ගයේ කොටසකි. සියලුම ආයෝජන කිසිදු අවදානමක් රහිත ආයෝජන ලෙස පවත්වාගෙන ගියහොත්, ලැබෙන ආදායම ඉතා සුලු එකක් වන්නේය. එම නිසා, අඩු අවදානම් සහ සැළකිය යුතු වැඩි ආදායමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි අවදානම් සහිත ආයෝජන තෝරා ගැනීමට මහ බැංකුවට සිදුවන්නේය.”

“මෙම බැදුම්කර වල ආයෝජනය කිරීමට ගත් තීරණය පදනම් වී ඇත්තේ විවිධ අවදානම් පාලනය කර ගැනීම සහ මහ බැංකුවේ ආයෝජන කළඹේ ඉතා කුඩා කොටසක් වෙනුවෙන් වැඩි අවදානමක් දරා ගැනීමට මහ බැංකුවට ඇති හැකියාව මතය.”

“ඉහළ ආදායම් ලබාගත හැකි ස්වෛරීය බැදුම්කර වල ආයෝජනය කිරීම, ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක වන ආයෝජන අරමුදල් වල සාමාන්‍ය උපායමාර්ගයක් වන අතර, ග්‍රීක රජයේ බැදුම්කර වල තම අරමුදලින් දරාගත හැකි කොටසක් (0.6%) ආයෝජනය කිරීමෙන් මහ බැංකුවද එවැනි ක්‍රියා මාර්ගයක් අනුගමනය කොට ඇත.”
උපුටා ගැනීමේ අවසානය:

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයේ ඉහත කී වගන්ති වලින් පැහැදිළි වන්නේ මහ බැංකුවේ ග්‍රීක බැදුම්කර පිළිබඳ ආයෝජන ක්‍රියා මාර්ගය පිළිගත හැකි එකක් බවයි. එයින් තවදුරටත් සනාථ වන්නේ විවිධ දේශපාලඥයන් සහ ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයන් විසින් එල්ල කරනු ලබන චෝදනා වල අරමුණ මාගේ සහ මහ බැංකුවේ ඉහල නිලධාරීන්ගේ චරිතයන් ඝාතනය කිරිම බවය.

මෑතකදී සිට වර්තමාන රජයේ ඉහල පෙලේ නායකයන්ගේ සෘජු සම්බන්ධය සහ අනුදැනුම ඇතිව මහා පරිමාණ බැදුම්කර මගඩියක් ඔස්සේ අප රටට රුපියල් බිලියන සිය ගණනක පාඩුවක් සිදුවී ඇති බවට කරුණු හෙලිවෙමින් පවතින බව අප දනිමු. එසේ සිදුවනවාත් සමගම, එම හෙලිදරව්වන් කෙසේ හෝ වසන් කිරීමේ අරමුණින් සහ මහජන සාකච්ඡාව වෙනත් අතකට හරවා ගැනීමේ අරමුණින්, (ඔවුන්ගේ මගඩියට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති) වෙනත් බැදුම්කර පාඩුවක් කපටි ලෙස මතු කරන්නට එම දේශපාලන නායකයින් උත්සාහයක් දරණ බව දැන් පැහැදිළි වනවාද ඇත.

මහ බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සංචිත කළමණාකරණ විෂයට අදාළ තවත් සැළකිය යුතු කරුණක්ද ඇත. එනම්, 2011 වසරේ දී ජාත්‍යන්තර සංචිත කළමණාකරණය හරහා මහ බැංකුව උපයාගත් ලාභය (ග්‍රීක බැදුම්කර හරහා සිදුවූ පාඩුවද මගහරවා ගනිමින්), ඇ.ඩො. මිලියන 430.2 කි. එකී ලාභය, එම වසරේ සාමාන්‍ය සංචිතයේ ප්‍ර‍තිලාභ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 6.6% කි. ඉහත කී අගයන් මහ බැංකුවේ මුලු ඉතිහාසයේම උපරිම ලාභය සහ ප්‍ර‍තිශතයයි. ඊට සාපේක්ෂව, 2015 සහ 2016 වසර වලදී මහ බැංකුවට උපයා ගැනීමට හැකිවූ ලාභයන් පිලිවෙළින් ඇ.ඩො. මිලියන 111 සහ ඇ.ඩො. මිලියන 53 ක් පමණක් වූ අතර, අදාළ ප්‍ර‍තිලාභ ප්‍ර‍තිශතයන් 1.5% සහ 1.1% පමණක් වුනි.

එපමණක්ද නොව, 2011 අප්‍රේල් මාසයේදී, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ග්‍රීක රජයේ බැදුම්කර මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේදී, ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත ආයතනයන් විසින් ග්‍රීසිය ශ්‍රේණිගත කර තිබූ මට්ටම BB+ විය. ග්‍රීසියේ එදා පැවති ණය ශ්‍රේණි මට්ටම, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ණය ශ්‍රේණිය වන B+ (සෘණ) මට්ටමට වඩා අදියර 3ක්ම ඉහලින් පිහිටා තිබුණි. එසේ නම්, අද වන විට, අපර-දෘෂ්ටිය (hind-sight) උපයෝගී කර ගනිමින්, යම් අයෙකු 2011 අප්‍රේල් මස මහ බැංකුව ග්‍රීසියේ බැදුම්කර වල කල ආයෝජනය පිළිබඳව අසාධාරණ විවේචනයක යෙදෙන්නේ නම්, වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් (භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, බැදුම්කර, සංවර්ධන බැදුම්කර සහ ජාත්‍යන්තර සෛරීය බැදුම්කර) වල ආයෝජනය කිරීම, එදා ග්‍රීසියේ බැදුම්කර වල ආයෝජනයට වඩා බෙහෙවින් අනතුරුදායක ආයෝජනක් බව, ඔවුන්ටම තර්කානුකූලව පිළිගන්නට සිදුවනු ඇත.
Sunday 27th August 2017, 7:27 PM , 37 Views
තමා දන්නා පරිදි මහ බැංකුවේ කවුරුන් හෝ වරදක්‌ කර ඇත්නම් ඒ අය නම් කරන්න - විනිසුරු ජයවර්ධන බදුගොඩහේවා ඉන්දික සමන් කුමාරට පවසයි734


"තමා දන්නා සියලුම දේ රට වෙනුවෙන් සහ කොමිසම වෙනුවෙන් කියන්න. එසේම තමා දන්නා පරිදි මහ බැංකුවේ කවුරුන් හෝ වරදක්‌ කර ඇත්නම් ඒ අය නම් කරන්න.

ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ සාමාජික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන මහතා ඊයේ (12 දා) බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබූ මහ බැංකුවේ වැඩ තහනමට ලක්‌ව සිටින මහ බැංකුවේ ජ්&zwj... සම්පූර්ණ පුවතට >>734


"තමා දන්නා සියලුම දේ රට වෙනුවෙන් සහ කොමිසම වෙනුවෙන් කියන්න. එසේම තමා දන්නා පරිදි මහ බැංකුවේ කවුරුන් හෝ වරදක්‌ කර ඇත්නම් ඒ අය නම් කරන්න.

ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ සාමාජික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන මහතා ඊයේ (12 දා) බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබූ මහ බැංකුවේ වැඩ තහනමට ලක්‌ව සිටින මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂවරයකු වන බදුගොඩ හේවා ඉන්දික සමන් කුමාර (42) මහතාට අවවාදාත්මකව කීවේය.


සත්‍ය ප්‍රකාශ නොකළහොත් ඊට එරෙහිව දණ්‌ඩනීති සංග්‍රහයට අනුව ප්‍රතිවිපාක වලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇතැයි ද ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා සාක්‍ෂිකරුවගෙන් සාක්‍ෂි විමසීමට පෙර සාක්‍ෂිකාර සමන් කුමාර මහතා අමතමින් ප්‍රකාශ කළේය.


ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා - ඔබේ නම කුමක්‌ද?


සමන් කුමාර - බදුගොඩ හේවා ඉන්දික සමන් කුමාර


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඔබේ රැකියාව.


සමන් කුමාර - මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ. මම අම්බලන්ගොඩ පදිංචිව සිටිනවා.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - තමාට දරුවන් කී දෙනෙක්‌ ඉන්නවද?


සමන් කුමාර - ළමයි හතරදෙනෙක්‌ ඉන්නවා.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - තමාගේ විවාහක බිරිඳගෙන් දරුවන් කී දෙනෙක්‌ ඉන්නවාද?


සමන් කුමාර - තුන් දෙනයි.

ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - අනිත් ළමයගෙ වයස කීයද?


සමන් කුමාර - අවුරුදු 2 යි


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඒ ළමයා කොහෙද ඉන්නේ?


සමන් කුමාර - ඉඳුරුවේ ඉන්නේ.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඒ දරුවගේ මවගේ නම කුමක්‌ද?


සමන් කුමාර - තක්‍ෂිලා කුමාරි


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඇයගේ රක්‍ෂාව කුමක්‌ද?


සමන් කුමාර - ඇය නිරූපණ කටයුතු කරනවා. මාධ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේත් කටයුතු කරනවා.ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - - අනියම් බිරිඳට ස්‌ථිර රැකියාවක්‌ නෑනෙ?


සමන් කුමාර - වෙළෙඳ කටයුතු මගින් ඇය ආදායම් උපයනවා. මසකට 50,000 ක්‌ ලක්‍ෂයක්‌ පමණ.


සාක්‍ෂිකරුගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔහුට අවශ්‍ය ප්‍රකාශයක්‌ කිරීමට ද කොමිසම අවසර දුන්නේය. එහිදී දීර්ඝ ප්‍රකාශයක්‌ කළ සමන් කුමාර මහතා කීවේ මම යම්කිසි දේකට පටලවන්න හදනව කියලා මට යම්කිසි හැඟීමක්‌ තියෙන බවයි. ඒක නිසා තමාට සාධාරණය ඉටු විය යුතු බව ද ඒ මහතා කීවේය.


විනිසුරු ජයවර්ධන - අපි තමාට සාධාරණයක්‌ කරනවා. තමන්ට විරුද්ධව අපේ හිතේ මුකුත් නෑ. අපි සාක්‍ෂි මත යන්නේ. අපි ඔබට දෙන හොඳම උපදෙස නම් තමා දන්න සියලු දේ කියන්න. තමා වෙනුවෙන් හා මේ කොමිසම වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් කියන්න. තමාගේ අභිවෘද්ධියටත් ඒක හොඳයි. මේ කොමිසමටත් හොඳයි. ඒක අපේ වාර්තාවටත් හොඳයි. තමා දන්න තරමට මහ බැංකුවේ කවුරුහරි වරදක්‌ කරල තියෙනව නම් නම් කරන්න.

සමන් කුමාර - නෑ ඒකයි මම කිව්වේ.


විනිසුරු ජයවර්ධන - පොඩ්ඩක්‌ ඉන්න. පොඩ්ඩක්‌ ඉන්න. අහන්නකෝ විස්‌තරාත්මකව කියන්න. අපි තුන්දෙනාම කියන්නේ දැන් ප්‍රවේශමෙන් ගිහින් ප්‍රකාශයක්‌ කරන්න ඇත්තටම සත්‍ය වශයෙන් මොකද වුණේ කියලා. අපි එතනින් පටන් ගනිමුකො.


සමන් කුමාර - බොහොම ස්‌තුතියි ස්‌වාමීනි.


සාක්‍ෂිකරු සාක්‍ෂි කූඩුවෙන් බැසීමට සූදානම් වෙයි.


සභාපති - ඔහොම ඉන්න. දැං බැලූ බැල්මට පේනවනේ තමුන් දැන් කියන්න වත්කම් ප්‍රකාශයක්‌ දුන්නද මහ බැංකුවට?


සමන් කුමාර - මම ඇතුල්වෙනකොට දුන්නා. ඊට පසු අවුරුදු දෙකක්‌ ද කොහෙද දෙන්න බැරි වුණා. මම ඒක වරදක්‌ විදිහට පිළිගන්නවා. ඒ වෙන්නේ මම ටිකක්‌ ප්ලෑනින් අඩු මනුස්‌සයෙක්‌.


සභාපති - ප්ලෑනින් අඩු නම් මෙහෙම ව්‍යාපාර කරන්න බෑනෙ. දැං තමුන්ට තියන පඩිය මෙච්චරයි කියලා දැං දන්නවනෙ. තමුන් දැන් කියපු විදිහට මෙච්චර වත්කම් තියෙනවා. ඒ එක්‌කම මෙතන ඩීලිංවලදී තමුන්ගෙ නම හෙළිදරව් වෙනවා. ඒ තත්ත්වය යටතේ අපට තමුන් ගැන සොයන්න ඕන. තේරෙනවනෙ?

සමන් කුමාර - ඔව්.


සභාපති - ඒකයි මේ තියෙන ප්‍රශ්නය. අපි විත්තිකාරයො කරන්නෙ නැහැ. අපි බලන්නෙ ඇත්ත හොයා ගන්නයි. තමුන්ට කියන්න තියෙන දේ කියන්න පුළුවන්. ඒකෙ ගැටලුවක්‌ නෑ. අහන ප්‍රශ්නවලට හරියට ඇත්ත කියන්න.


ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා -

තමා මැණික්‌ ව්‍යාපාරයෙන් කළේ මැණික්‌ පිටරට යෑවීමද?


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - මොකක්‌ද ඒ ව්‍යාපාරයේ ලිපිනය.


සමන් කුමාර - 1/1, එෙŒරමුල්ල පාර, මහ අම්බලන්ගොඩ, අම්බලන්ගොඩ.

ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - කොහෙන්ද මැණික්‌ ගත්තේ?


සමන් කුමාර - තාත්තගේ තිබුණු මැණික්‌ වලින් තමයි මට ඔය පැත්තට එන්න හිතුනේ


සභාපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ.ටී. චිත්‍රසිරි මහතා - තාත්තා මැණික්‌ ව්‍යාපාර කළාද? දැන් තමුන් කිව්වේ බයිසිකලෙන් ස්‌වීට්‌ වික්‌කයි කියලා?


සමන් කුමාර - තාත්තා බයිසිකලෙන් ස්‌වීට්‌ වික්‌කට සිරිකත කන්ෆෙක්‌ෂනරි කියන්නෙ ඒ කාලේ 100 ක්‌, 200 ක්‌ වැඩ කරපු ආයතනයක්‌. තාත්ත ඒ කාලෙ ආයෝජන විදිහට හරි ගත්ත දේවල් තමයි මේ.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඔබ මැණික්‌ විකුණන්නෙ කොයි රටවලටද?


සමන් කුමාර - ඔය මැණික්‌ මම හිතන්නෙ හොංකොංවලට යවල තියෙනවා.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - තමා ඒ ව්‍යාපාරය කරන්නේ අස්‌රෆ් එක්‌කද?


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - බිරිඳයි අස්‌රෆුයි තමයි ඒ ව්‍යාපාරය කරන්නේ. මම කරන්නේ අවශ්‍ය වූ විට සහාය ලබා දීමයි.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - එතකොට ඔය මැණික්‌ ව්‍යාපාරය කරන්නේ තමායි, බිරිඳයි, අස්‌රෆුයි. ඒක හරිද?


සමන් කුමාර - මමයි කියන එකේ අර්ථය සහාය දැක්‌වීම.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - කවදද ඔය ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ?


සමන් කුමාර - 2016 වසරේ විතර


සභාපති - 2016 දී


සමන් කුමාර - ඔව්.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - මැණික්‌ ආවේ 2016 දී


සභාපති - දැං තාත්තා මැණික්‌ කරයි කිව්වේ?


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - අපට ඔහුගෙ කතාව අහන්න අවශ්‍ය නෑනෙ. මම ප්‍රශ්න කරල අවශ්‍ය දේ ලබාගන්නම්.


සභාපති - නෑ නෑ ඔහු කිව්වනෙ මැණික්‌ ව්‍යාපාරය තාත්තා කළා කියලා?


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - මොහු බොරු කියන්නේ.


සමන් කුමාර - මම තාත්තා ව්‍යාපාරයක්‌ කරනව කිව්වෙ නැහැ. මට තාත්තගෙන් මැණික්‌ ලැබුණේ.


සභාපති - 2016 දී තාත්තගෙන් ලැබුණු මැණික්‌වලින් තමයි ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ.


සමන් කුමාර - ඔව්.


සභාපති - තාත්තා නැති වුණේ කොයි කාලයේද?


සමන් කු=මාර - තාත්තා නැති වුණේ 2009


සභාපති - එතකං මැණික්‌ තියාගෙන සිටියද?


සමන් කුමාර - නෑ. ඒ මැණික්‌ අම්ම ගාව තිබුණෙ. අම්මගෙන් තමයි මට හම්බ වුණේ.


සාමාජික ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන මහතා - තාත්ත කළේ මැණික්‌ද? බුල්ටොද?


සමන් කුමාර - තාත්තගෙ ව්‍යාපාර වුණේ රස කැවිලි නිෂ්පාදනය කිරීම. මැණික්‌ ස්‌වර්ණාභරණ වගේ ඒව ආයෝජන විදිහට අරගෙන තිබුණා.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - මැණික්‌ ව්‍යාපාරය පැත්තකින් තියමු. දැන් තමුන්ගෙ බිරිඳ කර්මාන්ත ශාලාවක්‌ පවත්වාගෙන ගියානෙ. මොකක්‌ද ඒකෙ නම?


සමන් කුමාර - ඉකෝටෙක්‌ස්‌


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ව්‍යාපාරික ස්‌ථානය කොහෙද?


සමන් කුමාර - තිත්තපත්තර මල්වානේ. ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ මගේ නිවසේ.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - එතකොට ඔය සමාගම් ඔක්‌කොම ලියාපදිංචි කරල තියෙන්නේ තමාගේ නිවසෙනේ.


සමන් කුමාර - ඔව්.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - එතකොට තිත්තපත්තර කර්මාන්ත ශාලාවෙ මොකද්ද කරන්නේ?


සමන් කුමාර - ඒකෙ කරන්නේ රෙදි කෑලිs වලින් පුළුන් නිෂ්පාදනය කිරීමයි කළේ. ඒව කොට්‌ට නිෂ්පාදනය කරන අයට දුන්නා. පසුව ඒ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වුණා.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඒ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ කවදද?


සමන් කුමාර - 2014 දී දිනය මතක නැහැ.


කොමිසම යළි ලබන සඳුදා (17 දා) උදේ 10.00 ට රැස්‌ වේ. කොමිසමේ විමර්ශන කටයුතු තීරණාත්මක තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බැවින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ලිවේරා මහතා කළ ඉල්ලීමක්‌ සලකා බැලූ කොමිසම එහි සාක්‍ෂි විභාගය ජුලි 17 දින දක්‌වා අත්හිටුවන ලදී.


Thursday 13th July 2017, 7:21 PM , 28 Views
කාලීන විශේෂාංග සියල්ල කියවන්න
පටිගත කළ දුරකථන සංවාද මැකීමට මම උපදෙස්‌ දුන්නේ නැහැ - පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කසුන් පලිසේන821

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ පටිගත කළ දුරකථන ඇමතුම් දත්ත ඇතුළත් පරිගණකය විනාශ කර ඇති බවක්‌ තමා දැන සිටියේ නැති බව ද එම පරිගණකය විනාශ කිරීමට හෝ සමාගමේ පටිගත කළ දුරකථන සංවාද මැකීමට තමා උපදෙස්‌ දුන්නේ නැතැයි ද පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කසුන් පලිසේන මහතා ඊයේ (15 දා) ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්‌ෂි දෙමින් පැවස... සම්පූර්ණ පුවතට >>821

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ පටිගත කළ දුරකථන ඇමතුම් දත්ත ඇතුළත් පරිගණකය විනාශ කර ඇති බවක්‌ තමා දැන සිටියේ නැති බව ද එම පරිගණකය විනාශ කිරීමට හෝ සමාගමේ පටිගත කළ දුරකථන සංවාද මැකීමට තමා උපදෙස්‌ දුන්නේ නැතැයි ද පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කසුන් පලිසේන මහතා ඊයේ (15 දා) ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්‌ෂි දෙමින් පැවසීය.

කොමිසම හමුවේ ඊයේ වාදනය කරන ලද දුරකථන ඇමතුම් කොමිසමට ඉදිරිපත් නොකළේ මන්දැයි කොමිසමේ සභාපති ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් පලිසේන මහතා කීවේ එම දුරකථන ඇමතුම් මකා දමා ඇති බවක්‌ තමා දැන සිටියේ නැති බවයි.

අර්ජුන් ඇලෝෂියස්‌ මහතා කෝප් කමිටුවට ලබාදී ඇති සාක්‌ෂිවල උපුටා ගැනීම් දෙකක්‌ කියවන්නට දී අසන ලද ප්‍රශ්න හමුවේ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කසුන් පලිසේන මහතා ඒවා සත්‍ය ප්‍රකාශ නොවන බව ඊයේ (15 දා) පිළිගත්තේය. මේ කරුණ ඇතුළු ඊයේ බැඳුම්කර කොමිසමේදී පලිසේන මහතාගෙන් අසන ලද ප්‍රශ්න සහ ඔහු ඒවාට ලබාදුන් පිළිතුරු මෙසේය.

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් මහතා - අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට බොරු කියලා නේද? කෝප් එකට?

සාක්‌ෂිකරු - මේ අවස්‌ථා දෙක සම්බන්ධයෙන් නම් මේවා නිවැරදි නොවන බව කිව හැකිය.

ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන මහතා (සාමාජික) - ඔහු (ඇලෝසියස්‌ මහතා) පාර්ලිමේන්තුවට කියල තියන දේ හරි ද වැරදි ද කියන්න? ඔහු සමාගමේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ නොවන බව කියල තියෙනවා. ඔහු ඒ කියපු දේ අනුව කටයුතු කරල තියෙනවද?

සාක්‌ෂිකරු - ඔහු මෙහෙයුම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණා.

විනිසුරු ජයවර්ධන - එහෙනම් වෙනත් වචනයෙන් කියනව නම් ඔහු බොරු කරලා තියෙනවා. බොරු කළා කියන එකේ සරල අදහස තේරෙන්නෙ නැද්ද? ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට බොරු කරල ද නැද්ද?

සාක්‌ෂිකරු - නිහඬව සිටී.

විනිසුරු ජයවර්ධන - ඔහු (ඇලෝසියස්‌ මහතා) බොරු කරලද නැද්ද?

සාක්‌ෂිකරු - නිහඬයි.

විනිසුරු ජයවර්ධන - බොහොම සරල වචනයක්‌ ඔබට දෙන්න තියෙන්නේ.

සාක්‌ෂිකරු - ඔහු බොරු කරල තියෙනවා.

සභාපති - මේ උත්තරය දෙන්න විනාඩි දෙකක්‌ ගියා.

නි. සො. ජනරාල් - ඔහු අයින් වන විට කරපු සමුගැනීමේ කතාව ගැනත් පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් එකට කියල තියෙනවා. එහිදී ඔහු මහ බැංකුවේ මාර්ගෝපදේශ, නියමයන් තදින්ම පිළිපදින්න කිව්ව බවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තක්‌ද?

සාක්‌ෂිකරු - ඔහු එසේ කිව්වා.

නි. සො. ජනරාල් - ගිය සතිය පුරාම අවස්‌ථා ගණනාවකදී ඔබලා මේ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කර නැති බව ඔබ පිළිගත්තා. ඔබලා පුද්ගලයන්ගේ නම් වලින් බැඳුම්කර ගනුදෙනු ඔවුන්ගේ අනුදැනුමින් තොරව කරල තියන බව ඇලෝසියස්‌ මහතා දැන සිටියාද?

සාක්‍ෂිකරු - අපි ගනුදෙනු කරලා නැහැ පුද්ගලයන්ගෙ අනුදැනුමින් තොරව

නි. සො. ජනරාල් - ඔබලා කොමිසමට සපයන ලද ගනුදෙනු තොරතුරු සීඩීඑස්‌. ප්‍රකාශන සමග ගැලපෙන්නේ නැහැ.

සාක්‍ෂිකරු - ඒක වෙන්න බෑ

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ නැවතත් කියන්නේ බොරු

නි. සො. ජනරාල් - මහ බැංකුවේ මාර්ගෝපදේශ ඔබලා තදින්ම අනුගමනය කරන්න ඕන බව අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ දන්නවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

සාක්‍ෂිකරුට ලේඛනයක්‌ ඉදිරිපත් කරයි.

නි.සො. ජනරාල් - ඔබ ඔය ලේඛනයේ ඇති 9 වන මාර්ගෝපදේශය බලන්න. ඒ අනුව ඉලෙක්‌ට්‍රොනික තොරතුරුත් මහ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඔබලා මේ මාර්ගෝපදේශ ගැන දන්නවානේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

නි. සො. ජනරාල් - එතකොට මේ තොරතුරු ආරක්‍ෂිතව තියෙන්න ඕන බව දන්නවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. හැම දෙයක්‌ම සුරක්‌ෂිතව තිබුණා.

නි. සො. ජනරාල් - කවුරු විසින් ද?

සාක්‌ෂිකරු - දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් විසින්. කවුරුත් ඊට එරෙහිව කටයුතු කරලා නැහැ.

සභාපති - අහන ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න. මේ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළා ද කියලයි ඇහුවේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. ස්‌වාමීනි

නි. සො. ජනරාල් - එය ඔබගේ වගකීමක්‌?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

සාක්‍ෂිකරුට ලේඛනයක්‌ පෙන්වයි.

නි. සො. ජනරාල් - මේ ලිපිය ඔබටයි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස එවා තිබෙන්නේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

නි. සො. ජනරාල් - ඔය ලේඛනයේ තිබෙන නියමයන්ට ඔබලා අනුගත විය යුතුයි. එය ඔබට එවා තිබෙන්නේ 2016 නොවැම්බර් 07 දින?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

නි. සො. ජනරාල් - මේ ගැන අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතාත් දැන සිටියාද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

එම ලේඛනයේ කොටසකට සාක්‍ෂිකරුගේ අවධානය යොමු කරයි.

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ එහි සඳහන් දේ අනුගමනය කළාද?

සාක්‍ෂිකරු - අපි කළා

නි. සො. ජනරාල් - 2017 ජුලි 21 දින මේ කොමිසම විසින් එවන ලද ලිපියක්‌ ගැන ඔබට දැනුම් දුන්නාද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

නි. සො. ජනරාල් - කවුද? අර්ජුන් ද?

සාක්‍ෂිකරු - මට මතක නැහැ. එහෙත් එය දැනුම් දුන්නා.

නි.සො. ජනරාල් - අර්ජුන් ඒ ගැන දැන සිටියා?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

නි. සො. ජනරාල් - සභාපතිත් දැන සිටියා? සභාපති කියන්නෙ ජෙµaරි? දෙන්නම ඇලෝසියස්‌ල?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

නි.සො. ජනරාල් - 2017 ජුලි 21 දින මේ කොමිසම පර්පෙචුවල් කැපිටල් හෝල්ඩිංග්ස්‌ සමාගමෙන් ඇහුවා පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ 2015.01.01 දින සිට 30.9.2016 දක්‌වා කාලය තුළ ගනුදෙනු කාමරයේ සියලු පටිගත කළ දුරකථන ඇමතුම් ලබා දෙන්න කියලා

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ ඔබගේ නීතිඥයන් හරහා එම දුරකථන ඇමතුම් මේ කොමිසමට ලබා දුන්නා. කොමිසමේ නියෝගය අනුව ඒවා කොමිසමට දුන්න නම් සමහර දුරකථන ඇමතුම් එහි ඇතුළත් නොවන්නේ කෙසේද?

සාක්‍ෂිකරු - මම දන්නා පරිදි අපි සියලුම දේ කොමිසමට ලබා දුන්නා. ඉලෙක්‌ට්‍රොනික්‌ උපකරණ ගැන මම දන්නේ නෑ. මම ඩීලර් කෙනෙක්‌. මම ඒවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ.

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ ඩීලර් නෙමෙයි. ඔබ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි. ඔබ බෝඩ් ලෑල්ලක්‌ විතරද නැත්නම් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාද?

සාක්‍ෂිකරු - මම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා.

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ මෙහි සාක්‍ෂි දෙන්නේ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස නේද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

නි. සො. ජනරාල් - ඔබගේ ප්‍රධාන ගනුදෙනුකරු (චීµa ඩීලර්) නුවන් සල්ගාදු

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ කටයුතු කළේ අර්ජුන් ඇලෝෂියස්‌ගේ උපදෙස්‌ වලට අනුවයි?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. සමහර අවස්‌ථාවලදී

නි. සො. ජනරාල් - අද උදේ ඔබ සවන්දීපු පටිගත කළ දුරකථන ඇමතුම් ඔබ මේ කොමිසමට භාරදුන් සීඩීවල නොතිබුණේ කොහොමද?

සාක්‍ෂිකරු - මම ඒ ගැන දැන සිටියේ නැහැ.

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ දැනසිටියේ නැහැ.

සාක්‍ෂිකරු - නැහැ.

නි. සො. ජනරාල් - පසුව කොමිසමේ නියෝගයක්‌ පරිදි නුවන් සල්ගාදු විසින් ඔබ අද සවන්දීපු දුරකථන ඇමතුම් සහිත සීඩී හතරක්‌ කොමිසමට භාර දුන්නා. ඒවා මකල තිබුණේ ඇයි කියල ඔබ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස දැන් මේ කොමිසමට කියන්න.

සාක්‍ෂිකරු - මම දන්නෙ නෑ. මම කොහොමද දන්නෙ නෑ. මම තොරතුරු තාක්‍ෂණ වැඩවලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ.

නි. සො. ජනරාල් - ඔබ අද සවන්දීපු දුරකථන සංවාද ඉතා සංවේදී ඒවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. අර්ජුන් කතා කළ ඒවා.

නි. සො. ජනරාල් - මේවා මකල තිබුණු ඒවා

සාක්‍ෂිකරු - ඕකේ.

නි. සො. ජනරාල් - ඕකේ කියන එකෙන් මොකක්‌ද අදහස්‌ කරන්නේ?

කොමිසමේ සිනා

සාක්‍ෂිකරු - මම කොහොමද දන්නෙ සර්. මම කිසිවෙකුට කිසිවක්‌ කරන්න උපදෙස්‌ දුන්නේ නැහැ.

සභාපති - නෑ නෑ ඔබ උපදෙස්‌ දීම ගැන නෙවෙයි අහන්නේ. මේවා තමයි මකන ලද දුරකථන ඇමතුම් කියන එකයි ඇහුවේ. ඔබ ඔව් හෝ නැහැ කියල පිළිතුරක්‌ නොදී ඕකේ කියනවා.?

සාක්‍ෂිකරු - මම කොහොමද දන්නේ ඒවා මකලද නැද්ද කියලා.

සභාපති - එහෙම නම් ඒවා ඔබට කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණ නේ?

ඇයි ඔබ එම ඇමතුම් මේ කොමිසමට ඉදිරිපත් නොකළේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය මොනවද?

සභාපති - ඔබ දුන්න දුරකථන ඇමතුම් දත්ත සමඟ මේ දුරකථන අමැතුම් ඉදිරිපත් නොකළේ ඇයි?

සාක්‍ෂිකරු - මා ගාව තිබුණු සියලු දේ ලබා දුන්නා.

සභාපති - මේ ඇමතුම් එහි තිබුණේ නැහැ?

සාක්‍ෂිකරු - මම ගනුදෙනුවෙන් ගනුදෙනුවට ගියේ. මම තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශයට එම දත්ත ලබා දෙන්න උපදෙස්‌ දුන්නා පමණයි.

සභාපති - මේ සංවාද ගැන අහන්නේ?

සාක්‍ෂිකරු - සියලුම දුරකථන ඇමතුම් මම කොහොමද මතකයේ තබාගන්නේ පසුගිය වර්ෂ ගණනාවක කරපු?

සභාපති - එහෙමනම් කොහොමද මේ දුරකථන සංවාද කොමිසමට ඉදිරිපත් වුණේ? මේවා ඔබේ වචන?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව් ඒක මගේ වචන

සභාපති - එහෙම නම් ඇයි ඒවා ඉදිරිපත් නොකළේ?

සාක්‍ෂිකරු - මම කොහොමද දන්නේ ඒවා එහි තියෙනවාද නැද්ද කියලා.

සභාපති - එහෙමනම් කොහොමද මේ දුරකථන ඇමතුම් ඉදිරිපත් වුණේ? ඔබ අද සවන් දීපු ඒවා?

සාක්‍ෂිකරු - ඒවා වෙනත් සීඩීවලින් අරන් තිබෙන්නේ.

සභාපති - මොනවද ඒ සී ඩී?

සාක්‍ෂිකරු - ඒවා බැකප්

සභාපති - බැකප්? එහෙනම් ඒ බැකප් කොමිසමට ඔබ ඉදිරිපත් නොකළේ ඇයි?

සාක්‍ෂිකරු - මම දන්නා පරිදි අපි සියලු දේ ලබාදුන්නා.

සභාපති - බැකප් දීල නැහැනේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව් බැකප් දීල නැහැ.

සභාපති - ඇයි බැකප් නොදුන්නේ? ඇයි ඒවා බැලුවේ නැත්තේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඇයි මම බැකප් ගැන බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ?
සභාපති - ඔබ කියන්නේ බැකප් ගැන බලන්න අවශ්‍ය නෑ කියලද?
සාක්‍ෂිකරු - ඉල්ලපු සියලු දේ දුන්න නිසා මම නැවත බැකප් ගැන බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි?

විනිසුරු ජයවර්ධන - බොහොම හොඳයි. මේ දුරකථන සංවාද වූ බව ඔබ දන්නවා නේ?

සාක්‍ෂිකරු - ඔව්.

විනිසුරු ජයවර්ධන - අපිට දුන්න දුරකථන දත්තවලින් මේවා මකලා තිබුණේ? ඔබ එහි වගකීම භාර ගන්න ඕන නේද? පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස?
සාක්‍ෂිකරු - ඔව්. මම වගකීම් භාරගන්න ඕන.

කොමිසම යළි සඳුදා (18 දා) රැස්‌වේ. කසුන් පලිසේන මහතා සාක්‌කි දීම සඳහා සඳුදා දිනයේ ද කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇත. මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා අඟහරුවාදා (19 දා) සාක්‍ෂි ලබාගැනීම සඳහා කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇත. මහේන්ද්‍රන් මහතා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්‌ ලබාදෙනවාට වඩා වාචික සාක්‍ෂි ලබාදීමට කැමැත්තක්‌ දක්‌වන බව අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින නීතිඥ චානක ද සිල්වා මහතා පසුගියදා කොමිසමේදී ප්‍රකාශ කළේය. කොමිසමේ සභාපතිවරයා විසින් මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්‌ ඉදිරිපත් කරන්නැයි නීතිඥ චානක ද සිල්වා මහතාට දැනුම් දුන් අවස්‌ථාවේදී ඔහු මේ බව කීවේය.

Saturday 16th September 2017, 3:25 PM , 15 Views
මාස එකහමාරකට පෙර මිලියන දහයකට අලුත්ම තෙල් බවුසරයක්‌ මිලදී ගත්තා - මහ බැංකුවේ වැඩ තහනමට ලක්‌වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ සමන් කුමාර කොමිසමේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් කියයි736

මීට මාස එකහමාරකට පමණ පෙර තමා රු. මිලියන දහයකට පමණ තෙල් බව්සරයක්‌ මිලදී ගත් බවත් එය අලුත්ම බව්සරයක්‌ බවත් මහ බැංකුවේ වැඩ තහනමට ලක්‌ව සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයකු වන සමන් කුමාර මහතා බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් කීවේය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුලද ලිවේරා මහතා විසින් අසන ලද ප්&zw... සම්පූර්ණ පුවතට >>736

මීට මාස එකහමාරකට පමණ පෙර තමා රු. මිලියන දහයකට පමණ තෙල් බව්සරයක්‌ මිලදී ගත් බවත් එය අලුත්ම බව්සරයක්‌ බවත් මහ බැංකුවේ වැඩ තහනමට ලක්‌ව සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයකු වන සමන් කුමාර මහතා බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් කීවේය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුලද ලිවේරා මහතා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් සමන් කුමාර මහතා පසුගියදා (12 දා) මේ බව කීවේය. සාක්‍ෂිකරුගේ වත්කම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීමේදී තෙල් බව්සර් දෙකක්‌ ඔහුට තිබෙන බව හෙළිවූ අතර මෙම අලුත්ම තෙල් බව්සරය මිලදී ගැනීමෙන් පසු එය අලුත්වැඩියාව සඳහා තවත් රුපියල් ලක්‍ෂ 3 - 4 ක්‌ වියදම් වූ බවද ඔහු පිළිගත්තේය.


පහතින් සටහන් වන්නේ කොමිසම හමුවේ අසන ලද ප්‍රශ්න සහ ඒවාට සාක්‍ෂිකරු ලබාදුන් පිළිතුරුයි.


සභාපති - පානදුර මිලදී ගත් ඉඩමේ පර්චස්‌ එකක්‌ කීයටද ගත්තේ?


සමන් කුමාර - ඒක අපට බොහොම පොඩි ගානකට හම්බවුණේ


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - කවදද ගත්තෙ?


සමන් කුමාර - වර්ෂය මට හරියටම මතක නෑ. 2012 හරියෙ වගේ ගත්තෙ.


සභාපති - පර්චස්‌ එකක්‌ කීයටද ගත්තෙ?


සමන් කුමාර - ඒ හරියෙ එක්‌ ලක්‍ෂ ගානකට වගේ ගත්තෙ


සභාපති - එක්‌ ලක්‍ෂ ගානකට වගේ"


සමන් කුමාර - ඔව්. එක්‌ ලක්‍ෂ ගානකට තමයි මට මතක හැටියට


සභාපති - මුළු මුදල කීයද?


සමන් කුමාර - මුළු මුදල මට හරියටම මතක නෑ


විනිසුරු ජයවර්ධන - පානදුරේ ඒ ඉඩම හැර


බිරිඳගෙ නමින් තව ඉඩම් කොහේද තියෙන්නේ?


සමන් කුමාර - මම මැදිහත් වෙලා ගත්ත පානදුර එක පමණයි.


විනිසුරු ජයවර්ධන - තමාගේ නමින්?


සමන් කුමාර - මම පදිංචි නිවස තියනවා. ඊට අමතරව මගේ මහගෙදර පර්චස්‌ අටක්‌ හරි දහයක්‌ හරි තාත්තගෙන් ආපු කොටසක්‌ තියනවා.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - පර්චස්‌ හතයි තමාට ආවෙ තමා දැන් පදිංචි නිවසෙ පර්චස්‌ කීයක්‌ තියෙනවද?


සමන් කුමාර - ඒකෙ පර්චස්‌ නමයයි.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් ඔය නිවස හැදුවෙ කවදද?


සමන් කුමාර - මට මතක හැටියට 2012 දී හරි 2011 දී හරි ඒ වගේ......


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඔය නිවසෙ වටිනාකම කොපමණද?


සමන් කුමාර - ඒ කාලෙ මට ලක්‍ෂ 75 ක්‌ 80 ක්‌ විතර ගියා


සභාපති - තට්‌ටු කීයද?


සමන් කුමාර - ඒකෙ තට්‌ටු තුනක්‌ තියෙනවා.


සභාපති - ආරක්‍ෂකයෙකුත් දාල ඉන්නවා?


සමන් කුමාර - නෑ. නෑ


විනිසුරු ජයවර්ධන - 2015 හිටියනේ


සමන් කුමාර - ආරක්‍ෂකයො හිටියෙ නෑ


විනිසුරු ජයවර්ධන - 2015 දි ෂුවර්ද?


සමන් කුමාර - ෂුවර්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - දැං තමා පදිංචි නිවසෙ ආරක්‍ෂක නිලධාරීන් නැද්ද?


සමන් කුමාර - ඒක නං මට සත්‍ය වශයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ආරක්‍ෂක නිලධාරීන් නෑ


විනිසුරු ජයවර්ධන - මම අහන්නෙ 2015 කොයි වකවානුවෙනුවත් යුනිෙµdaම් එකක්‌ දාල මනුස්‌සයෙක්‌ ගෙදර පිට හිටියෙ නැද්ද?


සමන් කුමාර - කිසිම විදිහයකින් නෑ. මම දන්නෙ නෑ. ඒක මොකක්‌ද කියලා. කිසිම විදිහයකින් හිටියෙ නෑ.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - දැන් තමාගේ බිරිඳට සමාගම් දෙකක්‌ තියෙනවනෙ?


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - පළවැනි සමාගම ඔක්‌මාර්ට්‌ හෝල්ඩිංග්ස්?


සමන් කුමාර- ඔව්


සභාපති - තමා පදිංචි ඉඩම ගත්තෙ කීයටද?


සමන් කුමාර - ඒ කාලෙ ගත්තෙ.


සභාපති - ඒ කාලෙ කියන්නෙ 2012 නෙ?


සමන් කුමාර - ඔව්. මිලියන දෙකක්‌ වගේ ගාණකට ඒක ගත්තෙ. මහ බැංකු ලෝන්....


සභාපති - ගත්ත විදිහ ඕන නැහැ. ගත්ත මුදල ඇහුවේ?


සමන් කුමාර - ඔව්. ගත්තේ ලක්‍ෂ විසිගානකට වගේ තමයි මට මතක. හරියට ගත්ත වටිනාකම මතක නෑ.

සභාපති - එතන පර්චස්‌ එක ලක්‍ෂ දෙකයි කියලද තමුන් කියන්නේ?


සමන් කුමාර -ඔව් ඒ ගානට තමයි ගත්තෙ


සභාපති - ලක්‍ෂ දෙකයි පර්චස්‌ එක?


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඔක්‌මාර්ට්‌ හෝල්ඩිංග්ස්‌ කියන තමන්ගෙ නීත්‍යානුකූල බිරිඳගෙ ව්‍යාපාරය මොකක්‌ ද?


සමන් කුමාර - ඒ ව්‍යාපාරයට තෙල් පිරවුම් හලක්‌ තියෙනවා. ඒක හැටන්වල ඊළඟට ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ බව්සරයක්‌ ඒකට තියෙනවා. ඊට අමතරව මැණික්‌ අපනයන බලපත්‍ර තියෙනවා.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - එතකොට ඔයි ඔක්‌කොම කරන්නේ "ඔක්‌මාර්ට්‌ හෝල්ඩිංග්ස්‌" නමින්?


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - බව්සර් දෙකයි?


සමන් කුමාර - බව්සර් එකයි ඒකට අයිති අනිත් බව්සරය තියෙන්නෙ බිරිඳගෙ පුද්ගලික නමට


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් එතකොට බිරිඳගෙ නමින් වාහන දෙකක්‌ ලියාපදිංචියි. පුද්ගලික වාහනයයි. බව්සරයයි?


සමන් කුමාර - ඔව්.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - බිරිඳගෙ නමටත් තෙල් ව්‍යාපාරයක්‌ වෙනම යනවද?


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඒක කොහෙද තියෙන්නෙ
?

සමන් කුමාර - ඒ ඔක්‌කොම ලිපිනය තියෙන්නේ අපේ අම්බලන්ගොඩ නිවසේ.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - එතකොට හැටන් ව්‍යාපාරය?


සමන් කුමාර - හැටන් ව්‍යාපාරය තියෙන්නේ ෂෙඩ් එකේ නමට, ඒකත් අයිතිය තියෙන්නේ ඔක්‌මාර්ට්‌ හෝල්ඩිංග්ස්‌ එකට.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඒකට හැටන්වල ගොඩනැඟිල්ලක්‌ ඇතිනෙ?


සමන් කුමාර - ඔව්.


සමන් කුමාර - ඒ. ඔක්‌කොම අයිති සංස්‌ථාවට ඉඩම් සහ ඒ දේපළ අයිති සංස්‌ථාවට ඔක්‌මාර්ට්‌ හෝල්ඩිංග්ස්‌ එක කරන්නෙ ඒක පරිපාලනය කිරීම පමණයි.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ළඟදී ගත්ත බව්සරය කවදද ගත්තෙ?


සමන් කුමාර - මාසයක්‌ එකහමාරක්‌ අතර තමයි ගත්තෙ. බිරිඳගෙ නමින්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - කොපමණ මුදලකටද?


සමන් කුමාර - ලක්‍ෂ 57 කට


සභාපත - බව්සරේ?


සමන් කුමාර - ඔව්. ඒක පාවිච්චි කරපු එකක්‌. ඒක 2004 ලියාපදිංචි කරපු එකක්‌.


සභාපති - ඒක කාගෙන්ද ගත්තේ?


සමන් කුමාර - රුක්‌මාල් කියල කෙනෙක්‌ ගෙන් ගත්තේ


සභාපති - කොහෙද?


සමන් කුමාර - මම හිතන්නෙ අතුරුගිරියෙ


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - කලින් බව්සරය කොයි කාලෙද ගත්තේ?


සමන් කුමාර - 2015 දී ගත්තෙ


සභාපති - 2015 කියන්නෙ මේ ළඟදී


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඒක කීයද?


සමන් කුමාර - මිලියන දහයයි


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - මිලියන දහයකට


බ්‍රෑන්ඩ් නිව්ද ගත්තේ? අලුත්ම එකක්‌ නේද?


සමන් කුමාර - ඔව් අලුත්ම එකක්‌


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - තමාගේ තෙල් ව්‍යාපාරයේ ඩීසල් පෙට්‍රල් දෙකම කරනවා ඇතිනෙ?


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - හැටන් සහ අම්බලන්ගොඩ අතරද ඒක කරන්නේ?


සමන් කුමාර - නෑ. එහෙම එකක්‌ නෙවෙයි වෙන්නේ. අපි කුලියට බව්සර දාල තියෙන්නේ. ඒගොල්ල කරන්නේ ඒ බව්සර් හරහා මුතුරාජවෙල ටර්මිනල් එකේ ඉදගෙන ඒ අයගෙ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්‌ථානවලට බෙදා හරින එක.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ගිය මාසෙ ගත්ත බව්සරය අලුත්වැඩියා කළාද?


සමන් කුමාර - ඔව්.


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - කීයක්‌ ගියාද?


සමන් කුමාර - ඒකට ලක්‍ෂ තුන හතරක විතර වියදමක්‌ නිසා ටයර් දාන්න ඒ මගේ දේවල්වලට


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් දැං ඔය ව්‍යාපාරය පරිපාලනය කරන්නෙ තමාගෙ බිරිඳද?


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඔය ඔක්‌මාර්ට්‌ හෝල්ඩිංග්ස්‌ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලයේ තමා ඉන්නවනෙ?


සමන් කුමාර - අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලයේ නෑ අයිතිය තියෙනව සියයට 51 ක්‌.


සභාපති - වැඩි අයිතිය තමුන්ට


සමන් කුමාර - ඔව්


ඡේ. අ. සො. ජනරාල් - ඔය සමාගමට


වෙන වාහන තියෙනවද?


සමන් කුමාර - වෙන වාහන නැහැ


සභාපති - දැන් සාක්‍ෂි අනුව තමුන්ට තියෙන්නේ තෙල් බව්සර් දෙකයි. තමුන්ගෙ වාහනයයි, ඊළඟට විවාහක බිරිඳට එකයි, අනිත් බිරිඳට එකයි. එතකොට පහයි. තුන් දෙනාට වාහන තුනයි. බව්සර් දෙකයි. වෙන වාහන නැහැ.?


සමන් කුමාර - නැහැ.


සභාපති - තමුන් මුදල් දීල බිරිඳගෙ ගෙදර අයට වාහන අරන් දීල තියෙනවාද?


සමන් කුමාර - නෑ. එහෙම කරල නෑ


සභාපති - බිරිඳගෙ ගෙදර මේ ළඟදිනෙ හැදුවේ සම්පූර්ණයෙන් සමතලා කරල


සමන් කුමාර - ඔව්


සභාපති - ඒකට කීයක්‌ ගියාද?


සමන් කුමාර - ඒක මම දන්නෙ නෑ. ඒගොල්ලන්ගෙ මල්ලි තමයි ඒ දේ කළේ. මල්ලි සිවිල් ඉංජිනියර් කෙනෙක්‌. ඔහු මම හිතන්නෙ බ්‍රැන්ඩිංග්ස්‌ ආයතනයේ වැඩ කරන්නෙ. මම එයා ගැන වැඩි විස්‌තර දන්නෙ නැහැ.


සභාපති - ඒ ගේ හැදුවේ මල්ලියි කිව්වනෙ.


කටුනායක පදිංචි මිනිහ මේ ගේ හදන්නෙ මොකද?


සමන් කුමාර - මොකද ඒ ගෙදර එයා අම්මට ලිව්වා. මහ ගෙදර ඉඩම නිසා...........


සභාපති - මහගෙදර ඉඩමට කොයි කලෙද පදිංචියට ආවේ. තමුන් විවාහ වෙන කොටත් එතනද හිටියේ?


සමන් කුමාර - 70 ගණන්වල ඉදන්ම ඒ ඉඩමෙ තමයි ඉන්නෙ.


කොමිසම යළි හෙට ( 17) උදේ 10.00 ට රැස්‌ වේ.ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

http://www.divaina.com/2017/07/15/news40.htmlSunday 16th July 2017, 10:37 AM , 20 Views
රහස්‌ පොලිස්‌ ප්‍රශ්න කිරීම් අතරේ අර්ජුනගේ නීතිඥයෝ බැඳුම්කර කොමිසමට එති... 606
මහ බැංකුවේ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනු පරීක්‍ෂා කරන ජනාධිපති කොමිසමේ සාක්‍ෂි විභාගය අඛණ්‌ඩව සිදු වෙමින් තිබේ. ඒ අනුව පසුගිය සතිය තුළ මහ බැංකුවේ හිටපු රාජ්‍ය ණය අධිකාරිවරයකු වන ධම්මික නානායක්‌කාර මහතා සහ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්‌ඩලයේ ලේකම් හා සහකාර මහ බැංකු අධිපති එච්. ඒ. කරුණාරත්න මහතා ද කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දුන්නේය. ඔහු කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් ප්‍රකාශ කර තිබූ සුවිශේෂ කරුණක්‌ වූයේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මහ බැංකු අධිපති වීමෙන් පස 2015 වසරේ දී ... සම්පූර්ණ පුවතට >>606
මහ බැංකුවේ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනු පරීක්‍ෂා කරන ජනාධිපති කොමිසමේ සාක්‍ෂි විභාගය අඛණ්‌ඩව සිදු වෙමින් තිබේ. ඒ අනුව පසුගිය සතිය තුළ මහ බැංකුවේ හිටපු රාජ්‍ය ණය අධිකාරිවරයකු වන ධම්මික නානායක්‌කාර මහතා සහ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්‌ඩලයේ ලේකම් හා සහකාර මහ බැංකු අධිපති එච්. ඒ. කරුණාරත්න මහතා ද කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දුන්නේය. ඔහු කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් ප්‍රකාශ කර තිබූ සුවිශේෂ කරුණක්‌ වූයේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මහ බැංකු අධිපති වීමෙන් පස 2015 වසරේ දී පමණක්‌ මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් 500 ක්‌ පමණ මාරු කර තිබූ බවත් ඉන් 34 දෙනෙක්‌ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් බවත්ය. මේ ගැන බොහෝ මහ බැංකු සේවකයන් අසතුටට පත්ව සිටි බවද ඔහු කියා සිටියේය. මේ අතර කොමිසමට අනුයුක්‌තව වෙනම රහස්‌ පොලිස්‌ ඒකකයක්‌ ද තිබේ. එහි පරීක්‍ෂණ කටයුතු ද වෙනම සිදුවෙමින් තිබේ. ඒ අනුව චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා එම රහස්‌ පොලිස්‌ ඒකකයට ඉකුත් මාර්තු 10 දින කැඳවා දවස පුරාම ප්‍රශ්න කර තිබිණි. ඉන්පසු මාර්තු 13 සහ 14 යන දින දෙකේම ඔහුව එම ඒකකයට කැඳවා උදේ සිට සවස්‌ වන තුරුම ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබූ අතර සිව්වන දිනටත් මාර්තු 15 වැනිදා ද මහේන්ද්‍රන් මහතාව එම රහස්‌ පොලිස්‌ ඒකකයට කැඳවා තිබිණි. එදින උදැසන ප්‍රථම වතාවට අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ නීතිඥයන් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීම ද පසුගිය සතියේ සිදුවූ තවත් සුවිශේෂී සිදුවීමක්‌ විය.

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මහ බැංකු අධීපති වන විට මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය අධිකාරිවරයා වූයේ ධම්මික නානායක්‌කාර මහතාය. එහෙත් අර්ජුන පත් වී ඔහුට එම තනතුරේ සේවය කරන්නට ලැබී තිබුණේ දින දහයක්‌ පමණි. ඔහුව වහාම මූල්‍ය අංශ පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මාරු කර තිබූ අතර රාජ්‍ය ණය විෂය සම්බන්ධයෙන් ඒ වන විට පළපුරුද්දක්‌ නොතිබූ දිපා සෙනෙවිරත්න මහත්මිය රාජ්‍ය ණය අධිකාරිවරිය ලෙස පත් කර තිබිණි. ඒ වන විට ඇය ව්‍යවහාර මුදල් අධිකාරිවරිය ලෙස සේවය කරමින් සිටි අතර එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ ගැන දිගුකාලීන සැළසුමක්‌ ද ඇතිව ඇය සේවය කරමින් සිටින අතරතුර මේ අනපේක්‍ෂිත මාරුවට ඇයට මුහුණ දීමට සිදුව තිබිණි. නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාගෙන් විමසූ විට එය තමාගේ පාලනයෙන් බැහැරව සිදුවුවක්‌ බව ඔහු දීපා සෙනෙවිරත්න මහත්මියට පවසා තිබිණි. අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා පවා හමුවී ඇය කරුණු කියා සිටියත් ඵලක්‌ නොවූ නිසා දීපා සෙනෙවිරත්න මහත්මියට අකමැත්තෙන් හෝ රාජ්‍ය ණය අධිකාරි තනතුර භාර ගැනීමට සිදුවූ බව දැනටමත් ඇය බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් පවසා ඇත. හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ බෑණා වන අර්ජුන් ඇලෝෂියස්‌ මහතාට සම්බන්ධයක්‌ ඇති පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමට ප්‍රාථමික අලෙවි බලපත්‍රය ලබා දී ඇත්තේ අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මහ බැංකු අධිපතිවරයාව සිටියදී ධම්මික නානායක්‌කාර මහතා විසිනි. මෙකී සමාගමට අදාළව නානායක්‌කාර මහතාගෙන් කොමිසමේදී ඉකුත් මාර්තු 14 දින දී අසන ලද ප්‍රශ්න කිහිපයක්‌ සහ ඒවාට ඔහු දුන් පිළිතුරු මෙසේය.

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් මිලින්ද ගුණතිලක මහතා - පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ ආයතනයට ප්‍රාථමික අලෙවි බලපත්‍රය ලබා දුන්නේ ඔබගේ කාලයේදී?

හිටපු රාජ්‍ය ණය අධිකාරි ධම්මික නානායක්‌කාර මහතා -ඔව්

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් - කවුද එම ඉල්ලුම් පත්‍රයට අත්සන් කර තිබුණේ?

නානායක්‌කාර මහතා - අර්ජුන ඇලෝෂියස්‌ මහතා

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - මේ ඉල්ලුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරල තියෙන්නේ 2012.10.17 දින

නානායක්‌කාර මහතා - ඔව්

නි. සොලිසිටර්ජනරාල් - ඉල්ලුම්කර අත්සන් කර තිබෙන්නේ කවුරු ලෙසද?

නානායක්‌කාර මහතා - අධ්‍යක්‍ෂවරයකු ලෙස

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - මොන සමාගමේ ද?

නානායක්‌කාර මහතා - පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - 2012.10.31 දින ඔබට ලියා ඇති ලිපියකට අනුව ඉහළ මට්‌ටමේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන සමාගම් සමූහයක්‌ ගැන සඳහන් වෙනවා. එහි මූල්‍ය ශක්‌තිය ගැන කියල තියෙනවා.

නානායක්‌කාර මහතා - එකඟයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතා (සභාපති) - එහෙත් සමාගම් සමූහයේ නම සඳහන් කරල නැහැ.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - 2013.02.20 දින ඔබට යොමු කළ ලිපියකට අනුව අර්ජුන ඇලෝෂියස්‌ මහතා පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ ඇසට්‌ මැනේජ¨මන්ට්‌ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලෙස සඳහන් වෙනවා. එහෙත් පර්පෙචුවල් කැපිටල් හෝල්ඩින්ග්ස්‌ සමාගම ගැන සඳහනක්‌ නැහැ?

නානායක්‌කාර මහතා - මම එකඟ වෙනවා.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - 2013.10.01 දින පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගම ප්‍රාථමික නියෝජිතයෙක්‌ ලෙස පත් කිරීමේ ලිපියට ඔබ අත්සන් තබා තිබෙනවා. කාටද මෙය යොමු කළේ?

නානායක්‌කාර මහතා - අර්ජුන ඇලෝෂියස්‌ මහතාට.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතා. ඔහු ද මුල සිටම ඔබ සමඟ කටයුතු කළේ මේ සම්බන්ධයෙන්?

නානායක්‌කාර මහතා - ඔව් මුල සිටම ඔහු තමයි කටයුතු කළේ.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මහ බැංකු අධිපති වූ පසු පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ අර්ජුන ඇලෝෂියස්‌ මහතා සහ හිටපු අධිපතිවරයා අතර සම්බන්ධය ඔබට දැනුම් දුන්නද?

නානායක්‌කාර මහතා - නැහැ.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී, චිත්‍රසිරි මහතා - ඔබ එම දෙදෙනා අතර සම්බන්ධය දැනගෙන සිටියාද?

නානායක්‌කාර මහතා - දැනගෙන සිටියා.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන මහතා (සාමාජික) - මුදල් මණ්‌ඩලයේ සාමාජිකයෙක්‌ මහ බැංකුව පාලනය කරන ප්‍රාථමික නියෝජිත ආයතනයක අධ්‍යක්‍ෂවරයකුව සිටීම හොඳ තත්ත්වයක්‌ද?

නානායක්‌කාර මහතා - එය නුසුදුසු බව මගේ පුද්ගලික අදහසයි.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - අර්ජුන ඇලෝෂියස්‌ මහතා කෝප් එකට දී ඇති ප්‍රකාශයකින් කියනවා ඔහු පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමෙන් ඉවත් වූ බව. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මහ බැංකු අධිපති වීම නිසා පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ එකේ වැඩවලට ඔහු තවදුරටත් සම්බන්ධ වීම නුසුදුසු නිසාද?

නානායක්‌කාර මහතා - මගේ අවබෝධය එයයි.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - එහෙත් පර්පෙචුවල් ටෙෂරීස්‌ පුද්ගලික සමාගම අයත් සමූහ සමාගම පර්පෙචුවල් ඇසට්‌ මැනේ-මන්ට්‌ සමාගම නේද?

නානායක්‌කාර මහතා - ඔව්.

නි. සොලිසිටර් ජනරාල් - එම සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා අර්ජුන ඇලෝෂියස්‌

නානායක්‌කාර මහතා - එයට එකඟ වෙනවා.

මෙහිදී හිටපු මහ බැංකු අධීපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාගේ සහෝදරියක්‌ වන ශිරෝමි වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සම්බන්ධව කෝප් සභාවට කබ්රාල් මහතා දුන් පිළිතුරක්‌ ද කොමිසමේ අවධානයට ලක්‌ වූ අතර ඒ ගැන විනිසුරු ජයවර්ධන මහතා විසින් ධම්මික නානායක්‌කාර මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කරන ලදී. වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සිටියේ ප්‍රාථමික අලෙවි සමාගමේ නොවූවද එය මුළුමණින්ම අයත් වන ප්‍රධාන සමාගමක තනතුරක්‌ දරා තිබිණි. එය හෙළිදරව් කර නොතිබුණු බව නානායක්‌කාර මහතා කීවේය. මේ ගැන ප්‍රශ්න කිරීමේදී ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ධම්මික නානායක්‌කාර මහතා කීවේ තම පුද්ගලික අදහස අනුව එය අරමුණු අතර ගැටීමක්‌ (Conflict of interest) ඇති වීමට හේතුවක්‌ විය හැකි බවත් එය සුදුසු පරිචයක්‌ නොවන බවත්ය. මීට සමාන තත්ත්වයක්‌ වර්තමාන මුදල් මණ්‌ඩල සාමාජිකයකුට අදාළව ද පවතින බව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ප්‍රනාන්දු මහතා කීවේය. මෙහිදී කොමිසමේ සභාපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී, චිත්‍රසිරි මහතා කීවේ කොමිසම මෙහිදී සොයා බලන්නේ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමට පමණක්‌ අදාළව බවයි.

මේ අතර මුලින් සඳහන් කළ පරිදි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා ඇතුළු නීතිඥ කණ්‌ඩායමක්‌ පසුගිය 15 වැනිදා කොමිසම වෙත පැමිණ හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට අවසර ඉල්ලා සිටියේය. හිටපු අධිපතිවරයාගෙන් දින තුනක්‌ තිස්‌සේ කොමිසමට අනුයුක්‌ත රහස්‌ පොලිස්‌ නිලධාරීන් ප්‍රශ්න කරමින් සිටින බව රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා පෙන්වා දුන් විට කොමිසමේ සභාපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී, චිත්‍රසිරි මහතා කීවේ ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මිස වෙනත් හිරිහැරයක්‌ නැති බවය. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා කළ ඉල්ලීමට කොමිසමේ අවසර ලැබිණි. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා 15 දිනයේද එම රහස්‌ පොලිස්‌ ඒකකයට සිව්වන දිනටත් කැඳවා තිබුණත් එදින දවල් වන විට ඔහුගේ ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම අවසන් වීමෙන් පසු ඔහු කොමිසමෙන් පිටව ගිය අතර ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥ මණ්‌ඩලය දිගටම කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතය.

කොමිසම යළිත් හෙට (20) දින උදේ 10.00 ට රැස්‌වේ. මහ බැංකු මුදල් මණ්‌ඩලයේ ලේකම් එච්. ඒ. කරුණාරත්න මහතා හෙට දින ද සාක්‍ෂි ලබාගැනීම සඳහා ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇත.

ශේ්‍රෂ්aඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි (සභාපති), ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රසන්න එස්‌. ජයවර්ධන, විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති වී. කන්දසාමි යන මහත්වරු මෙම බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කරති. ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුලද ලිවේරා, අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ යසන්ත කෝදාගොඩ, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් ප්‍රියන්ත නාවාන, නියෝජ්‍ය සොලිස්‌ටර් ජනරාල් මිලින්ද ගුණතිලක, නියෝජ්‍ය සොලිස්‌ටර් ජනරාල් ඩිලාන් රත්නායක, ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අධි නීතිඥ ෂභීඩා බාරි, ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අධි නීතිඥ ආචාර්ය අවන්ති පෙරේරා, ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අධි නීතිඥ නයෝමි වික්‍රමසේකර, රජයේ අධි නීතිඥ ධනුෂන් කනේෂයෝගන් යන මහත්වරු කොමිසමට සහාය වන රජයේ නීතිඥ මණ්‌ඩලය ලෙස කටයුතු කරති.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Sunday 19th March 2017, 4:27 PM , 15 Views
සංචාරක පුවත් සියල්ල කියවන්න
NKAR ට්‍රැවල්ස් MICE සංචරණය ප්‍රවර්ධනයට ඉන්දියානු සමාගම් සමග අත්වැල් බැඳ ගනී836


NKAR ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් ශ්‍රී ලංකාව තුළ MICE සංචරණය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා ප්‍රධාන පෙළේ ඉන්දියන් සමාගම් සමග අත්වැල් බැඳගැනීම සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි දින සිනමන් ලේක් සයිඩ් හෝටලයේදී සිදු විය. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා සම්මන්ත්‍රන කාර්යාංශයේ සභාපති ප්‍රේමා කුරේ මහතා සහ NKAR ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ආචාර්ය ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු මහතාද සහභාගි විය.
ප්‍රධාන පෙළේ ඉන්දියන් සමාගම් නියෝජිතයින් අම... සම්පූර්ණ පුවතට >>836


NKAR ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් ශ්‍රී ලංකාව තුළ MICE සංචරණය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා ප්‍රධාන පෙළේ ඉන්දියන් සමාගම් සමග අත්වැල් බැඳගැනීම සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි දින සිනමන් ලේක් සයිඩ් හෝටලයේදී සිදු විය. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා සම්මන්ත්‍රන කාර්යාංශයේ සභාපති ප්‍රේමා කුරේ මහතා සහ NKAR ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ආචාර්ය ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු මහතාද සහභාගි විය.
ප්‍රධාන පෙළේ ඉන්දියන් සමාගම් නියෝජිතයින් අමතමින් ආචාර්ය ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා ˝මෙම අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාව ලෝක MICE සංචාරණයේ ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් කරා යොමු කිරීමේ මඟ සලකුණක් ලෙස හදුන්වාදිය හැකි බව˝ ප්‍රකාශ කරන ලදී.
NKAR ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස්, අමාරි හොටෙල් සහ ජෙට් එයාවේස් ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය දියත් වේ. වසර 37 ක් පුරා සංචාරක කේෂ්ත්‍රයේ විශේෂඥයකු වන NKAR ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් සංචාරක කේෂ්ත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකීය ප්‍රතිරෑපය ඉහල නංවමින් ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ලෝකය තුළ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
Friday 22nd September 2017, 11:24 PM , 17 Views
Cinnamon Life, HSBC Premier මගින් ලොව ප‍්‍රකට වනජීවී ඡුායාරූප ශිල්පී සහ කතුවරු දෙපළක් වන ජොනතන් සහ ඇන්ජලා ස්කොට් සමග සැඳෑවකට සත්කාරකත්වය දක්වයි715


Cinnamon Life, HSBC Premier හීද සහයෝගිතාවයෙන් යුතුව මෙම ජූලි මස ලොව කීර්තිමත් වනජීවී ඡුායාරූප ශිල්පී සහ කතුවරුන් දෙපළක් වන ජොනතන් සහ ඇන්ජලා ස්කොට් සමග සැඳෑවක් සඳහා සත්කාරකත්වය දක්වයි. මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ මහත් අපේක්‍ෂිත ජොනතන්ගේි‘The Big Cat Man’’ ස්වයං චරිතාපදාන කෘතිය හඳුන්වාදීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වීම සඳහා රට පුරා විසිර සිටින වනජීවී ලෝලින් එකම ස්ථානයකට රැුස් කිරීමේ අරමුණින් යුතුවය. <BR><BR>

‘The Big Ca... සම්පූර්ණ පුවතට >>715


Cinnamon Life, HSBC Premier හීද සහයෝගිතාවයෙන් යුතුව මෙම ජූලි මස ලොව කීර්තිමත් වනජීවී ඡුායාරූප ශිල්පී සහ කතුවරුන් දෙපළක් වන ජොනතන් සහ ඇන්ජලා ස්කොට් සමග සැඳෑවක් සඳහා සත්කාරකත්වය දක්වයි. මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ මහත් අපේක්‍ෂිත ජොනතන්ගේි‘The Big Cat Man’’ ස්වයං චරිතාපදාන කෘතිය හඳුන්වාදීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වීම සඳහා රට පුරා විසිර සිටින වනජීවී ලෝලින් එකම ස්ථානයකට රැුස් කිරීමේ අරමුණින් යුතුවය. <BR><BR>

‘The Big Cat Man’’ විචාරකයන් හඳුන්වා දී ඇත්තේ ආදර කතාවක් ලෙසිනි. එක්තරා පුද්ගලයෙක් අපි‍්‍රකාව වෙත දක්වන දැඩි ඇල්ම සහ ඔහුගේ දැඩි උද්‍යෝගය බෙදා හදාගන්නා ගැහැනියක් වෙනුවෙන් ඔහු දක්වන දැඩි කැපවීම මේ මගින් නිරූපණය වේ. ජොනතන්ගේ ලේඛන කලාව තුළින් පාඨකයන් ඔහු අත් විඳි ත‍්‍රාසය මුසු ජීවිතය වෙත කැඳවා ගෙන යන අතර ලොව වඩාත් චමත්කාරජනක වනගත ප‍්‍රදේශ පිළිබඳව අනාවරණය කරමින් එහි වෘක්ෂ ලතා සහ සත්ව වර්ග පිළිබඳව පාඨකයාට හැදෑරීමට ද එතුළින් මග පාදනු ලබයි. <BR><BR>


සොබා දහමට ඇලූම් කරන සහ වනජීවින් සඳහා උද්‍යෝගයක් දක්වන HSBC Premier ගනුදෙනුකරුවන්ට මෙම ලොව ප‍්‍රකට පුද්ගලයින් දෙදෙනා සමග එකම මේසයක අසුන් ගෙන ආහාර වේලක් භුක්ති විඳීමේ අවස්ථා සැලසෙන අතර ජොනතන් ස්කොට් විසින් පුද්ගලිකව අත්සන් තබන ලද ඔහුගේ ’‘The Big Cat Man’ කෘතියේ පිටපතක් නොමිලේ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවද ඔවුන්ට උදා වේ. ගනුදෙනුකරුවන්ට මේ සඳහා කලින් වෙන් කරවා ගැනීම් HSBC Premier Concierge සේවාව තුළින් කරවාගත හැකි අතර වැඩි දුර තොරතුරු මහජන සබඳතා කළමණාකාරවරයා වෙතින් ලබාගත හැක. <BR><BR>


වසර 1949 ලන්ඩනයේ උපත ලද ජොනතන් ස්කොට් 1977 සිට කෙන්යාවේ වාසය කරයි. ඔහු උතුරු අයර්ලන්තයේ බෙල්ෆාස්ට් හි කුවීන්ස් විශ්වවිද්‍යාලය් සත්ව විද්‍යාව පිළිබඳ Bsc ගෞරව උපාධිධාරියෙකු වන අතර 1987 දී ලොව ඉහළම ඇගයීමකට ලක්වන ‘වසරේ වනජීවී ඡුායාරූප ශිල්පියා’ තරගයේ සමස්ත ජයග‍්‍රාහකයා ලෙස ද තෝරා ගන්නා ලදි. ඔහු BBC, Animal Planet වැනි ප‍්‍රමුඛතම ගෝලීය නාලිකා සඳහා විවිධ වනජීවී වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන ප‍්‍රකට රූපවාහිනී ශිල්පියෙකු ද වන්නේය. වසර 1953 දී ඊජිප්තුවේ ඇලෙක්සැන්ඩි‍්‍රයා හි උපත ලද ඇන්ජලා ස්කොට් තම ළමා කාලය ගෙවන ලද්දේ ටැන්සානියාවේ ඩාර් එස් සලාම් නගරයේය. වසර 2002 ඇයද ‘වසරේ වනජීවී ඡුායාරූප ශිල්පියා’ සම්මානය හිමි කර ගැනීමට සමත්වූයේ ජොනතන් ස්කොට් සමගින් ලොව මේ අන්දමින් මෙම සම්මානය හිමි කරගත් එකම අඹු සැමි යුවල බවට වාර්තාවක්ද පිහිටුවමිනි.
Sunday 2nd July 2017, 2:02 PM , 35 Views
සොඳුරු නවාතැන සියල්ල කියවන්න
ඔබේ සංචාරක හෝටලය විස්තර අපට එවන්න801
ඔබේ හෝටලය ,නිවාඩු නිකේතනය ,සංචාරක සත්කාරක නිවාසය ගැන විස්තර ජයාරූප සමග අපට එවන්න
ශ්‍රීලංකා ආර්ථිකය වෙබ් අඩවිය www.srilankaeconomy.com
tel- 0773000204
email - ganewattasn@gmail.com... සම්පූර්ණ පුවතට >>801
ඔබේ හෝටලය ,නිවාඩු නිකේතනය ,සංචාරක සත්කාරක නිවාසය ගැන විස්තර ජයාරූප සමග අපට එවන්න
ශ්‍රීලංකා ආර්ථිකය වෙබ් අඩවිය www.srilankaeconomy.com
tel- 0773000204
email - ganewattasn@gmail.com
Saturday 9th September 2017, 6:04 PM , 16 Views